Vytauto Bagdono knygos „Mūsų Ferdinandas. Tokį Jį prisimename…” pristatymas

2024 m. sausio 11 d. 17 val. Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos (Maironio g. 12) konferencijų salėje  Vytauto Bagdono parengtos knygos apie teatro, kino ir televizijos aktorių, režisierių  Ferdinandą Jakšį „Mūsų Ferdinandas. Tokį Jį prisimename…” pristatymas.

Dalyvauja knygos autorius, Lietuvos žurnalistų sąjungos narys, kraštotyrininkas, fotografas, respublikinės literatūrinės Vaižganto premijos laureatas Vytautas Bagdonas, sesuo Žaneta Jakšytė-Kibickienė, svėdasiškis mokslininkas, biomedicinos mokslų daktaras, visuomenininkas doc.  Juozas Lapienis, uteniškis, dailininkas, tapytojas profesorius Arvydas Šaltenis.

 Maloniai visus kviečiame!

~~~

„Per visą savo nugyventą jau pakankamai brandų amželį, dirbdamas žurnalistu, savivaldybininku, muziejininku, rinkdamas kraštotyrinę medžiagą, organizuodamas kultūrinius renginius, ruošdamas fotografijų parodas, nuolat bendraudamas su žmonėmis, visokiausių asmenybių esu sutikęs. Prisipažinsiu – teko bendrauti su labai gerais, sąžiningais, kultūringais žmonėmis, tikrais šviesuoliais, su kuriais norėdavosi kuo ilgiau pabūti, pasišnekučiuoti iš „dūšios”, dar ir dar kartą susitikti. Bet sutikau savo gyvenimo kelyje ir tokių piliečių, kuriuos apibūdinant net ir liežuvis sunkiai apsiverčia. Tai melagiai, sukčiai, pataikūnai, tuščiagarbiai, intrigų meistrai, apkalbų mėgėjai ir kitokie blogybių virtuozai, besistengiantys ką nors apšmeižti, apjuodinti, įskųsti, iškoneveikti, sumenkinti. Visa laimė, kad tokių buvo tik vienetai, užtat dorų, šviesių, optimizmu trykštančių, įdomių, nuoširdžių žmonių sutikau šimtus. Dėkoju likimui, kad tarp tų šviesuolių, nuostabiai gerų, dvasingų, meniškos sielos, atlapaširdžių žmonių buvo ir aktorius Pranas Ferdinandas Jakšys.

Knygoje „Mūsų Ferdinandas. Tokį Jį prisimename…”, išleistoje  leidykloje „Utenos Indra” pateikiami tik kai kurių su Ferdinandu artimiau bendravusių žmonių prisiminimai, tik fragmentai iš anksčiau vietinėje ir šalies žiniasklaidoje skelbtų rašinių. Atskleidžiama ir nemažai Aktoriaus biografinių faktų, cituojamos Jo rašyto dienoraščio eilutės. Skelbiama ir dalis foto nuotraukų iš Ferdinando asmeninio archyvo, kurias Jis kaupė, rūpestingai saugojo, nepatingėdavo kitoje pusėje užrašyti tikslesnius duomenis. Nuotraukų knygai pateikė ir kiti Aktorių pažinoję žmonės.

                                                                 Vytautas Bagdonas

 

 

The event is finished.

Data

Sau 11 2024
Expired!

Laikas

17:00

Vieta

Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka
Kategorija