Kraštiečių knygų apžvalga. 2024 m. sausis – kovas

Kitkauskas, Kazys Napaleonas. Mūro istorijos tyrėjas : dr. Kazio Napaleono Kitkausko dienoraščių ištraukos : knyga išleista autoriaus 90-mečio proga. – Vilnius : Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2022. – 589 p.

Kazys Napaleonas Kitkauskas  –  humanitarinių mokslų daktaras, architektūros istorikas, restauratorius, inžinierius. Mokslininkas tyrinėjo Vilniaus katedrą, Vilniaus Žemutinės pilies Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmus, buvo Valdovų rūmų atkūrimo projekto moksliniu vadovu, taip pat dalyvavo tiriant, projektuojant ir steigiant Kristijono Donelaičio memorialą ir muziejų Tolminkiemyje ir Lazdynėliuose, parašė daug mokslinių straipsnių ir knygų architektūros istorijos tyrimų tema. Visa tai dirbdamas, N. Kitkauskas kruopščiai rašė dienoraščius , kuriuose fiksavo nuveiktus kasdienius darbus, susitikimus, svarbiais klausimais rengiamus pasitarimus. 2021 m. sausio 5 d. Kazys Napaleonas Kitkauskas šventė garbingą 90-mečio jubiliejų. Šiai sukakčiai pažymėti Valdovų rūmų muziejus publikuoja dalį N. Kitkausko rašytų dienoraščių bei iliustracijų iš autoriaus asmeninio archyvo.

Kaziela, Vytautas. Neatsimerk, Viešpatie : [eilėraščiai]. – Kaunas : Kauko laiptai, 2023. – 94 p.

Uteniškio poeto, publicisto Vytauto Kazielos naujausias  eilėraščių rinkinys “Neatsimerk, Viešpatie”  yra netikėtas  lyginant su ankstesne jo kūryba. Elegišką susimąstymą, lyrinius motyvus, praeities vizijas pakeitė daug gilesnis, gyvenimo ir būties slėpinius apmąstantis motyvas. Eilėraščiuose nuolat tvyro įtampa, kuri sukuriama pasitelkiant konkrečias detales, jungiant jas asociatyviais ryšiais. Rinkinio dalyje – „Skeveldros” labai  atvirai kalbama apie agresoriaus karą Ukrainoje, didvyrišką narsios, laisvę mylinčios tautos pasipriešinimą okupantams. Eilėraščiuose pulsuoja ir užuojauta, ir kovinga dvasia.  Yra ir aštrių posmų, grotesko, skirto rusams okupantams. Šis V. Kazielos eilėraščių rinkinys –  unikalus ir savo tematika, ir stilistika.

Meištaitė, Irena. Paslaptingais gamtos takais : [katalogas]. – [Utena] : [Kodilitas], [2023]. – 200 p.

Vilniuje gyvenanti ir aktyviai kurianti menininkė pradžiugino  tapybos bei piešinių albumu „Paslaptingais gamtos takais“. Irena Meištaitė – akvarelės žanro žvaigždė. Gimusi Svėdasuose, tačiau jai sulaukus trejų metų, šeima persikėlė į Uteną. Nuostabaus piešimo mokytojo Vytautą Petronio dėka pamėgo menus.  Dailės institute tapo tekstilės specialistė, tačiau labiausiai atsiskleidė kaip piešėja, net dešimt metų darbavosi iliustratore žurnale vaikams „Genys“. Iš didžiulių jos piešinių tarsi žvaigždės antgamtiška šviesa spindi įvairiausi žiedai, žolynai. Pasak kūrėjos, jai mieliausios paprastos, kuklios, beveik nepastebimos pievų gėlės, paslaptingi žolynai.

 

Rytų Aukštaitijos tautinis kostiumas / [sudarė Zita Mackevičienė]. – Utena : Utenos Indra, 2023. – 63 p.

Besidomintiems savojo krašto savastimi Zita Mackevičienė sudarė ir siūlo skaitytojams dar vieną iš Rytų Aukštaitijos serijos knygą.  Ši knyga apie Rytų Aukštaitijos tautinį kostiumą. Joje pateikiami straipsniai apie mūsų krašto tautinį kostiumą, jo istoriją, dėvėseną ir kt. Leidinys gausiai iliustruotas tautinių drabužių ir jų priedų nuotraukomis.

Dalintis: