Utenos kraštas spaudoje, 2023, balandžio 19–21

Kaziela, Vytautas
Gydanti kūrybos galia / Vytautas Kazela. – Iliustr.  // Utenis. – ISSN 1392-396X. – 2023, bal. 19, p. 6 .
Apie meno terapiją, kūrybiškumo skatinimą Utenos socialinės globos namuose. Pateikiamas Utenos socialinės globos namų meninio gyventojų užimtumo specialisto Eglūno Židonio pasakojimas.

Lietuvos rašytojų sąjungos valdyboje du uteniškiai / „Utenio“ informacija // Utenis. – ISSN 1392-396X. – 2023, bal. 19, p. 1 .
Balandžio 14-ąją Vilniuje, Mokytojų namuose, įvyko Lietuvos rašytojų sąjungos rinkiminis ataskaitinis suvažiavimas. Lietuvos raštyojų sąjungos pirmininke antrai kadencijai perrinkta Birutė Jonuškaitė-Augustinienė. Taip pat buvo renkama ir keturiolikos narių Lietuvos rašytojų sąjungos valdyba. Į ją išrinkti ir du uteniškiai poetai – Alvydas Katinas ir Vytautas Kaziela.

Milerytė, Rasa
Emocinė sveikata – tik eilutė biudžete? : pasigendama vienos sitemos, bendradarbiavimo ir efektyvumo / Rasa Milerytė. – Tęsinys. Pradžia: Nr. 29 // Utenis. – ISSN 1392-396X. – 2023, bal. 19, p. 5 .
Apie savižudybių problemą ir jos sprendimo būdus Lietuvoje. Publikacijoje minima, kaip vykdomos prevencinės savižudybių programos Utenos rajono savivaldybėje. Utenos rajono savivaldybės gydytojos Eligijos Židonienės ir Utenos rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro vadovės Almos Gaidienės teigimu, Utenoje savižudybių problema nėra tokia didelė kaip kitose savivaldybėse.

Pirmasis naujos kadencijos tarybos posėdis / parengė Vytautas Kazela. – Iliustr.  // Utenis. – ISSN 1392-396X. – 2023, bal. 19, p. 1–2.
Balandžio 14 dieną įvyko pirmasis 2023–2027 metų kadencijos Utenos rajono savivaldybės posėdis, kuriame prisiekė tarybos nariai ir savivaldybės meras Marijus kaukėnas. taip pat buvo sudaryti Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetai, pritarta Daivos Pečionės kandidatūrai į Utenos rajono savivaldybės vicemerės pareigas. Naująją tarybą ir merą Marijų Kaukėną pasveikino LR Seimo narys Edmundas Pupinis, europarlamentaro Petro Auštrevičiaus padėjėjas, Panevėžio pramonės, prekybos ir amatų rūmų Utenos filialo direktorius Jurgis Dambrava, kiti svečiai. 

Dalintis: