ASD1.gif (8484 bytes)

Autoriai
Pratarmė
Pratarmė elektroninei versijai
Turinys
Sutrumpinimai
Summary in English
Rėmėjai
Paieška

Turinys > Rėmėjai

 

 

 

Lietuvos Respublikos Kultūros ir sporto rėmimo fondas
Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija
VĮ „Lumen mundi“
Kauno BPK
AB „Metalų komercija“
Utenos rajono vartotojų kooperatyvas

Jonas Bareišis. Juozas Barisa. Voldemaras Beržinskas. Algimantas Bikelis. Vytautas Bražiulis. Donatas Čepkus. Vidmantas Čepukonis. Zita Deltuvienė. Lionius Gaižauskas. Jeronimas Galvydis. Miglovaras Jankauskas. Antanas Jauniškis. Ona Juknevičienė. Irena Juškienė. Anatolijus Kairys. Danguolė Karkalienė. Algimantas Kubiliūnas. Jonas Kunčina. Venantas Mačiekus. Bronislavas Martinėnas. Janina Miškinytė. Regina Narbutienė. Adolfas Norkūnas. Stasys Paškevičius. Antanas Poviliūnas. Jonas Puodžius. Valensas Puodžius. Kazimieras Sakalauskas. Regina Siniūtė-Aure. Juozas Sirvydis. Vytautas Jonas Sirvydis. Antanas Stasiškis. Vytautas Statulevičius. Vytautas Straižys. Leonas Strazdas. Jonas Sunklodas. Olegas Surovas. Algirdas Šakalys.. Aloizas Tarvydas. Vytautas Tarvydas. Algirdas Valiulis. Bronius Vaškelis. Antanas Vilūnas. Antanas Žemaitis.

 

© Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka
Utena. 2002