Development of Elderly’s Digital Skills Through Family Learning / Vyresnio amžiaus žmonių skaitmeninių gebėjimų ugdymas mokantis kartu su šeima (Nr. 2020-1-LT01-KA204-077965)

UtenosA. ir M. Miškinių viešoji biblioteka pradeda vykdyti Europos Komisijos programos „Erasmus+” 2 pagrindinio veiksmo (KA2) strateginės partnerystės projektą Nr. 2020-1-LT01-KA204-077965 „Development of Elderly’s Digital Skills Through Family Learning”/ „Vyresnio amžiaus žmonių skaitmeninių gebėjimų ugdymas mokantis kartu su šeima”. Projekto trukmė – beveik dveji metai. Projektui skirta 82230 EUR dotacija.

Inicijuoti projektą paskatino tai, kad skaitmeninių kompetencijų stoka vyresnio amžiaus žmonėms kelia vis daugiau problemų: jie nepasitiki technologijomis ir mano, jog šios skirtos tik jauniems, daugelis bijo naujovių, nes galvoja, kad neprisitaikys, taip pat dažnas neįžvelgia virtualaus pasaulio galimybių, todėl nesiekia jomis naudotis.

Iššūkių daug ir suaugusiųjų mokytojams: trūksta idėjų, kaip motyvuoti vyresnio amžiaus gyventojus mokytis, daug dėmesio vis dar skiriama tradiciniams mokymosi būdams ir teorinėms žinioms pamirštant socialinių įgūdžių svarbą. Modernūs mokymo ir mokymosi būdai per mažai taikomi, taip pat kaip ir įtraukiantis mokymosi turinys.

Visa tai itin didelę svarbą įgyja susidūrus su pandemija, kuri riboja žmonių bendravimą, verčia skubėti perkelti paslaugas į virtualią erdvę. Ekonominio bendradarbiavimo ir vystymosi organizacijos (OECD) atliktas tyrimas parodė, kad Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų šalių, didžioji dalis vyresnių gyventojų sunkiai prisitaiko skaitmeninėje aplinkoje. Nežiūrint to, kad daugelis jau turi kompiuterinio raštingumo pagrindus, vis dėlto neturi problemų sprendimo panaudojant technologijas įgūdžių.

Šio projekto tikslas – sustiprinti projekte dalyvaujančių institucijų potencialą ugdant vyresnio amžiaus žmonių skaitmeninius gebėjimu, įgalinti populiarinti vyresniųjų mokymosi kartu su šeima idėją bei ją įgyvendinti.

Projektas atliepia Europinius suaugusiųjų švietimo, paramos suaugusiems besimokantiems bei socialinės įtraukties didinimo prioritetus.

Įgyvendinimui keliami šie uždaviniai:

  • Surengti tarptautinius patirties mainų ir mokymosi vieniems iš kitų renginius partnerystės šalyse.
  • Aprašyti sėkmės istorijas, surinkti geros patirties pavyzdžius, publikuoti internetinio žurnalo formatu taip juos paviešinant.
  • Organizuoti pilotinius mokymus partnerių šalyse pritaikant naujus mokymosi kartu su šeima modelius.

Planuojama, kad projekto dėka bus sustiprintas dalyvaujančių institucijų pajėgumas ugdant vyresniųjų žmonių skaitmeninius gebėjimus, išplėstos šių institucijų funkcijos bei vyresnio amžiaus žmonių mokymosi galimybės. Taip pat sustiprės vyresniosios kartos mokymosi kartu su šeima svarbos suvokimas. Bus stiprinami ryšiai tarp skirtingų kartų.

Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka vadovaus projekto veiklų įgyvendinimui. Kartu dirbs partneriai iš penkių šalių:

  • Pärnu centrinė biblioteka, Pärnu, Estija.
  • „Tsennosti, Dobrodeteli, Integritet” fondas, Sofija, Bulgarija.
  • Asociacija „EDUVITA”, Lecce, Italija.
  • Asociacija „Nazilli Hayat Boyu Ogrenme Dernegi”, Aydin Nazilli, Turkija.
  • De Castilla – La Mancha universitetas, Ciudad Real, Ispanija.

Projektas prisidės prie inovacijų sklaidos, didesnio mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros pritaikymo, vieningos Europinės gerosios praktikos kūrimo, tarptautinių tinklų plėtojimo, teigiamų pokyčių žmonėms susidūrusiais su sunkumais.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis.

Europos Komisijos parama nereiškia pritarimo šio straipsnio, kuriame pateikiama autorių nuomonė, turiniui, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už jame panaudotą informaciją.

Dalintis: