Mūsų kultūros paveldas

Vykdant Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo finansuotą Utenos rajono laikraščio ,,Utenis” projektą, kurio partneriu buvo Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka, parengtos publikacijos  apie vertingiausius Utenos krašto kultūros paveldo objektus:

1. Vertingi kultūros paveldo objektai Videniškiuose

2. Vaižganto tiltas keičia išvaizdą

3. … Jūsų likimas į atmintį skverbias

4. Muziejus Molėtų bažnyčios bokšte – kultūros objektas

5. Stasnislovo Karanausko darbai – didelis palikimas paveldui

6. Valiulio akmuo – respublikinės reikšmės paminklas

7. Siaurojo geležinkelio muziejuje nepamirštos ir tremtinių kančios

8. Stasė Rokaitė išvyko, bet namelis, kuriame ,,Kronika” rado prieglobstį, liko

9. Užpalių seniūno kunigaikščio Pranciškaus Sapiegos portretas

10. Senųjų ,,gaspadinių” paslaptys grįžta į virtuves

11. Dar kartą apie Vaižganto bažnyčiai dovanotą paveikslą

12. Sodžius mena ir pasaulinio garso mokslininką

13. Borbiškio cerkvė

14. Daug prisiminimų apie nykstantį mažą paveldo kaimelį

15. Svarbiausias kultūros vertybes saugo valstybė

16. Dubingiai – penktasis Taikos miestelis pasaulyje

17. Senojoje mokykloje, virtusioje muziejumi, menami ir buvę mokytojai

18. Koks likimas laukia seno Leliūnų dvaro?

19. Kraštotyrininkai draugaus, bendraus ir bendradarbiaus

20. Antazavės dvarą ruošiamasi prikelti naujam gyvenimui

21. Bažnytinio paveldo restauratorė

22. Knygutės apie reikšmingą sodžių leidimą parėmė geradariai

23. Tauragnų krašto akmenų nebyli kalba apie senovę ir dabartį

24. Laikas neišdildė kilnaus trijų vyžuoniškių vaikinukų poelgio

25. Atplėšti nuo Lietuvos (1)

26. Atplėšti nuo Lietuvos (2)

27. Atplėšti nuo Lietuvos (3)

28. Atplėšti nuo Lietuvos (4)

29. Gražūs Balninkų krašto audėjų ir verpėjų darbai

30. Graži šventė Stelmužėje

31. Rašytinis paminklas Salako kraštui

32. Garbingą kultūros paveldo objektą aplankė ir pagerbė kunigaikščių radvilų giminę per 5000 žmonių

33. Ne tik atmintyje reikia saugoti tai, kas brangu

34. Utenos dailės mokykla – seniausias iki šiol išlikęs mūro pastatas Utenoje

35. Archeologai spėja: pirmoji Tauragnų bažnyčia galėjo būti prie Taurapilio?(1)

36. Archeologai spėja: pirmoji Tauragnų bažnyčia galėjo būti prie Taurapilio? (2)

37. Meno kūriniai, atspindintys mūsų tautos gyvenimo momentus

38. Utenos J. Basanavičiaus gatvė – dalelė trakto Varšuva – Sankt Peterburgas

Dalintis: