Utenos jaunimo informacijos centras

Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje veikia Utenos jaunimo informacijos centras

Utenos jaunimo informacijos centras – teikia konsultacijas jaunimui nuo 14 iki 29 metų. Čia jaunimas gali drąsiai kreiptis ir gauti patikimus atsakymus į jiems svarbius klausimus. Pagrindinė centro idėja, jaunimo informavimo ir konsultavimo tikslas – padėti jauniems žmonėms susiorientuoti visuose jų gyvenimo aspektuose ir skatinti savarankišką sprendimų priėmimą.

Jaunimo informavimo centras teikia konsultacijas šiomis temomis: išsilavinimas, jaunų žmonių teisės, internetinis (informacinis) raštingumas, laisvalaikis, bei įsitraukimas į visuomeninę veiklą/savanorystę, socialinės problemos, psichologinė pagalba, sveikata, finansinis raštingumas ir verslumas, priklausomybę sukeliančių medžiagų prevencija, užimtumas, jaunų šeimų poreikiai, bei būstas, mobilumas (studijos, stažuotės, darbas, savanorystė ir kt.)

Centras yra dalis Europos jaunimo informacijos tinklo „Eurodesk“, kuris veikia 34 Europos šalyse ir teikia išskirtinę informaciją, skirtą jaunimui ir dirbantiems su jaunimu. Centre konsultuojami jaunuoliai, žmonės, dirbantys su jaunimu, nevyriausybinės organizacijos, susijusios su jaunimo veikla.

Darbo dienomis jaunimo informavimo centre konsultuoja darbuotoja Edita.

Klausimus užduoti galima ir elektroniniu paštu utena@eurodesk.lt, taip pat atsakymus į daugelį klausimų galima rasti interneto svetainėje www.zinauviska.lt bei Facebook paskyroje https://www.facebook.com/utenajaunimui/

Galerija