ASD1.gif (8484 bytes)

Autoriai
Pratarmė
Pratarmė elektroninei versijai
Turinys
Sutrumpinimai
Summary in English
Rėmėjai
Paieška

Turinys > Tremtiniai

 

 

 

1940–1941 m. iš Utenos rajono į šiaurines ir rytines Rusijos vietoves ištremti 335, išvežti į lagerius 145 gyventojai. Traukdamiesi Raudonosios armijos kariai nužudė 15 gyv., žuvo 9 sukilėliai, 1941 m. kovoję su besitraukiančia Raudonąja armija. Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui iš Utenos kalėjimo išlaisvinti 28 kaliniai. 1945–1953 m. ištremti 2597 gyv. Iš jų: 300 mirė tremtyje, 2145 – grįžo į Lietuvą, 34 liko tremties ir kitose vietose, 118 – likimas nežinomas.
Tremtinių sąrašus pateikė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, tikslino Balys Juodzevičius. Suvestinius duomenis atsiuntė Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Utenos skyrius. Gediminas Isokas iš kelių sąrašų darė 1940–1941 m., 1945–1953 m. tremtinių sąrašus, nes duomenys ankstesnės Utenos apskrities. Vietovardžiai ir pavardės nevisada tikslios. Kartais sąrašuose minimi kaimai, kurių nėra arba jų pavadinimai klaidingi, todėl tų vietovių tremtiniai neįtraukti. Sąrašai nepilni, todėl atsiprašome tuos, kurie nepateko į knygą. Sąrašai neredaguoti ir pateikti kokie gauti iš Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro.

1940–1941 m. suimtų Utenos rajono gyventojų sąrašas. (Sąrašas)

1945 - 1953 m. ištremtų Utenos rajono gyventojų sąrašas (Sąrašas)

 

© Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka
Utena. 2002