Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencijos veiksmų planai

Korupcijos prevencijos įgyvendinimo ataskaitos

~~~~~

Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos atsparumo korupcijai politika

Veiksmų Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje gavus neteisėtą atlygį tvarkos aprašas

Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programa

Susidomėjusiems antikorupcinio švietimo e. mokymo platforma emokymai.stt.lt

Privačių interesų deklaravimas

Lietuvos bibliotekininku etikos kodeksas

Kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos etikos taisyklės

 

Atsakingas už korupcijos prevenciją

Už korupcijos prevencijos vykdymą Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje atsakinga direktorės pavaduotoja Regina Mikalauskienė

Tel. 8 389 50948, el.p., reginam@uvb.lt

Pranešimai apie korupciją

Norinčiuosius pranešti apie korupcijos bibliotekoje apraiškas, prašome siųsti el.laiškus šiuo adresu: reginam@uvb.lt arba skambinti 8 389 50948

Asmenims, pranešusiems apie korupciją, anonimiškumą garantuojame.

Apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas galima informuoti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą:

Atkreipame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti  ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė  Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje.

Pareigybių, į kurias skiriant asmenį į pareigas teikiamas prašymas STT pateikti informaciją, sąrašas, spauskite ČIA

~~~

Bibliotekos kolektyvas dalyvavo antikorupcinio švietimo mokymuose: https://www.uvb.lt/be-kategorijos/antikorupcinio-svietimo-mokymai

Žymos:

Dalintis: