Administracinė informacija

Administracinė informacija

Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programa

Susidomėjusiems antikorupcinio švietimo e. mokymo platforma emokymai.stt.lt

Lietuvos bibliotekininku etikos kodeksas

Atsakingas už korupcijos prevenciją

Už korupcijos prevencijos vykdymą Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje atsakinga direktorės pavaduotoja Regina Mikalauskienė

Tel. 8 389 50948, el.p., reginam@uvb.lt

Pranešimai apie korupciją

Norinčiuosius pranešti apie korupcijos bibliotekoje apraiškas, prašome siųsti el.laiškus šiuo adresu: reginam@uvb.lt arba skambinti 8 389 50948

Asmenims, pranešusiems apie korupciją, anonimiškumą garantuojame.

Apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas galima informuoti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą:

Atkreipame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti  ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė  Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje.

Viešosios bibliotekos korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2023 metais priemonių planas, spauskite čia

Pareigybių, į kurias skiriant asmenį į pareigas teikiamas prašymas STT pateikti informaciją, sąrašas, spauskite ČIA

Pareigybės pavadinimas
Pareigybių skaičius 2021 m.
Pareigybių skaičius 2022 m.Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2021 m.
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2022 m.
Direktorius1121032259
Direktoriaus pavaduotojas1115581720
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams1112391321
Metodininkas1112741403
Vyr. buhalteris1113271448
Buhalteris - apskaitininkas1110621086
Personalo specialistas11867887
Teisininkas0,50,5442498
Dailininkas0,50,5460557
Inžinierius bibliotekos procesų automatizavimui3,53,511481273
Skyriaus  vedėjas2214511629
Bibliotekininkas343410951135
Bibliografas6510741195
Vairuotojas11743851
Elektrikas0,50,5372425
Darbininkas0,50,5321365
Rūbininkas1,51,5642730
Valytojas55642730
 

Veiklos ataskaitos

Finansinės ataskaitos