Krašto pažinimas

Bibliotekos kraštotyrinė veikla

  • Komplektuojamas kraštotyrinių leidinių fondas, kraštotyrine medžiaga pildomi teminiai bei personalijoms skirti aplankai, tvarkoma ir pildoma bibliotekos fonoteka ir skaitmeninis archyvas.
  • Rengiami vietinės spaudos straipsnių aprašai Nacionalinės bibliografijos duomenų bazei. Į duomenų bazę jungiami straipsnių aprašai iš Utenos rajone leidžiamų laikraščių: “Utenis”, “Utenos apskrities žinios” ir “Utenos diena”. 
  • Utenos bibliotekos elektroninis katalogas pildomas kraštotyriniais analiziniais aprašais iš knygų.
  • Rengiamos kraštotyrinės parodos.