ASD1.gif (8484 bytes)

Autoriai
Pratarmė
Pratarmė elektroninei versijai
Turinys
Sutrumpinimai
Summary in English
Rėmėjai
Paieška

Turinys > Tautodailininkai

 

 

Parengė Odeta Bražėnienė

 

 

Šiuo metu Utenoje yra 35 Lietuvos tautodailininkų sąjungos (LTS) nariai ir kelios dešimtys tautodailininkų, nepriklausančių sąjungai.
UKM kasmet vyksta Utenos raj. tautodailininkų darbų paroda.Gaila, kad šiuo metu nėra jaunų audėjų, kurios pakeistų jau sulaukusias garbingo amžiaus. Galima pasidžiaugti, kad yra gabių jaunų medžio drožėjų. Užpalių m-kloje veikia medžio drožėjų būrelis, pritraukiantis daug šiuo amatu besidominčių paauglių. Utenos „Žiburio“ prad. m-kla daug laiko skiria moksleivių popieriaus karpinių kūrybai, organizuoja raj. moksleivių karpinių parodas.
2000 06 20 įregistruotas Utenos raj. tautodailininkų klubas „Svirnas“, savo gretose jungiantis virš 50 raj. tautodailininkų.

Araminienė A.
Arulienė M.
Babrauskienė G.
Bartašienė Z.
Bartašiūtė N.
Bivainienė R.

Bražėnienė O.
Breskutė D.
Chojecka A.
Černiauskienė E.
Garbačiauskienė F. 
Garunkštienė A.
Gasiūnaitė S.
Grigaravičienė A.
Jakimauskienė C.
Janilionienė S.

Jonuškaitė P. 
Jonuškienė R.

Juozėnienė J.
Karanauskas S.
Kaunienė J.

Kaziūnas P.
Kiškienė G.

Kaulinis N.
Krivičienė E.

Kučinskas A.
Liškauskienė A.

Liulevičius N.
Liulevičius R. 
Maračinskas A.
Merkienė R. 
Merkys V. 
Mikulėnas  P.
Morkūnas A.
Motuzas M. 
Pajeda A. 
Pakalnienė A. 
Panavas V. 
Prušinskaitė D. Ramanauskienė D. 

Rinkevičius E.
Sabaliauskas P. Sabaliauskas S
Seibutienė D. 

Seibutis A. 

Seniuta A. 
Sirevičius M.

Slavėnaitė V. 
Sudniutė G. 
Šavareika V. 
Šemelis V. 
Švėža K. 
Šilanskienė R. 
Šimonėlis V. 
Šinkūnienė J. 
Šulcas R. 
Šumskus O. 
Ulevičienė R. 

Vainauskaitė V. 
Valiušienė V. 
Valušis V. 
Veršelis D. 

Viburienė A. 
Zakarevičius  H.
Žemaitienė E. 
Židonis E. 
Žilėnienė V.

 

© Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka
Utena. 2002