Utenos trečiojo amžiaus universitetas

Utenos trečiojo amžiaus universitetas

Bibliotekoje veikia Utenos trečiojo amžiaus universiteto informacinis taškas, vyksta renginiai, mokymai, susitikimai.

Utenos trečiojo amžiaus universitetas: 

  • Remia vyresnio amžiaus žmonių geresnę socialinę integraciją į visuomenę, galimybių realizavimą ir jų aktyvų dalyvavimą visuomenės nuomonės formavimo ir sprendimo priėmimo procesuose.
  • Stiprina vyresnio amžiaus žmonių kultūrinę ir visuomeninę patirtį.
  • Skatina bendravimą tarp kartų, paremtą solidarumo ir kooperacijos principais.
  • Organizuoja paskaitas, konferencijas, seminarus, keliones ir susitikimus su Lietuvos ir užsienio šalių specialistais, dėstytojais, mokytojais, gydytojais ir kitais visuomenės veikėjais.
  • Organizuoja renginius, sudaro sąlygas tikslingai praleisti laisvalaikį pagal sugebėjimą ir galimybes.
  • Propaguoja sportą bei kūno kultūrą kaip geriausią priemonę sveikatai  ir darbingumui palaikyti.
  • Palaiko ryšius su Lietuvos vyresnio amžiaus žmonių ir invalidų draugijomis, bendrijomis ir kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis.
  • Skatina tarptautinį bendradarbiavimą švietimo, socialinėje ir kitose panašiose srityse. Palaiko ryšius su užsienio visuomeninėmis, nevyriausybinėmis ar vyriausybinėmis organizacijomis.
  • Dalyvauja socialinės apsaugos ir globos, sanitarinės priežiūros programose.
  • Vykdyti kitą veiklą socialinėje, sveikatinimo bei kultūros srityse.

 

Daugiau apie universitetą http://82.135.194.224/~utau/

Naujienos