Žymių kraštiečių 2023 metų jubiliejinių sukakčių kalendorius

Sausis

1 – 85 metai, kai 1938 metais Kaune gimė informatikas, habil. dr., prof. Vydūnas Šaltenis. 1954 metais baigė Utenos 1-ąją vidurinę mokyklą. Mirė 2007 m.

4 – 100 metų, kai 1923 metais Daržinių k. (Utenos r.) gimė pedagogė, kultūros darbuotoja Stefanija Misiukienė (Gasiulytė). Mirė 2015 m.

8 – 125 metai, kai 1898 metais Juknėnų k. (Utenos r.) gimė literatūros tyrinėtojas, vertėjas, pedagogas Motiejus Miškinis. Mirė 1974 m. Juknėnuose.

10 – 80 metų, kai 1943 metais Vilniuje gimė inžinierius, habil. technologijos mokslų dr., prof. Algirdas Vaclovas Valiulis. 1944–1952 metais gyveno Kuktiškėse – tėvų gimtinėje. 1949 metais pradėjo lankyti Kuktiškių pradinę mokyklą.

115 metų, kai 1908 metais Gaidžių k. (Utenos r.) gimė dailininkas, tapytojas, dekoratorius Viktoras Andriušis. Mirė 1967 m. JAV.

13 – 80 metų, kai 1943 metais Utenoje gimė biochemikas, habil. dr. (fiziniai mokslai, chemija), prof., politinis bei visuomenės veikėjas Benediktas Juodka.

15 – 95 metai, kai 1928 metais Kačiūnų k. (Utenos r.) gimė literatas Boleslovas Kairionis.

18 – 195 metai, kai 1828 metais Padurbinyje (Telšių r.) gimė poetė, vertėja Karolina Praniauskaitė.  Broliui Otonui Praniauskui perėmus Utenos parapiją, Karolina Praniauskaitė su motina nuo 1858 metų gyveno Utenos klebonijoje. Mirė 1859 m. Utenoje.

125 metai, kai 1898 metais Ramonų k. (Anykščių r.) gimė kunigas, visuomenininkas, politinis kalinys  Juozapas Bardišauskas. 1925–1930 metais dirbo vikaru Utenoje. 1951 metais sušaudytas Sibire.

25 – 65 metai, kai 1958 metais Klovinių k. (Utenos r.) gimė poetė, žurnalistė, Lietuvos rašytojų sąjungos narė, tautodailininkė Rūta Jonuškienė. 1976 metais baigė Utenos 1-ąją vidurinę mokyklą. 1980–1989 m. dirbo Utenos rajono Kuktiškių pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja. 1989–1994 m. dirbo Utenos Vyturių vidurinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja. 1994–2006 m. dirbo laikraščio „Utenis“ korespondente. Nuo 1985 m. dalyvauja Utenos literatų klubo „Verdenė“ veikloje.

27 – 85 metai, kai 1938 metais Ilčiukų k. (Utenos r.) gimė fizikas, gamtos mokslų dr. Vytautas Jonas Rinkevičius. 1949 metais baigė Ilčiukų pradinę mokyklą, mokėsi Užpalių vidurinėje mokykloje. Mirė 2001 m.

28 – 65 metai, kai 1958 metais Stūglių k. (Utenos r.) gimė muitininkas Antanas Musteikis. 1977 metais baigė Tauragnų vidurinę mokyklą. Žuvo 1991 m. Medininkuose.

100 – metų, kai 1923 metais Vyžuonų vns. (Utenos r.) gimė spaudos darbuotojas, rezistentas Pranas Nagys. Baigė Vyžuonų pradžios mokyklą, nuo 1934 metų mokėsi Utenos gimnazijoje.

31 – 95 metai, kai 1928 metais Šaltinių k. (Anykščių r.) gimė tautodailininkas, literatas Stanislovas Karanauskas. 1956–1982 metais jis buvo įsikūręs Galelių kaime (Utenos r.), 1982–2001 metais gyveno Utenoje. 1958–1962 m. S. Karanauskas dirbo Utenos rajono “Švyturio” kolūkyje, kartu buvo ir Vilniaus “Dailės” kombinato dailininkas namudininkas. 1962–1970 m. jis dirbo suvenyrų gamybos įmonėje “Tulpė” dailininku namudininku, 1970–1988 m. – Utenos kraštotyros muziejuje fotografu.

Vasaris

1 – 95 metai, kai 1928 metais Dirvoniškio k. (Utenos r.) gimė kalbininkas, humanitarinių mokslų dr., prof. Vladas Žulys. Mirė 2013 m.

4 – 150 metų, kai 1873 metais Kuktiškių parapijoje gimė gydytojas, visuomenės veikėjas Jurgis Alekna. Mirė 1952 m. Kaune.

5 – 95 metai, kai 1928 metais Galelių k. (Utenos r.) gimė aktorė, radijo diktorė Stanislava Kybartienė (Valančiūnaitė). 1946 metais baigė Utenos „Saulės“ mergaičių gimnaziją.

16 – 85 metai, kai 1938 metais Kaune gimė gydytoja pulmonologė, medicinos mokslų dr. Nijolė Tilindienė. 1956 metais baigė Utenos vidurinę, 1958 metais – Utenos respublikinę medicinos felčerių mokyklas. Mirė 2021 m.

22 – 75 metai, kai 1948 metais Aviniškio k. (Utenos r.) gimė technikos mokslų dr. Stasys Maciulevičius. 1964 metais baigė Saldutiškio vidurinę mokyklą.

24 – 100 metų, kai 1923 metais Kaniūkų k. (Utenos r.) gimė gamtos mokslų dr. Genovaitė Kiauleikienė (Miškinytė). Mokėsi Užpaliuose, 1942 metais baigė Utenos gimnaziją. Mirė 2007 m.

27 – 130 metų, kai 1893 metais Vyžuonose (Utenos r.) gimė pedagogas, pulkininkas, Lietuvos šaulių sąjungos vadas Pranas Saladžius. Mokėsi Vyžuonų pradžios mokykloje, 1906–1908 m. baigė Užpalių (Utenos r.) dviklasę mokyklą. 1918 m. apsigyveno Vyžuonose. 1919 m. dirbo atkurtos Vyžuonų (Utenos r.) pradžios mokyklos mokytoju. Mirė 1965 m. Ročesteryje (JAV).

 

Kovas

1 – 80 metų, kai 1943 metais Paraudės k. (Utenos r.) gimė technikos mokslų dr. Jonas Rukšėnas. Mokėsi Šnieriškių septynmetėje mokykloje. 1960 metais baigė Utenos 2-ąją vidurinę mokyklą.

125 metai, kai 1898 metais Staškūniškio vns. (Utenos r.)  gimė agronomas Balys Vitkus. 1921–1922 metais mokytojavo Utenos ,,Saulės“ progimnazijoje. Mirė 1988 m. JAV.

3 – 95 metai, kai 1928 metais Abromiškio k. (Utenos r.) gimė miškininkas Jonas Repšys. Mirė 2017 m.

4 – 70 metų, kai 1953 metais Garnelių k. (Utenos r.) gimė chemijos mokslų dr. Zita Šaltytė. 1971 metais baigė Utenos T. Tilvyčio vidurinę mokyklą (dabar „Saulės“ gimnazija).

6 – 115 metų, kai 1908 metais Buitūnų k. (Utenos r.) gimė agronomas Stanislovas Petkevičius. Mokėsi Utenos gimnazijoje. Mirė 1989 m.

9 – 95 metai, kai 1928 metais Utenoje gimė inžinierius Leonas Bušma.

13 – 100 metų, kai 1923 metais Kazimieravos k. (Ignalinos r.) gimė pedagogė Stefanija Kačkaitė. 1952–1955 metais pirmųjų Utenoje vaikų namų mokymo dalies vedėja. 1955–1976 metais –   direktorė, 1976–1982 metais –  Utenos 5-osios vidurinės mokyklos direktorė, nuo 1982 metų  – direktoriaus pavaduotoja mokymo auklėjimo reikalams. Mirė 1984 m.

16 – 95 metai, kai 1928 metais Utenoje gimė dailininkas tapytojas Leopoldas Surgailis. Mirė 2016 m.

18 – 90 metų, kai 1933 metais Rietave (Plungės r) gimė ekonomistė, socialinių mokslų dr. Elena Gargasienė (Pečiūraitė). Nuo 1942 iki 1951 metų gyveno Užpaliuose (Utenos r.). 1951 metais baigė Užpalių vidurinę mokyklą.

115 metų, kai 1908 metais Bikūnų k. (Utenos r.) gimė bibliotekininkas, bibliografas Juozas Rimantas  (iki 1940 metų – Slapšinskas). Mirė 1973 m. Vilniuje.

21 – 90 metų, kai 1933 metais Kuktiškėse (Utenos r.) gimė aktorius, režisierius, politinis ir visuomenės veikėjas Valdas Mykolas Jatautis. Mokėsi Saldutiškio pradinėje mokykloje, vėliau progimnazijoje. 1951 metais baigė Utenos 1-ąją berniukų vidurinę mokyklą. Mirė 2011 m.

23 – 100 metų, kai 1923 metais Pūčkoriškių k. (Utenos r.) gimė kunigas visuomenės veikėjas Bronius Bulika. Mokėsi Saldutiškio pradinėje  mokykloje. 1942 metais baigė Utenos gimnaziją. Mirė 1988 metais Kaune.

25 – 110 metų, kai 1913 metais Taukelių k. (Utenos r.) gimė žurnalistas, rezistentas, vertėjas  Antanas Valiukėnas. Mirė 1946 m.

31 – 60 metų, kai 1963 metais Tauragnuose (Utenos r.) gimė diplomatė, kultūros vadybininkė, Lietuvos ambasadorė Kinijoje Ina Marčiulionytė. 1980 metais baigė Tauragnų vidurinę mokyklą.

Balandis

1 – 95 metai, kai 1928 metais Utenoje gimė dailininkas, restauratorius, istorikas Balys Pakštas. 1941 metais baigė Utenos pradžios mokyklą, 1947 metais – Utenos berniukų gimnaziją.

2 – 140 metų, kai 1883 metais Norvaišių k. (Utenos r.) gimė pulkininkas leitenantas Pranas Gladutis. Mokėsi Užpalių pradžios mokykloje. Mirė 1939 m.

6 – 115 metų, kai 1908 metais Šavašų k. (Utenos r.) gimė gydytojas, medicinos mokslų dr. Vladas Kviklys. 1922–1927 metais mokėsi Utenos „Saulės“ gimnazijoje. 1941–1944 metais dirbo gydytoju Daugailiuose. Mirė 1985 m. Vilniuje.

12 – 85 metai, kai 1938 metais Repšiškių k. (Panevėžio r.) gimė inžinierius hidrotechnikas, Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signataras Albertas Miškinis. 1971 metais persikėlė į Uteną.  Dirbo statybose, daugiausia Kaimo statybos ministerijos sistemoje. 1990–1992 LR AT deputatas, išrinktas Aukštaitijos rinkimų apygardos Nr. 105 (Utenos r.). 1992–1996 m. – Utenos žemės ūkio ir maisto pramonės mokyklos direktoriaus pavaduotojas gamybai. 1996–2000 m. – individualios projektavimo įmonės direktorius.

13 – 85 metai, kai 1938 metais Daugailiuose (Utenos r.) gimė valstybės veikėjas, humanitarinių mokslų dr. Rimgaudas Mališauskas. Mokėsi Daugailių septynmetėje ir Utenos 2-ojoje vidurinėje mokyklose. Mirė 2009 m.

14 – 90 metų, kai 1933 metais Leliūnuose (Utenos r.) gimė architektas Petras Vytautas Zaranka. 1952 metais baigė Utenos 1-ąją berniukų gimnaziją. Mirė 2021 m.

20 – 125 metai, kai 1898 metais Ignalinos k. (Zarasų r.) gimė mokytoja Sofija Barysaitė.  Nuo 1930 metų dirbo Užpaliuose. Mirė 1985 metais Utenoje.

21 – 100 metų, kai 1923 metais Bekinčių k. (Utenos r.) gimė dailininkė tapytoja Liuda Bekintytė. 1943 metais baigė Utenos gimnaziją. Mirė 2013 m.

22 – 115 metų, kai 1908 metais Pilkenių k. (Utenos r.) gimė pedagogė Veronika Valytė. Mirė 1996 m. Utenoje.

23 – 90 metų, kai 1933 metais Ažudvariuose (Utenos r.) gimė šaudymo sporto treneris Vilius Slavinskas. 1951 metais baigė Utenos 1-ąją berniukų vidurinę mokyklą. Mirė 1984 m.

27 – 80 metų, kai 1943 metais Baltakarčių k. (Utenos r.) gimė ekonomistė, socialinių mokslų dr. Vida Genovaitė Zapolskienė (Bertašiūtė). 1952–1954 metais mokėsi Toleikių pradinėje, 1954–1957 metais – Sudeikių septynmetėje, 1957–1959 metais Užpalių vidurinėje mokyklose.

Gegužė

13 – 90 metų, kai 1933 metais Utenoje gimė pedagogas, habil. socialinių mokslų dr., prof. Rimantas Tidikis. Mokėsi Utenos pradžios ir iki 1949 metų Utenos 1-ojoje berniukų vidurinėje mokykloje. Mirė 2008 m.

15 – 95 metai, kai 1928 metais Vyžuonėlių k. (Utenos r.) gimė chemikas, chemijos mokslų dr. Romualdas Jurevičius. 1947 metais baigė Utenos berniukų gimnaziją.

95 metai, kai 1928 metais Kuktiškėse (Utenos r.) gimė rašytojas, aktorius Pranas Treinys.  1946 metais baigė Utenos gimnaziją.

16 – 125 metai, kai 1898 metais Tauragnuose (Utenos r.) gimė karininkas Juozas Gineitis. Mirė 1942 metais.

85 metai, kai 1938 metais Utenoje gimė Lietuvos garbės konsulas, Utenos miesto garbės pilietis (1997 m.) Romualdas Sinius. Mirė 2006 m.

17 – 85 metai, kai 1938 metais Rokavalkių k. (Utenos r.) gimė prozininkė, poetė Milda Račkaitienė (Telksnytė). 1956 metais baigė Utenos 2-ąją vidurinę mokyklą.

18 – 95 metai, kai 1928 metais Padbuožės k. (Utenos r.) gimė technikos mokslų dr. Juozas Raslanas. 1948 metais baigė Utenos gimnaziją.

22 – 130 metų, kai 1893 metais Galvydžių k. (Anykščių r.) gimė Lietuvos savanoris, majoras, visuomenės veikėjas Jonas Motiejūnas-Valevičius. 1925–1934 metais  – Utenos apskrities viršininkas ir valdybos pirmininkas. Mirė 1959 m. Vilniuje.

28 – 95 metai, kai 1928 metais Kaniūkų k. (Utenos r.) gimė geografas, geologas, gamtos mokslų dr. Aleksas Garunkštis. Mirė 1992 m.

Birželis

5 – 85 metai, kai 1938 metais Kaune gimė veterinarijos gydytojas, biomedicinos ir zootechnikos mokslų dr. Dionizas Kazimieras Pamakštys. Mokėsi Sudeikių pradinėje ir Utenos vidurinėse mokyklose. Mirė 1996 m.

135 metai, kai 1888 metais Petkalnio k. (Šilalės r.) gimė poetė, tautosakos rinkėja Joana Ragauskienė (Tamašauskaitė) (slap. Lakštutė). Nuo 1951 metų gyveno Utenoje. Mirė 1961 m.

7 – 115 metų, kai Žibartų k. (Radviliškio r.) gimė pedagogas, dailininkas Boleslovas Plungė. Dirbo mokytoju Utenoje. 1934 metais sukūrė paminklą Jonui Basanavičiui (Utenoje J. Basanavičiaus gatvėje). Mirė 1995 metais. Palaidotas Šeduvos (Radviliškio r.) kapinėse.

16 –70 metų, kai 1953 m. Kaune gimė tautodailininkas, akmens ir medžio skulptorius, pynėjas Vytautas Šemelis. 1990 m. apsigyveno Utenos r. Sirutėnų k.

18 – 85 metai, kai 1938 metais Toleikių k. (Utenos r.) gimė miškininkas, gamtos mokslų dr. Algimantas Aloyzas Raguotis.

25 – 90 metų, kai 1933 metais Kuktiškėse (Utenos r.) gimė kalbotyrininkė, humanitarinių mokslų dr. Elena Valiulytė. 1953 metais baigė Utenos 2-ąją vidurinę mokyklą. Mirė 2017 m.

29 – 130 metų, kai 1893 metais Alinaukos vs. (Utenos r.) gimė geografas, visuomenės veikėjas, prof. Kazys Pakštas. 1908 metais baigė Užpalių pradžios mokyklą. Mirė 1960 m. Čikagoje (JAV).

Liepa

5 – 80 metų, kai 1943 metais Trumpalių k. (Utenos r.) gimė žurnalistas Stanislovas Balčiūnas. 1962 metais baigė Užpalių vidurinę mokyklą.

8 – 95 metai, kai 1928 metais Utenoje gimė ekonomistas Rimantas Pranciškus Gineitis. Iki 1941 metų mokėsi Utenos „Saulės“ gimnazijoje.

23 – 85 metai, kai 1938 metais Utenoje gimė matematikė, technikos mokslų dr. Irena Matiukienė (Laukytė). 1956 metais baigė Utenos 2-ąją vidurinę mokyklą. Mirė 2017 m.

29 – 110 metų, kai 1913 metais Bajoriškių k. (Utenos r.) gimė poetas Antanas Ilčiukas. Mirė apie 1941 m.

Rugpjūtis

4 – 85 metai, kai 1938 metais Kaune gimė inžinierius statybininkas Vidmantas Dominykas Bakšys. 1945 metais mokėsi Liepiniškių pradinėje, 1941-1951 metais –  Kuktiškių septynmetėje mokyklose. 1956 metais baigė Utenos 2-ąją vidurinę mokyklą. Mirė 2016 m.

11 – 90 metų, kai 1933 metais Vareikių k. (Utenos r.) gimė dailininkas, dailės pedagogas Juozapas Miliūnas. 1953 metais baigė Utenos vidurinę mokyklą. Mirė 2016 m. Vilniuje. Palaidotas Leliūnų (Utenos r.) kapinėse.

26 – 100 metų, kai 1923 metais gimė medikė, visuomenės veikėja Nijolė Virginija Bražėnaitė.

Rugsėjis

1 – 100 metų, kai 1923 metais Kaune gimė dailės istorikas, pedagogas, literatas Vytautas Petronis. Nuo 1944 metų iki 1991 metų dirbo Utenos miesto vidurinėse ir specialiosiose mokyklose, dėstė piešimą, braižybą, dailės istoriją. Mirė 2019 m.

6 – 90 metų, kai 1933 metais Vingirių k. (Ignalinos r.) gimė poetas, pedagogas Petras Panavas. Nuo 1972 metų gyvena Utenoje.

14 – 95 metai, kai 1928 metais Kuktiškėse (Utenos r.) gimė psichologas, filosofijos mokslų dr. Anatolijus Matulis.

21 – 90 metų, kai 1933 metais Kaniūkų k. (Utenos r.) gimė inžinierius, politinis bei visuomenės veikėjas Antanas Napoleonas Stasiškis. 1951 metais baigė Užpalių vidurinę mokyklą. Mirė 2016 m.

22 – 55 metai, kai 1968 metais Utenoje gimė sportininkas Remigijus Lupeikis. 1986 metais baigė Utenos 5-ąją vidurinę mokyklą.

29 – 125 metai, kai 1898 metais Kuzmiškio vs. (Utenos r.) gimė pedagogė Ona Vaičienė (Birietaitė). 1911 metais baigė Vyžuonėlių pradžios, 1913 metais – Utenos miesto dviklasę rusišką mokyklą. Nuo 1918 metų mokytojavo Utenos ,,Saulės“ gimnazijoje, buvo P. Andriušio, T. Tilvyčio, V. Liulevičiaus, R. Šaltenio ir kitų garsių uteniškių mokytoja. Mirė 1985 m. JAV.

Spalis

1 – 145 metai, kai 1878 metais Puodžių k. (Utenos r.) gimė teatrologas, aktorius, klojimo teatro organizatorius Antanas Jasūdis. Mirė 1963 m. Užupėje (Telšių r.).

6 – 80 metų, kai 1943 metais Utenoje gimė dailininkė keramikė Aldona Šaltenienė (Jonuškaitė). 1961 metais baigė Utenos 1-ąją vidurinę mokyklą.

8 – 80 metų, kai 1943 metais Zastrono k. (Utenos r.) gimė biomedicinos mokslų dr. Rima Ruzgienė (Kviklytė).

13 – 100 metų, kai 1923 metais Utenoje gimė kalbininkė, humanitarinių mokslų dr. Sofija Kėzytė. Mirė 2015 m.

17 – 135 metai, kai 1888 metais gimė knygininkė, švietėja Margarita Sadūnienė (Kemėšytė). 1907 metais Utenos parapijos namuose atidarė knygyną.  Mirė 1973 m. Kaune.

24 – 115 metų, kai 1908 metais Klevėnų k. (Anykščių r.) gimė pedagogas, literatūros tyrinėtojas, rašytojas, vertėjas, Utenos miesto garbės pilietis Rapolas Šaltenis. 1945–1946 m. Utenos vidurinės mokyklos, 1946–1975 m. Utenos gimnazijos, Utenos suaugusiųjų vidurinės mokyklos, Utenos neakivaizdinės vidurinės mokyklos direktorius, Utenos švietimo skyriaus inspektorius. Mirė 2007 m. Utenoje.

27 – 100 metų, kai 1923 metais Bajoriškių k. (Utenos r.) gimė rašytojas, vertėjas Antanas Pakalnis. 1945 metais baigė Utenos gimnaziją. Mirė 1977 m. Vilniuje.

Lapkritis

9 – 160 metų, kai 1863 metais Degučių k. (Zarasų r.) gimė knygnešys Antanas Dikinis. Mirė 1926 m. Utenoje.

10 – 110 metų, kai 1913 metais Zastrono k. (Utenos r.) gimė žurnalistas, kraštotyrininkas, visuomenininkas Bronius Kviklys. 1921-1924 metais mokėsi Daugailių pradžios mokykloje, Utenos gimnazijoje. Mirė 1990 m. Čikagoje (JAV).

23 – 130 metų, kai 1893 metais Dusynų k. (Utenos r.) gimė aktorius Juozas Laucius. Mirė 1985 m.

Gruodis

1 – 100 metų, kai Užpaliuose (Utenos r.) gimė gydytojas urologas Leonas Seibutis. Mirė 2013 m. JAV.

5 – 95 metai, kai 1928 metais Naujasodžio k. (Utenos r.) gimė gamtos mokslų dr. Ona Savickaitė. 1949 metais baigė Utenos mergaičių gimnaziją.

6 – 100 metų, kai 1923 metais Pašekščių k. (Molėtų r.) gimė tautodailininkas Kazimieras Šėža. Nuo 1925 metų gyveno Utenoje. Mokėsi Utenos amatų mokykloje. Mirė 2016 m.

8 – 100 metų, kai 1928 metais Kuktiškėse (Utenos r.) gimė choro dirigentas, pedagogas, nusipelnęs artistas Aloyzas Čižas. Mirė 1976 m. Kaune.

9 – 85 metai, kai 1938 metais Zarasuose gimė gydytojas, habil. dr., prof. Vytautas Triponis. 1956 metais baigė Utenos 1-ąją vidurinę mokyklą.

13 – 125 metai, kai 1898 metais Suolelių k. (Utenos r.) gimė pedagogė, visuomenės veikėja Veronika Karvelienė (Bakšytė). Mirė 1925 m.

16 – 95 metai, kai 1928 metais Pužų k. (Tauragės r.) gimė gamtosaugininkė, habil. socialinių ir edukologijos mokslų dr., prof. Elena Šapokienė (Valskytė). 1993-1995 metais mokytojavo Antalgėje. Mirė 2009 m.

18 – 95 metai, kai 1928 metais Tiesiūniškių k. (Molėtų r.) gimė chorvedys, Utenos miesto garbės pilietis Adolfas Driukas. 1955-1957 metais –  Utenos kultūros namų meno vadovas, mišraus choro bei įvairių vokalinių ansamblių ir kanklių ansamblio vadovas. 1957–1967 metais  – Utenos rajono kultūros namų direktorius bei dainų ir šokių liaudies ansamblio meno vadovas ir dirigentas. 1967–1991 metais – Utenos muzikos mokyklos akordeono, kanklių ir triūbos klasių mokytojas, akordeonų orkestro, pučiamųjų orkestro ,,Aukštaičiai“ įkūrėjas, meno vadovas ir vyr. dirigentas. Mirė 2021 m.

110 metų, kai 1913 metais Duobių k. (Utenos r.) gimė žurnalistas, visuomenininkas Stasys Garliauskas. Mokėsi Utenos ,,Saulės“ gimnazijoje. Mirė 2008 m.

24 – 195 metai, kai 1828 metais Kvėdarnoje (Šilalės r.) gimė kunigas, dabartinės Utenos bažnyčios statytojas Adomas Vyšniauskas. Mirė 1896 m. Utenoje.

28 – 95 metai, kai 1928 metais Užpaliuose (Utenos r.) gimė geologas, gamtos mokslų dr. Rimvydas Tarvydas. Mokėsi Užpalių ir Utenos mokyklose. Mirė 1996 m.

Dalintis: