Administracinė informacija

Administracinė informacija

Pareigybės pavadinimas
Pareigybių skaičius 2021 m.
Pareigybių skaičius 2022 m.Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2021 m.
Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2022 m.
Direktorius1121032259
Direktoriaus pavaduotojas1115581720
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams1112391321
Metodininkas1112741403
Vyr. buhalteris1113271448
Buhalteris - apskaitininkas1110621086
Personalo specialistas11867887
Teisininkas0,50,5442498
Dailininkas0,50,5460557
Inžinierius bibliotekos procesų automatizavimui3,53,511481273
Skyriaus  vedėjas2214511629
Bibliotekininkas343410951135
Bibliografas6510741195
Vairuotojas11743851
Elektrikas0,50,5372425
Darbininkas0,50,5321365
Rūbininkas1,51,5642730
Valytojas55642730
 

Veiklos ataskaitos

Finansinės ataskaitos

Viešieji pirkimai

Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas