Edukacinė programa „Alfonsas Nyka-Niliūnas– šimtmečio keliu”

2019 metais įgyvendintas projektas edukacinė programa „Alfonsas Nyka-Niliūnas– šimtmečio keliu”, dalinai finansuotas Lietuvos kultūros tarybos prie LR kultūros ministerijos, skirta 5410€. Projekto tikslas skatinti visuomenę pažinti Lietuvos literatūrinio žodžio tradiciją ir jo kūrėjus, ypač kraštiečius bei puoselėti jiems pagarbą, skleisti kūrybinį palikimą, juos atminti.

Sudarytos sąlygas išsamiau pažinti bei suvokti poeto, vertėjo, kritiko kraštiečio Alfonso Nykos-Niliūno gyvenimą ir kūrybą, užtikrinti atminties perdavimą ateities kartoms. Organizuotos A. Nykos- Niliūno kūrybos studijos, bendraujant su mokslininkais, literatūrologais, rašytojais, poetais, leidėjais. Įgyvendinant projekto tikslus buvo organizuoti mokslo atminties renginiai, netradicinės literatūros pamokas skirtos pažinti ir įsisavinti poeto gyvenimo ir kūrybos esmę, dienoraščių fragmentus bibliotekos atriume skaitymai, literatūros paroda, rodomas publicistinis spektaklis, literatūros ir muzikos programos. Miesto gimnazijų moksleiviai dalyvavo kūrybinėse teatro dirbtuvėse.

Dalintis: