Projektas „Švietimui ir gerovei skirtų šeimos skaitmeninių veiklų centrų sukūrimas Rytų Aukštaitijoje ir Pietų Latgaloje“

 

Latvijos ir Lietuvos pasienio regiono bibliotekose sukurti šeimos skaitmeninių veiklų centrai, kurie papildė ir išplėtė bibliotekų edukacines veiklas ir tapo naujausių technologijų pažinimo vieta. Šeimos skaitmeninių veiklų centrų tinklas sukurtas įgyvendinant 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą „Švietimui ir gerovei skirtų šeimos skaitmeninių veiklų centrų sukūrimas Rytų Aukštaitijoje ir Pietų Latgaloje”/Network-DigiHubs (Nr. LLI-089).

Naujo lygio paslaugos gyventojams prieinamos Utenos, Zarasų, Daugpilio ir Preilių viešosiose bibliotekose. Čia įdiegtos virtualios realybės, robotų, 3D ir kitos naujausios technologijos, sukurtas interaktyvus edukacinis turinys aktualia kraštotyros tematika;

Projekto dėka suaktyvėjo skaitmeninių kompetencijų ugdymas bibliotekose, mažinamas atotrūkis tarp technologijų kūrėjų ir vartotojų pristatant mokslo pasiekimus visuomenei. Be to centruose skatinama, kad įvairaus amžiaus žmonės, šeimos, mokytųsi drauge, būtų puoselėjami šeimos ryšiai ir vertybės.

Projektą įgyvendino Utenos, Zarasų, Daugpilio ir Preilių viešosios bibliotekos. Visas projekto biudžetas – 386 073,60 Eurų, Europos regioninio plėtros fondo bendrasis finansavimas – 328 162,54 Eurų.

Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje veikiančio šeimų skaitmeninių veiklų centro pristatymas: https://youtu.be/QdmNcO2t46Q

Dalintis: