ASD1.gif (8484 bytes)

Autoriai
Pratarmė
Pratarmė elektroninei versijai
Turinys
Sutrumpinimai
Summary in English
Rėmėjai
Paieška

Turinys > Miškai

 

 

Parengė Gediminas Isokas

 

 

ŽiemaKadaise Utenos apylinkėse augo dideli miškai, per kuriuos nebuvo kelių, o su kitomis vietomis buvo susisiekiama upėmis. Tačiau nuo seno vyko lauko (grūdo) ir miško kova. Miškai deginti ir ruošti lydymai. Saldutiškio girininkijoje yra Lydymo miškas. Vėliau miškai kirsti, kuriantis kaimams, dvarams, miesteliams. Miškai niokoti per karus, suirutes. Kito ir raj. miškingumas. 1998 01 01 buvo 29,3%. Miškų plotas – 36 tūkst. ha Valstybinių miškų buvo 4,5, privačių – 8,2 ir 23,3 tūkst. ha privatizuotinų miškų. Utenos urėdijoje (Utenos ir Molėtų raj.) auga 20,3 tūkst ha pušynų, 9,4 tūkst.ha eglynų, 12,5 tūkst. ha beržynų. 2,5 tūkst. ha juodalksnynų, 1,8 tūkst. ha drebulynų, 11,6 tūkst. ha baltalksnynų – iš viso 60,5 tūkst. ha medynų. Pagal 1985 m. atliktos miškotvarkos apskaitą, 67,1 tūkst. ha miško plote buvo 10, 52 mln. m³ medienos. Po žievėgraužio tipografo pakenkimų iškirtus pažeistus eglynus, privatininkams parduodant medieną, šis kiekis sumažėjo. Tačiau miškai augina ne tik medieną. Jų pavadinimai pasakoja apie čia augančius medžius. Ąžuolijos, Ąžuolyno miškai yra Utenos girininkijoje. Budeliškių miškas mena čia buvus būdas – XIV–XVIII a. miško verslo įmones, kuriose ruoštas terpentinas, ąžuoliniai tošiai, degutas, derva, pelenai, potašas. Liepyno, Eglyno, Pušynėlių, Skaistašilių, Šilelių, Šilinės miškai nurodo čia augančių medžių rūšis, Sėlės miškas – iki XIII a. čia gyvenusius sėlius, Gyvatyno miškas Radeikių girininkijoje – čia šliaužiojančias gyvates, Varniškių – varnų gausumą, Kregždynas – urvines kregždes, Degulių – išdegusį mišką. Nykstant kaimams ir viensėdžiams, miškai išsaugojo jų pavadinimus. Miškai vilioja ne tik grybų, uogų derliais, bet tinka žmonių poilsiui, ypač ežeringose ir miškingose raj. vietovėse. Spalvingi gėlynai, samanų patalai, medžių ir krūmų žiedai, vaisiai – gražiausia miško puošmena. Miškai – tai žaliosios šventovės, kuriose nedera elgtis nepaisant gamtos dėsnių.

Pušyno keliasBaravykai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka
Utena. 2002