Utenos kraštas spaudoje, 2023, liepos 4–6

Berlyno bibliotekų patirtis. Ką pavyko sužinoti? / parengė Lina Žalytė. – Iliustr.  // Utenos diena. – ISSN 1648-0783. – 2023, liep. 4, p. 6–7.
Gegužės mėnesį septyniolika Panevėžio apskrities bibliotekininkų apsilankė Berlyno viešosiose bibliotekose pagal Erasmus+ programos akreditacijos projektą. Darbo stebėjimo vizite bibliotekų specialistai, tarp jų ir atstovai iš Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos Aukštakalnio filialo, Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, Ignalinos, Anykščių, Visagino, Zarasų,  turėjo galimybę susipažinti su suaugusiųjų neformalaus švietimo veiklomis ir pristatyti savo bibliotekų projektinę veiklą, edukacijas su suaugusiais ir vaikais.  

Čepėnienė, Daiva
Kunigas Rimantas Kaunietis: „Pamokslą parengti paprasčiau nei žemės sklypo planą“ / Daiva Čepėnienė. – Iliustr.  // Utenos diena. – ISSN 1648-0783. – 2023, liep. 4, p. 3, 9 .
Atšventęs 30 metų kunigystės sukaktį, Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčios vikaras Rimantas Kaunietis pasakoja apie tarnystę Dievui ir žmonėms, laikmečio ir modernizmo vėjų keičiamą tikinčiojo portretą, bažnyčią, išgyvenančią ne pačius geriausius laikus, bei tai, kam skiria savo laisvalaikį.

Kulakauskas, Visvaldas
Našlaitis iš Baltanių, paskutinė angelo šypsena, palaidotų milžinų rauda ir kaip pražilstama per vieną dieną / Visvaldas Kulakauskas. – Iliustr. . – Utenos krašto atspindžiai // Utenos diena. – ISSN 1648-0783. – 2023, liep. 4, p. 11–12.
Pateikiami Leliūnuose (Utenos r.) gyvenančios Alvydos Vaiginienės atsiminimai apie gimtąjį Stabulankių kaimą, tėvus Emilę ir Joną Balaišius.

Per metus dėl teisės pažeidimų prieš gyvūnus į Lietuvos policiją kreipiasi vis daugiau žmonių // Utenos diena. – ISSN 1648-0783. – 2023, liep. 4, p. 4, 13.

Ridikas, Deividas
Užsidarė laikraštis „Utenis“, bet džiaugsmo nėra / Deividas Ridikas. – Apie tai, jog Utenoje iš trijų leidžiamų laikraščių liko tik „Utenos diena“.  // Utenos diena. – ISSN 1648-0783. – 2023, liep. 4, p. 4 .

Ridikas, Vytautas
Valdantieji, pasak socialdemokratų, persūdo esamas biudžeto problemas / Vytautas Ridikas // Utenos diena. – ISSN 1648-0783. – 2023, liep. 4, p. 1–2.
Apie birželio mėnesio pabaigoje vykusį Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdį, kuriame buvo perskirstytas ir tvirtinamas rajono biudžetas. Socialdemokratų frakcijos nariai nepalaikė savivaldybės biudžeto perskirstymo projekto. Pateikiamas frakcijos savivaldybės taryboje pirmininko pavaduotojo Vaido Lankausko komentaras. 

Dalintis: