Žymių kraštiečių 2024 metų jubiliejinių sukakčių kalendorius

Sausis

1 – 75 metai, kai 1949 metais Bajorų k. (Utenos r.) gimė technikos mokslų dr. Julija Kiverienė (Prievelytė). 1967 metais baigė Užpalių vidurinę mokyklą.

75 metai, kai 1949 metais Utenoje gimė gydytojas stomatologas, medicinos mokslų dr.  Olegas Surovas. 1956–1962 metais mokėsi Utenos pirmojoje vidurinėje mokykloje. Mirė 2011 m.

3 – 145 metai, kai 1879 metais Užunvėžių k. (Anykščių r.) gimė inžinierius technologas, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, politinis ir visuomenės veikėjas, publicistas Steponas Kairys. 1918 metų rudenį Leliūnų valsčiaus susirinkime buvo išrinktas įgaliotiniu į Utenos apskrities tarybą ir išrinktas jos pirmininku. Mirė 1964 m. (JAV).

6 – 80 metų, kai 1944 metais Šeduikių k. (Utenos r.) gimė birbynininkas, koncertų atlikėjas,  dirigentas Juozas Jauniškis. Mokėsi Tauragnų vidurinėje mokykloje.

7 – 65 metai, kai 1959 metais Daržinių k. (Utenos r.) gimė muzikantė, fotografė, literatė Audronė Driskiuvienė (Misiukaitė). Mokėsi Radeikių pradinėje, Daugailių aštuonmetėje mokyklose. 1977 metais baigė Utenos antrąją vidurinę mokyklą.

8 – 80 metų, kai 1944 metais Medenių k. (Utenos r.) gimė mokytojas, vertėjas Povilas Gasiulis. 1950–1954 metais mokėsi Medenių pradinėje mokykloje. 1954–1956 metais – Spitrėnų septynmetėje mokykloje. 1961 metais baigė Utenos pirmąją vidurinę mokyklą. 1972–1976 metais dirbo Utenos rajono Tauragnų vidurinės mokyklos anglų kalbos mokytoju.

13 –  80 metų, kai 1944 metais Kaune gimė inžinierius, rašytojas fantastas Silvestras Rimgaudas Sinkus. Nuo 1966 metų gyveno ir dirbo Utenoje.

18 – 90 metų, kai 1934 metais Stučių k. (Utenos r.) gimė kalbininkas Kazimieras Gaivenis.  Mokėsi Šeimaties pradžios mokykloje, Tauragnų progimnazijoje, Utenos pirmojoje vidurinėje mokykloje. Mirė 2003 m.

22 – 140 metų, kai 1884 metais Šventupio k. (Anykščių r.) gimė kanauninkas, visuomenės veikėjas Alfonsas Varnas. Baigė Vyžuonų pradžios mokyklą. 1909 metais įšventintas kunigu Vyžuonose. Mirė 1952 m.  Kaišiadoryse.

26 – 85 metai, kai1939 metais Balčių k. (Utenos r.) gimė matematikos mokslų dr. Juozas Šinkūnas. 1956 metais baigė Tauragnų vidurinę mokyklą.

28 – 120 metų, kai 1904 metais Gaidžių k. (Utenos r.) gimė poetas, vertėjas Teofilis Tilvytis. Mokėsi Utenos progimnazijoje. Mirė 1969 m. Vilniuje.

 

Vasaris

1 – 75 metai, kai 1949 metais Kaimynų k. (Utenos r.) gimė partinė darbuotoja, visuomenės veikėja Milda Petrauskienė (Keraminaitė). 1967 metais baigė Užpalių vidurinę mokyklą.

3 – 140 metų, kai Madagaskaro vnk. (Utenos apskritis, Daugailių parapija) gimė katalikų dvasininkas, arkivyskupas, teologijos ir filosofijos profesorius, diplomatas, politikas, Lietuvos užsienio reikalų ministras, politinis kalinys, kankinys Mečislovas Reinys. Mirė 1953 m. Vladimiro (Rusija) kalėjime. Palaidotas Vladimiro kapinėse bendrame kape.

10 – 120 metų, kai 1904 metais Pilviškių k. (Vilkaviškio r.) gimė mėgėjiško teatro įkūrėjas, artistas, režisierius, kolekcionierius Liudas Urbonavičius (Urbonaitis nuo 1941metų). 1924 metais atvyko į Uteną ir dirbo Utenos aps. žvalgybos skyriaus politinės policijos vedėju. 1926 metais pradėjo dirbti Utenos nuovados taikos teisėjo raštininku. 1928 metais eksternu baigė Utenos ,,Saulės“ progimnazijos keturias klases. 1927 metais įkūrė Utenos teatro mėgėjų kuopą ir visą laiką buvo jos pirmininkas. Mirė 1942 m. Utenoje.

14 – 80 metų, kai 1944 metais Kuktiškėse (Utenos r.) gimė fizikas-radiofizikas, fizikos mokslų dr. Vytautas Kunigėlis. Mokėsi Kuktiškių septynmetėje mokykloje. 1961 metais  baigė Utenos antrąją vidurinę mokyklą.

16 – 100 metų, kai 1924 metais Ukmergėje gimė aktorė, tremtinė Elena Aldona Vederaitė. 1941 metais baigė Utenos gimnaziją. Mirė 2012 m.

20 – 115 metų, kai 1909 metais Kaliekių k. (Utenos r.) gimė kunigas, rezistentas Leonas Šapoka (pseud. Petras). Baigė Vyžuonų pradžios mokyklą, mokėsi Utenos gimnazijoje. Mirė 1980 m. Luokėje (Telšių r.).

24 – 60 metų, kai 1964 metai Šeimyniškių k. (Utenos  r.) gimė poetas, eseistas, literatūros kritikas, vertėjas Kęstutis Navakas. Mirė 2020 m. Kaune.

27 – 130 metų, kai 1894 metais Šlepečių k. (Utenos r.) gimė teisininkas, Vyties Kryžiaus kavalierius pulkininkas, politinis veikėjas Jonas Šlepetys. Mirė 1981 m. Niujorke (JAV).

 

Kovas

4 – 90 metų, kai 1934 metais Kaniūkų k. (Utenos r.) gimė fizikas, gamtos mokslų dr. Kazimieras Sakalauskas. 1952 metais baigė Užpalių vidurinę mokyklą.

6 – 145 metai, kai 1879 metais Gaspariškių k. (Utenos r.) gimė administracijos darbuotojas Adomas Gasperavičius (nuo 1939 – Gasperaitis). Nuo 1918 metų – Utenos aps. valdybos narys, 1920–1925 metais –  Utenos vls. viršaitis. Mirė 1953 m.

14 – 80 metų, kai 1944 metais Utenoje gimė inžinierius elektromechanikas, ekonomistas, habil. technologijos mokslų dr., prof. Kęstutis Kriščiūnas.

16 – 95 metai, kai 1929 metais Užpaliuose (Utenos r.) gimė filologė Elena Čiužienė (Tuskenytė). 1947 metais baigė Utenos vidurinę mokyklą. Mirė 2017 m.

19  – 80 metų, kai 1944 metais Šeimaties k. (Utenos r.) gimė socialinių mokslų habil. dr., prof. Juozas Bivainis. 1962 metais baigė Tauragnų vidurinę mokyklą.

23 – 90 metų, kai 1934 metais Grašių k. (Utenos r.) gimė aktorius Algirdas Grašys. Mirė 2014 m.  

 

Balandis

1 – 95 metai, kai 1929 metais Nuodėgulių k. (Utenos r.) gimė mokytoja, kraštotyrininkė Vanda Kuliešienė.  Mokėsi Utenos mergaičių gimnazijoje. Nuo 1950 metų dirbo Užpalių vidurinėje mokykloje. Mirė 2021 m.

85 metai, kai 1939 metais Degsnelės k. (Utenos r.) gimė fizikas, fizikos mokslų dr. Vytautas Jonas Valiukėnas. 1953 metais baigė Daugailių septynmetę mokyklą. 1957 metais – Utenos antrąją vidurinę mokyklą.

4 – 135 metai, kai 1889 metais, Veleikių k. (Zarasų r.) gimė istorikas, pedagogas Pranas Čepėnas. Mirė 1980 m. Vorčesteryje (JAV).

75 metai, kai 1949 metais Degučių k. (Zarasų r.) gimė dviračių sporto treneris Vilius Jankauskas. 1966 m. baigė Utenos pirmos vidurinės mokyklos 9 klases. 1973 m. pradėjo dirbti SSD „Nemunas“ Centro tarybos Utenos filiale dviračių sporto treneriu. 1992 m. perėjo dirbti į Utenos kūno kultūros ir sporto centrą.

 

Gegužė

8 – 80 metų, kai 1944 metais Utenoje gimė fizikas, habil. fizinių mokslų dr. Dalis Antanas Baltrūnas. 

15 – 85 metai, kai 1939 metais Dumbravos k. (Utenos r.) gimė žurnalistas, rašytojas gamtininkas Leonardas Grudzinskas. 1957 metais baigė Vyžuonų vidurinę mokyklą. Mirė 2006 m.

 

Birželis

10 – 85 metai, kai 1939 metais Utenoje gimė geologas, habilituotas fizinių mokslų dr.  Algis Egidijus Trimonis. 1957 metais baigė Utenos pirmąją vidurinę mokyklą. Mirė 2011 m.

16 – 70 metai, kai 1954 metais Raudoniškio k. (Utenos r.) gimė ekonomistė, socialinių mokslų dr.  Nijolė Žaltauskienė (Peluritytė). 1972 metais baigė Utenos pirmąją vidurinę mokyklą.

24 – 90 metų, kai 1934 metais Saldutiškyje (Utenos r.) gimė kompozitorius, kultūros veikėjas Vygandas Telksnys. Mirė 1991 m. Kaune.

25 – 85 metai, kai 1939 metais Galinių k. (Utenos r.) gimė kompozitorius Algimantas Kubiliūnas.

 

Liepa

5 – 90 metų, kai 1934 metais Vyžių k. (Utenos r.) gimė agronomas, gamtos mokslų dr., kraštotyrininkas, tautodailininkas (medžio drožėjas) Romualdas Šimkūnas. 1950 metais baigė Tauragnų aštuonmetę mokyklą.

90 metų, kai 1934 metais Kušnieriūnų k. (Utenos r.) gimė mikrobiologas, medicinos mokslų dr. Bronius Tilindis. 1945 metais baigė Kušnieriūnų pradžios, 1952 metais  – Užpalių vidurinę mokyklas.

15 – 105 metai, kai 1919 metais Nemeikščių k. (Utenos r.) gimė poetas, vertėjas, literatūros kritikas Alfonsas Nyka-Niliūnas  (tikra pavardė Čipkus). Utenoje baigė privalomą keturmetę pradinę mokyklą.  Mirė 2015 m. Baltimorėje (JAV).

18 – 95 metai, kai 1929 metais Novasadų k. (Utenos r.) gimė poetas Česlovas Valdemaras Obcarskas. 

25 – 130 metų, kai 1894 metais Vosgėlių k. (Utenos valsčius) gimė Steigiamojo Seimo atstovas, notaras Konstantinas Bražėnas. 1918 metais išrinktas į Utenos apskrities komitetą. Kovų su bolševikais metu dirbo Utenos ligoninėje. Išvadavus Uteną iš bolševikų, dirbo Utenos apskrities viršaičio padėjėju, o nuo 1919 m. gruodžio 15 d. užėmė apskrities viršininko pareigas. Utenoje aktyviai dirbo „Pavasarininkų“ ir „Saulės“ draugijose. 1920–1922 m. Steigiamojo Seimo atstovas, išrinktas VI (Utenos) rinkimų apygardoje. Vėliau dirbo notaru Utenoje, buvo Utenos „Saulės“ gimnazijos mokytojas. Mirė 1933 m. Jasonių k. (Utenos r.).

28 – 75 metai, kai 1949 metais Utenoje gimė gamtos mokslų dr. Valdemaras Žiliukas. 1967 metais baigė Utenos pirmąją vidurinę mokyklą.

30 – 95 metai, kai 1929 metais Vyžuonose (Utenos r.) gimė muzikas, dirigentas, menotyros mokslų dr., prof. Algirdas Vyžintas. 1949 metais baigė Utenos gimnaziją.

 

Rugpjūtis

1 – 95 metai, kai 1929 metais Miškonių k. (Rokiškio r.) gimė dailininkė, keramikė Sofija Savulionienė (Mikėnaitė). Nuo 1930 m. gyveno Kaniūkų k. (Utenos r.). Mokėsi Utenos „Saulės“ gimnazijoje. Mirė 2016 m.

7 – 70 metų, kai 1954 metais Krasnojarske (Rusija) gimė tautosakininkė, etnologė, žurnalistė Gražina Kadžytė. Nuo 1959 metų gyveno motinos gimtinėje – Butiškių kaime. 1972 metais baigė Užpalių vidurinę mokyklą.

135 metai, kai 1889 metais Medenių k. (Utenos r.) gimė chemikas, žurnalistas, visuomenės veikėjas Andrius Randamonis-Rondomanskis.  Mirė 1943 m. Kaune.

12 – 70 metų, kai 1954 metais gimė pedagogė, literatė Violeta Meidienė (Indrulytė). Dirbo Utenos „Saulės“ gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja.

25 – 205 metai, kai1819 metais Kačiūnų k. (Utenos r.) gimė garsiausias kryždirbys ir dievdirbys Utenos krašte Antanas Deveikis. Mirė 1929 m. Palaidotas Pakalniuose.

28 – 110 metų, kai 1914 metais Peterburge (Rusija) gimė rašytojas, pedagogas, visuomenininkas Anatolijus Kairys. Gyveno Daugailiuose, kur baigė pradžios mokyklą. Mirė 2008 m. Čikagoje (JAV).

 

Rugsėjis

4 – 105 metai, kai 1919 metais Tuloje (Rusija) gimė muzikos mokytoja, chorvedė Zenona Gylienė (Lelėnaitė). 1940 metais baigė Utenos gimnaziją. 1945–1976 m. – Utenos pirmosios vidurinės mokyklos muzikos mokytoja. 1964-1974 m. – Utenos vaikų muzikos mokyklos fortepijono mokytoja. Mirė 2006 m.

10 – 120 metų, kai 1904 metais Asmalų k. (Utenos r.) gimė inžinierius Juozas Dačinskas (Dačys). Mirė 1992 m. Norvude (JAV).

140 metų, kai 1884 metais Tauragnuose (Utenos r.) gimė pedagogas Pranciškus Gineitis.  1916 –1918 m. –  Utenos pradžios mokyklos vedėjas. 1917 m. dalyvavo lietuvių konferencijoje Vilniuje. Vienas iš Utenos „Saulės“ gimnazijos steigėjų ir 1918 m. – direktorius, Švietimo ministerijos įgaliotinis Utenos apskričiai. 1918-1927 m. Utenos pradžios mokyklų inspektorius. 1939-1941 m. Utenos gimnazijos mokytojas. Mirė 1941 m. Sibire, lageryje.

11 – 75 metai, kai 1949 metais Šilinės k. (Utenos r.) gimė inžinierius Vidmantas Čepukonis.

14 – 140 metų, kai 1884 metais Asmalų k. (Utenos r.) gimė kunigas Juozas Bakšys.  Mirė 1925 m. Kaune.

16 – 90 metų, kai 1934 metais Plepiškių k. (Anykščių r.) gimė muziejininkas Balys Juodzevičius. 1953 metais baigė Utenos pirmąją berniukų vidurinę mokyklą. 1967–1973 m. – Utenos kraštotyros muziejaus mokslinis bendradarbis, nuo 1973 – direktorius.

17 – 80 metų, kai 1944 metais Maniuliškių k. (Zarasų r.) gimė kraštotyrininkas, kolekcionierius Alfonsas Streikus.  Nuo 1971 metų gyveno ir dirbo Utenoje. Mirė 2000 m. Utenoje.

85 metai, kai 1939 metais Silgiškio k. (Utenos r.) gimė žurnalistas, poetas Mindaugas Petras Stundžia. 1959 metais baigė Saldutiškio vidurinę mokyklą. 1959–1961 m. dirbo Saldutiškio kultūros namų direktoriumi. Nuo 1961 m. dirbo Utenos laikraščio „Utenis“  (anksčiau „Lenino keliu“) redakcijoje.

21 – 105 metai, kai 1919 metais Leliūnuose (Utenos r.) gimė filologas, prof. Juozas Zaranka. Mokėsi Utenos gimnazijoje. Mirė 1987 m. Bogotoje (Kolumbija).

25 – 145 metai, kai 1879 metais Užpaliuose (Utenos r.) gimė inžinierius Kleopas Gaigalas. Mokėsi Užpalių pradžios mokykloje. Mirė 1957 m. Kaune.

 

Spalis

6 – 160 metų, kai 1864 metais Strazdų k. (Utenos r.) gimė knygnešys, spaustuvininkas, daraktorius  Kazimieras Strazdas.  Mirė 1943 m. Kaune.

12 – 90 meųi, kai 1934 metais Utenoje gimė dailininkė keramikė Giedrė Konstancija Jasudytė. Mirė 2008 m.

17 – 120 metų, kai 1904 metais Užpaliuose (Utenos r.) gimė lakūnas Juozas Namikas. Pradžios mokyklą baigė Užpaliuose, vėliau mokėsi Utenos „Saulės“ gimnazijoje. Mirė 1940 m. Kaune. Po 20 metų perlaidotas Užpalių kapinėse.

18 – 80 metų, kai 1944 metais Klevėnų k. (Anykščių r.) gimė tapytojas, prof. Arvydas Šaltenis. 1961 metais  baigė Utenos antrąją vidurinę mokyklą.

30 – 90 metų, kai 1934 metais Utenoje gimė dailininkas architektas Romualdas Šilinskas. 1953 metais baigė Utenos vidurinę mokyklą. Mirė 1995 m.

130 metų, kai 1894 metais Užpaliuose (Utenos r.) gimė fizikos matematikos mokslų dr., prof. Antanas Žvironas. 1912 metais baigė Užpalių dviklasę liaudies mokyklą, 1914 m. – Utenos keturklasę mokyklą. Mirė 1954 m. Vilniuje. Palaidotas Užpaliuose.

31 – 85 metai, kai 1939 metais Kuktiškėse (Utenos r.) gimė inžinierius hidrotechnikas Antanas Didžiapetris. Mokėsi Kuktiškių ir Utenos mokyklose. Mirė 2022 m.

 

Lapkritis

5 – 95 metai, kai 1929 metais Droničėnų k. (Utenos r.) gimė vertėjas, pedagogas Antanas Paragys. 1948 metais baigė Utenos berniukų gimnaziją.

20 – 90 metų, kai 1934 metais Kryželių k. (Utenos r.) gimė technikos mokslų dr. Algirdas Steponavičius. Baigė Biliakiemio pradinę, Utenos pirmąją vidurinę mokyklas.

22 – 130 metų, kai 1894 metais Stučių k. (Utenos r.) gimė karinis ir politinis veikėjas, brigados generolas Kazys Musteikis. Mirė 1977 m. Čikagoje (JAV).

27 – 95 metai, kai 1929 metais Bikūnų k. (Utenos r.) gimė matematikas, fizikos ir matematikos mokslų dr., prof., akademikas Vytautas Statulevičius. 1937–1941 metais mokėsi Dubuliškių pradinėje mokykloje. Mirė 2003 m.

28 – 95 metai, kai1929 metais Kuktiškėse (Utenos r.) gimė socialinių mokslų dr. Antanas Čiužas.1943 metais baigė Kuktiškių šešiametę, 1950 m. – Utenos pirmąją vidurinę mokyklas. Mirė 2019 m.

30 – 65 metai, kai 1959 metais Kviklių k. (Utenos r.) gimė biomedicinos mokslų dr. Daiva Patalauskaitė.

 

Gruodis

1 – 75 metai, kai 1949 metais Pagaluonės k. (Utenos r.) gimė pedagogė, kraštotyrininkė Leonora Buičenkienė (Graužinytė). 1958–1965 m. mokėsi Sudeikių aštuonmetėje, 1966–1968 m. – Utenos antrojoje vidurinėje mokyklose. Dirbo Utenos Aukštakalnio pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja eksperte.

3 – 160 metų, kai 1864 metais Degėsių k. (Utenos r.) gimė Lietuvos kariuomenės generolas, Steigiamojo seimo narys Jonas Galvydis-Bykauskas.  Mirė 1943 m. palaidotas Kauno r. Raudondvaryje.

13 – 95 metai, kai 1929 metais Šeduikių k. (Utenos r.) gimė pedagogas, Utenos miesto Garbės pilietis Vytautas Puodžiukas. 1949 m. baigė Utenos gimnaziją, 1952–1958 m. – Juknėnų septynmetės mokyklos direktorius. 1958-1960 m. –  Juknėnų aštuonmetės mokyklos direktorius. 1960-1991 Utenos pirmosios vidurinės mokyklos direktorius. 1992-1995 m. Utenos katalikiškos dvasios ,,Saulės“ vidurinės mokyklos direktorius. Mirė 2011 m.

18 – 75 metai, kai 1949 metais Rusijoje (Komi) Pečioros mieste gimė mokytoja ekspertė, socialinių mokslų dr. Toma Lileikienė (Giedraitienė). 1966 metai baigė Utenos pirmąją vidurinę mokyklą. 1972–1973 m. dirbo matematikos mokytoja Vyžuonų vidurinėje mokykloje. 1973–1979 m. — Utenos ketvirtosios vidurinės mokyklos mokytoja. 1979–1992 m. Utenos rajono švietimo skyriaus inspektorė.

85 metai, kai 1939 metais Nečionių k. (Rokiškio r.) gimė ekonomistė Ona Molienė (Gražytė). 1957 metais baigė Užpalių vidurinę mokyklą.

20 – 140 metų, kai 1884 metais Novoaleksandrovsko aps. Antazavės vls. (dabar Zarasų r.) gimė kompozitorius, dirigentas, pedagogas, prof.  Juozas Gruodis. 1903–1905 m. vargonininkavo Utenoje, 1907 m. – Kuktiškėse. Mirė 1948 m. Kaune.

 

 

 

Dalintis: