Utenos kraštas spaudoje, 2023, birželio 23–30

Čepėnienė, Daiva

Kamuojami sausrų ūkininkai stveriasi už galvų ir keikia, jų nuomone, kvailių valdomą valstybę / Daiva Čepėnienė. – Iliustr.  // Utenos diena. – ISSN 1648-0783. – 2023, birž. 27, p. 1, 3–4.
Lietuvos hidrometeorologijos tarrnybos prie Aplinkos ministerijos meteorologijos stočių duomenimis, nepaisant kai kur iškritusių kritulių, sausra Lietuvoje išlieka. Utenos rajono teritorija į sausros alinamų vietovių žemėlapį vis dar nepatenka. Birželio 23 dieną Utenos rajono savivaldybės potvarkiu „Dėl savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ yra paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija visoje Utenos rajono savivaldybės teritorijoje. Pateikiami Utenos rajono ūkininkų Valės Kulakauskienės, Tautvydo Milio, Vlado Vito, Artūro Vitkūno komentarai.

Čepėnienė, Daiva

Sudeikiuose nuaidėjo 25-asis ir paskutinis tapytojų ir skulptorių pleneras / Daiva Čepėnienė. – Iliustr.  // Utenos diena. – ISSN 1648-0783. – 2023, birž. 27, p. 7–8.
Birželio 21 dieną Sudeikių (Utenos r.) dailės galerijoje vyko XXV tapytojų ir skulptorių plenero „Alaušas 2023“ parodos atidarymas. Kaip pasakojo plenero organizatoriai – Sudeikių seniūnijos seniūnas Virgilijus Gaižauskas ir jo žmona Lina Gaižauskienė, šis pleneras organizuotas paskutinį kartą.

Dūdaitė-Kralikienė, Lina

Apie La dolce vita ir laiko ženklus: keliauti kartu, kartu mąstyti, kartu aukoti(s). Išdrįsi? : [pokalbis su žurnaliste, naujųjų laikų istorijos magistre Lina Dūdaite-Kralikiene, pakalniške sielovadininke Vida Mirapolskiene, Ekonomikos ir Lietuvių kalbotyros mokslų magistre Giedre Mažeikiene, laikraščio „Utenis“ redaktoriumi Vytautu Kazela ir Leliūnų (Utenos r.) šv. Juozapo parapijos klebonu, Pakalnių (Utenos r.) Švč. Trejybės ir Burbiškio (Anykščių r.) Švč. Jėzaus Širdies parapijų administratoriumi, kunigu teologijos licenciatu Andriumi Šukiu] / [kalbėjosi] Irena Ramaneckienė. – Pabaiga. Pradžia: Nr. 45 // Utenis. – ISSN 1392-396X. – 2023, birž. 28. p. 4 .

Kaziela, Vytautas

Moteris su akmeninėmis kanklėmis / Vytautas Kazela. – Iliustr.  // Utenis. – ISSN 1392-396X. – 2023, birž. 28. p. 6 .
Apie Užpaliuose (Utenos r.) gyvenančią, Anykščių kultūros centro tradicinių kanklių ansamblio „Laumakė“ vadovę Astą Motuzienę.

Kaziela, Vytautas

Sudie, bet neatsisveikinam / Vytautas Kazela. – Iliustr.  // Utenis. – ISSN 1392-396X. – 2023, birž. 28. p. 1.
Apie tai, jog sustabdoma laikraščio „Utenis“ leidyba.

Kaziela, Vytautas

Vasaros sezonui pasiruošta / Vytautas Kazela. – Iliustr.  // Utenis. – ISSN 1392-396X. – 2023, birž. 28. p. 1, 6 .
Birželio 1-ąją Utenoje prasidėjo maudymosi sezonas. Utenos mieste Dauniškio, Vyžuonaičio ežerų ir Utenos tvankinio maudyklų prižiūrėjimo paslaugas vykdo UAB „Utenos komunalininkas“.

Kulakauskas, Visvaldas

Pripūsti varlių užpakaliai, vieno arklio trys vežimai, penkių vadelių ežeras ir kodėl namai nepakilo ant sparnų / Visvaldas Kulakauskas. – Iliustr. . – Utenos krašto atspindžiai // Utenos diena. – ISSN 1648-0783. – 2023, birž. 27, p. 10–12.
Publikacija apie Utenos rajono Stabulankių kaimą. Pateikiamai buvusios stabulankietės, dabar gyvenančios Leliūnuose, Algės Juškienės atsiminimai apie kaimą, tėvus Aldoną ir Algirdą Laucius.

Mažylis, Liudas

Liudas Mažylis. Vasarą politika negali sustoti : [pokalbis su Europos parlamento nariu prof. Liudu Mažyliu]. – Iliustr.  // Utenos diena. – ISSN 1648-0783. – 2023, birž. 27, p. 5 .
Pokalbis su Europos Parlamento (EP) nariu L. Mažyliu apie jo ryšį su Utena, dėmesį istorinei atminčiai, darbą Europos parlamente, padėtį Baltarusijoje, apie tai, kaip klostysis Europos Sąjungos santykiai su šalimis partnerėmis Rytuose, kodėl vienintelis kelias yra būtinybė ES didinti savo įtaką Moldovoje, Uzbekistane, kitose Centrinės Azijos šalyse ir kt.  (Užsakomoji publikacija).

Milerytė, Rasa

Padėti Ukrainai nori ir vaikai / Rasa Milerytė. – Iliustr. . – Viskas bus Ukraina // Utenis. – ISSN 1392-396X. – 2023, birž. 28. p. 5 .
Apie tai, jog nuo karo pradžios Utenoje apsigyvenę ukrainiečiai sulaukia pagalbos iš savanorių, verslinikų, pavienių asmenų.

Ramaneckienė, Irena

Iškilmingai paminėtas Burbiškio Švč. Jėzaus Širdies parapijos 90-metis / Irena Ramaneckienė, Birutė Navikienė, Liudas Buzėnas. – Iliustr.  // Utenis. – ISSN 1392-396X. – 2023, birž. 28. p. 3, 7.
Šių metų birželio 18-ą dieną vyko Burbiškio (Anykščių r.) Švč. Jėzaus Širdies parapijos 90-čio paminėjimas. Publikacijoje apžvelgiama parapijos istorija, pateikiami čia klebonavusio Utenos Dievo Apvaizdos parapijos rezidento, garbės kanauninko jubiliato Povilo Svirskio atsiminimai. Taip pat trumpai pristatomi kiti Burbiškyje tarnystę atlikę dvasininkai.

Ridikas, Vytautas

Šiemet Joninės Utenoje – be laužų / Vytautas Ridikas. – Iliustr.  // Utenos diena. – ISSN 1648-0783. – 2023, birž. 27, p. 6 .
Apie Joninių šventę Utenoje, kuri buvo surengta prie Narkūnų piliakalnio.

Stankelytė, Svajūnė

Gintaro Gesevičiaus paveiksluose atsiveria skirtingi vaizdai / Svajūnė Stankelytė. – Iliustr.  // Utenos diena. – ISSN 1648-0783. – 2023, birž. 27, p. 2 .
Šių metų birželio 21 dieną Utenos apskrities vyriausiame policijos komisariate vyko grafiko, tapytojo, Lietuvos dailininkų sąjungos nario Gintaro Gesevičiaus paveikslų parodos atidarymas ir susitikimas su dailininku.

Ukrainietė Tatjana: „Jaučiuosi kaip namuose, bet ilgiuosi gimtųjų namų“ / Rasa Milerytė. – Viskas bus Ukraina // Utenis. – ISSN 1392-396X. – 2023, birž. 28. p. 5 .
Utenoje apsigyvenusios karo pabėgėlės patirtys ir išgyvenimai.

 

Dalintis: