Literatūros paroda „Dievo pasiuntinys, arba Aukštųjų gyvenimo vertybių sargyboje“

Šiais metais minime 100-ąsias monsinjoro Kazimiero Vasiliausko gimimo metines. Šia proga LR Seimas 2022-uosius metus paskelbė monsinjoro K. Vasiliausko metais, taip ragindamas prisiminti šviesų dvasininko atminimą ir reikšmingą jo indėlį į valstybės raidą.

Panevėžio kraštas, lyg Šiaurės Lietuvos centras, išskirtinai suaugęs su Monsinjoro gyvenimu. Čia pat Vabalninkas, jo gimtieji namai, tuometinių Biržų gimnazistų bičiulystė su Panevėžio Vyrų gimnazijos jaunuoliais-literatais, bendri poezijos vakarai. Vyskupas Kazimieras Paltarokas, kunigas Alfonsas Lipniūnas – Monsinjoro dvasios vadai.

Profesorė Vanda Zaborskaitė, poetė Pranutė Aukštikalnytė – Panevėžio gimnazistės, o ir viso gyvenimo bičiulės. Ir daugybe kitų gijų esame surišti su Monsinjoro pasauliu.

Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos paroda „Dievo pasiuntinys, arba Aukštųjų gyvenimo vertybių sargyboje“  aprėpia Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko gimtąjį kraštą, jo literatūrinį pasaulį, bendražygių prisiminimus, poetų eiles, dedikuotas Monsinjorui.

„Monsinjoro Šviesa, Meilė, Taurumas, Paprastumas, Šiluma, Gerumas, Jautrumas – sunkiai žodžiais nusakomi. Gimęs mūsų šiaurės Lietuvoje, prie Vabalninko, patyręs karo baisumus, kančią, tremtį, pažeminimus, K. Vasiliauskas buvo meilės ir užuojautos jūra sutiktiesiems. Atrodo, kad prie Jo glaudėsi visa Lietuva…,“ – sako bibliotekininkė Albina Saladūnaitė.

Pasak jos, Justinas Marcinkevičius, rodos, giliausiai pajautė ir eilėse išreiškė K. Vasiliausko būtį ir tebesitęsiantį buvimą:

jis ėjo paukščių apsuptas: tai buvo žodžiai

ir jo gerklė margais garsais klegėjo

sparnuotas linksmas dievas veržėsi iš jo

kaip karšty čiulbantis šaltinis pilnas gėrio

sykį atskrido

nedidelis kuklus paukštelis

snape jis laikė Monsinjoro balsą

sučiulbo ir dingo

daugiau jo nemačiau

bet čiulbesys tai juk liko?

Paroda veikia bibliotekos pirmojo aukšto erdvėje. 

The event is finished.

Data

Gru 12 2022 - Sau 06 2023
Expired!
Kategorija