Kaniukų biblioteka

Apie biblioteką

Įkurta 1955 m.
Dokumentų fonde – 2,2 tūkst. egz. ir gauna 7 pav. periodinius leidinius.

Kontaktinė informacija

Bibliotekos paslaugos