Naujos poezijos bei meditacijų knygos „Laiko liturgija“ pristatymas

2023 m. balandžio 18 d. 17 val. Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos (Maironio g. 12) konferencijų salėje susitikimas su kunigu Nerijumi Pipiru ir kunigu Robertu Urbonavičiumi. Naujos poezijos bei meditacijų knygos „Laiko liturgija“ pristatymas.

Dalyvauja knygos autoriai. Muzikuoja Utenos meno mokyklos moksleiviai.

 Maloniai visus kviečiame!

Nerijus Pipiras, gimė 1981 m. Utenoje. 2007 m. Vytauto Didžiojo Universiteto Katalikų Teologijos fakultete, baigė bakalauro studijas. 2009 m. tame pačiame fakultete įgijo pastoracinės teologijos magistro laipsnį.

2013 m. rugpjūčio 18 d. įšventintas diakono, 2014 m. gegužės 18 d. – kunigo tarnystei. Dirbo Kauno Kristaus Prisikėlimo, Kauno Gerojo Ganytojo (Dainavos), Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijose. Šiuo metu vėl eina Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos vikaro pareigas.

2010 m. išleido pirmąjį savo kūrybos rinkinį „Atsidūstant“.

Tais pačiais metais, dar studijuodamas Kauno kunigų seminarijoje, parengė Kauno kunigų seminarijos klierikų kūrybos almanachą „Duc in altum“.

2015 m. išleista poezijos knyga „Tarp laikrodžio rodyklių“, kartu su kun. Robertu Urbonavičium „Ad libitum“. 2018 m. poezijos knyga „Susitikimai“, 2020 m. poezijos knyga „Vilties sonetai“,

2021 m. poezijos knyga „Iš paraščių ir pakrančių“.

Robertas Urbonavičius. Gimė 1979 metais Kaune. Baigęs vidurinę mokyklą, studijavo Vytauto Didžiojo Universitete Menotyrą ir Kultūros vertybių apsaugą. Vėliau buvo Dievo pašauktas skonėtis dieviškaisiais mokslais Kauno kunigų seminarijoje. 2014 metų gegužės 18 dieną buvo įrašytas į Altoriaus tarnų skaičių. Dirbo Ukmergės šv. Apaštalų Petro ir Povilo, Raseinių Švč. Mergės Marijos ėmimo į dangų parapijose. Šiuo metu – Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos vikaras. Kunigo kūryba publikuota: Kauno kunigų seminarijos klierikų kūrybos almanache „Duc in altum“. 2015 m. poezijos knygoje „Tarp laikrodžio rodyklių“, „Ad libitum“.

 

Žymos:

Dalintis: