Tremties atsiminimai

Prieš 75-erius metus, 1941-ųjų birželį, iš Lietuvos buvo ištremta dešimtys tūkstančių gyventojų. 1941 metais, pirmosios Sovietų okupacijos metu, iš Utenos rajono ištremti 335, išvežti į lagerius 145 gyventojai. Antrosios okupacijos metu trėmimai vyko 1945–1953 metais, laisvės ir tėvynės neteko 2597 uteniškiai. Jie atsidūrė Krasnojarsko, Irkutsko, Permės kraštuose, kai kurie buvo nublokšti į Jakutiją.

Čia pateikiami Utenos rajono tremtinių atsiminimai. Jie pasakoja dabartinei ir būsimai kartai apie skaudžią mūsų tautos tragediją.

Buvusios tremtinės Valerijos Maniušytės – Jančienės atsiminimai, laiškai ir nuotraukos

Vandos Kuliešienės surinkti Užpalių krašto tremtinių ir politinių kalinių atsiminimai:

Represijos Lietuvoje 1945 metais: Vėbros Balio, Domininko atsiminimai.

Buvusios tremtinės Marcelės Petravičiūtės-Vaškelienės atsiminimai.

Iš praeities prisiminimų: buvusios tremtinės Birutės Jankauskaitės-Petrauskienės prisiminimai.

Tremtinių dainos iš Sibiro tremtinės Veronikos Araminaitės-Gasperavičienės sąsiuvinio „Lietuviškos tremtinių dainos”.

 

 

Dalintis: