ASD1.gif (8484 bytes)

Autoriai
Pratarmė
Pratarmė elektroninei versijai
Turinys
Sutrumpinimai
Summary in English
Rėmėjai
Paieška

Turinys > Sutrumpinimai

 

 

 

a. 
AB             
apl.        
aps.
ct.    
dail.    
d-ja    
doc.    
dr.  
dv.  
DŽDT   
fak.  
G.  
gyd.  
gyv.    
gub.   
g-zija    
ha
habil.
inž.    
JAV     
jaunesn. 
k.      
km      
KPI   
K-tas      
KTU     
kun.  
kunig.   
LATP   
LE     
LKMA     
L
LR   
LSDP    
Lt  
LUPP
LŽŪA     
LŽŪU       
m.   
M. 
m-kla     
org. 
mln.     
pab.    
par-ja      
pavad.    
PKB          
pr.     
prog-zija  
prof. 
PV
R   

raj.   
rb   
red
sąj.    
sen.   
spec.
Š
ŠR
t
tūkst.  
UAB       
UKM      
VDU     
VDI      
vid.    
vyr. 
vyresn
VISI - 
vysk.
VLIK 
vls.       
VPI      
vnt.      
vs.      
VU     
VVU  
ž. ū.   
aikštė
akcinė bendrovė
apylinkė
apskritis
centras
dailininkas
draugija
docentas
daktaras
dvaras
Darbo Žmonių Deputatų Taryba
fakultetas
gimė
gydytojas
gyventojai
gubernija
gimnazija
hektaras
habilituotas
inžinierius
Jungtinės Amerikos Valstijos
jaunesnysis
kaimas
kilometras
Kauno politechnikos institutas
komitetas
Kauno technologijos universitetas
kunigas
kunigaikštis
Lietuvos Aukščiausios Tarybos Prezidiumas
Lietuvos enciklopedija
Lietuvos katalikų mokslo akademija
Lietuvos mokslų akademija
Lietuvos respublika
Lietuvos socialdemokratų partija
litas
Liaudies ūkio pasiekimų paroda
Lietuvos žemės ūkio akademija
Lietuvos žemės ūkio universitetas
metai
mirė
mokykla
organizacija
milijonas
pabaiga
parapija
pavaduotojas
projektavimo kontstravimo biuras
pradžia
progimnazija
profesorius
pietvakariai
rytai
rajonas
rublis
redaktorius
sąjunga
seniūnija
specialybė
šiaurė
šiaurės rytai
tona
tūkstantis
uždara akcinė bendrovė
Utenos kraštotyros muziejus
Vytauto Didžiojo universitetas universitetas
Vilniaus dailės institutas
vidurinė
vyriausiasis
vyresnysis
Vilniaus inžinerinis statybos institutas
vyskupas
Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas
valsčius
Vilniaus pedagoginis institutas
vienetas
viensėdis
Vilniaus universitetas
Vilniaus valstybinis universitetas
žemės ūkio

 

© Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka
Utena. 2002