<%@ Language=VBScript %> Turinys

ASD1.gif (8484 bytes)

Autoriai
Pratarmė
Pratarmė elektroninei versijai
Turinys
Sutrumpinimai
Summary in English
Rėmėjai
Paieška

Turinys

  Pratarmė
Geologinė ir geomorfologinė apžvalga
Upės
Ežerai
Miškai
Gyvūnija
Piliakalniai
Gyvenvietės
Pilkapiai
Senkapiai
Šventvietės, mitologinės vietovės, mitologiniai akmenys
Lobiai (iki XIX a.)
Utenos rajono administracinis - teritorinis suskirstymas ir valdymas
Išnykę kaimai ir viensėdžiai
Seniūnijos, kaimai ir viensėdžiai
  Dvarai, dvareliai ir palivarkai
  Miestai ir miesteliai
  Gyventojai
  Bažnyčios
  Kovos už Lietuvos nepriklausomybę
  Partizanai
  Tremtiniai
  Švietimas
  Neveikiančios mokyklos ir kitos įstaigos
  Veikiančios mokyklos ir kitos įstaigos
  Teisėtvarka
  Žemės ūkis
  Pramonė, transportas, ryšiai ir kt.
  Sveikatos apsauga
  Kultūra
  Kultūros paminklai
  Tautodailininkai
  Gamtos paminklai
  Turizmas ir sportas
  Personalijos
  Literatūra ir šaltiniai

© Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka
Utena. 2002