Skaitymo skatinimo programa „Knygos galia telkti ir skatinti kūrybiškai gyventi”

2020 metais dalinai Lietuvos kultūros tarybos remtas projektas skaitymo skatinimo programa „Knygos galia telkti ir skatinti kūrybiškai gyventi”, skirta 7000 Eur yra viena iš priemonių aktyvinti visuomenės domėjimąsi literatūros aktualijomis, rašytojų kūrybiniu darbo rezultatais.

Projekto tikslas skatinti visuomenę domėtis, susipažinti su literatūros ir meno lauko naujausia informacija, gausinti aktyviai skaitančių gyventojų bendruomenę, ugdyti kūrybišką, tobulėti siekiančią, kritiškai mąstančią, pilietiškai atsakingą asmenybę. Keisti ir stiprinti visuomenės požiūrį į skaitymą ir jo svarbą, kurti patrauklią skaitymo erdvę, ugdyti skaitymo kultūrą. Projekto veiklos: susitikimai su knygų autoriais, literatūrologais, meno atlikėjais, garsinis kūrinių skaitymas, spektakliai, edukacinės programos, skaitančių šeimų literatūrinis furšetas ir t.t., idant skaitymą paversti maloniausiu dalyku net ir tiems, kurie iki šiol neskaitė.

Dalintis: