Kraštiečių knygų apžvalga. 2022 m. liepa – lapkritis

Gasperaitis, Antanas. Asmenybių spindesys. – Utena : Utenos Indra, 2022 .– 262, [1] p.

Antaną Gasperaitį pažįstame kaip gabų kraštotyrininką, mokantį prakalbinti įvairius archyvus. Jis yra atidžiai, giliai išstudijavęs savo krašto ir istoriją, ir geografiją, ir čia gyvenusių žmonių gyvenimus. Knygoje minimi vieni vardai mums gerai žinomi, kiti mažiau girdėt. Pasakojama ne vien apie rašytojus. Emocingai, pateikiant įdomių faktų pasakojama apie Ugnę Karvelis, Juozą Gruodį, Henriką Raštikį, apie kunigą Petrą Raudą, tėvą ir sūnų Strazdus, Alodiją Dičiūtę-Trečiokienę, Rapolą Šaltenį, apie Utenos apylinkių muzikantus, „Saulės” gimnazijos šviesuolius.

 

Šnurova, Genovaitė. Gyvenimas išeina tyliai : tikros istorijos ir novelės tikrų istorijų pagrindu. – Utena : Kamonada, 2022. – 219 p.

„Gyvenimas išeina tyliai” – trečioji Genovaitės Meškauskaitės-Šnurovos gyvenimiškų istorijų knyga. Ją sudaro dvi dalys: „Portretai” ir „Ir kitos istorijos”. Visos publikuojamos istorijos – pasakotojų gyvenimo atspindžiai. Daugelį istorijų atpažins jas žinantys arba apie jas girdėję.

 

Kirilauskaitė, Eglė. Pirmas pavasario žaibas : postromantinė, išpažintinė poezija. – Utena : Utenos Indra, 2022. – 106 p.

Šie eilėraščiai gimė iš meilės Lietuvai, jos istorijai, mitologijai ir kultūrai. Jie atėjo iš liaudies muzikos, iš gimtojo krašto, iš to paties lopšio, kurį supdavo laumės mūsų protėvių sakmėse. Autorė knygelėje sudėjo visą meilę ir visus pastarųjų dvejų metų meninius atradimus, kurie nebuvo patys paprasčiausi šiame gyvenime, užtai kiek gyvybės, tikrumo ir meilės juose.

Dalintis: