ASD1.gif (8484 bytes)

Autoriai
Pratarmė
Pratarmė elektroninei versijai
Turinys
Sutrumpinimai
Summary in English
Rėmėjai
Paieška

Turinys > Išnykę kaimai ir viensėdžiai

Daugailių seniūnija

Aukštuolė I – vs. 13 km nuo Daugailių, 13 km nuo Utenos. 1984 – 3 gyventojai. Nuo 1997 m. gyventojų nebeliko.
Dūbnai – kaimas 3 km nuo Daugailių, 14 km nuo Utenos. 1984–1996 m. – 1 gyventojas, o 2000 m. gyventojų jau nėra.
Kuosiškės – kaimas 2 km nuo Daugailių, 22 km nuo Utenos. Gyventojų nėra nuo 1977 m.
Moniškis – kaimas 5 km nuo Daugailių, 24 km nuo Utenos. 1984 m. – 2 gyv. 1992 m. mirė Aleksandras Bukelskis – paskutinis kaimo gyventojas.
Šlaitai – vs. 1 km nuo Daugailių, 18 km nuo Utenos. Nuo 1984 m. likęs vienas negyvenamas namas, 1980 m. kitur gyventi išsikėlė paskutinis gyventojas.
Vėriškės – vs. 0,5 km nuo Daugailių, 19 km nuo Utenos. 1975 m. kitur gyventi išsikėlė paskutinis gyventojas.

Kuktiškių seniūnija

Akmenupis – vs., minimas 1731 m. Kuktiškių dvaro inventoriuje, 1,5 valako. Gyveno račius Motiejus Kieragalvis, turėjęs 0,5 bajoriško valako.
Ažuvintis – vs. 1789 m. raštu Vilniaus vyskupas Ignas Masalskis dovanoja jį Staradubo kanauninkui Pranciškui Kosinskiui.
Galinava – vs. XIX a. priklausė Šnieriškės dvarui.
Griniškis – vs. 5 km nuo Kuktiškių, 12 km nuo Utenos nutolęs vienkiemis. 1923 m. čia gyveno Nikodemo Peluričio 8 asmenų šeima. 1976 m. – 10, 1984 m. – 2 gyv. 1980 m., vykdant melioracijos darbus, gyv. iš jo išsikėlė.
Karveliškis – vs., minimas 1731 m. Kuktiškių dvaro dokumentuose. Čia 2/10 valako dirbo Umbrasas.
Kazokiškis – kaimas. 1999 m. 1 ūkis. 2000 m. gyv. neliko.
Krocius – vs., minimas Kuktiškių dvaro 1731 m. inventoriuje. Kartais jo 3/4 margo nuomojo Kristupas Bartaševičius.
Kurmiškės – vs. 1789 m. Vilniaus vyskupas Ignas Masalskis šį vs. dovanoja Staradubo kanauninkui Pranciškui Kosinskiui.
Kurniškis – vs., minimas 1731 m. Kuktiškių dv. inventoriuje. Gyveno siuvėjas Samuelis Januška, turėjęs vieną arklį, valdęs 0,5 valako bajoriškos žemės, mokėjęs 10 zlotų činčo.
Liepasalės – vs. buvo Kuktiškių apl. 1976 m. išbrauktas iš gyvenamųjų vietovių sąrašo.
Meldeikiškės – kaimas, 3 km nuo Kuktiškių, 14 km nuo Utenos.1976 m. buvo 7 gyv. 1987 11 27 mirė paskutinis gyventojas.
Mileikiškis – vs. minimas 1731 m. Kuktiškių dvaro inventoriuje. Išnykęs.
Moliniškis – vs. Kuktiškių sen., 3 km nuo Kuktiškių, 17 km nuo Utenos. 1976 m. gyventojų jau nebebuvo.
Paakmenis – vs.
Pagirys – vs., minimas 1731 m. Kuktiškių dvaro inventoriuje. 1/10 valako.
Papelskiai – vs. minimas 1731 m. Kuktiškių dv. inventoriuje. Buvo 20 margų žemės. Dirbo Jokūbas ir Jonas Radžiūnai. Jono sūnus Jonas – dūdorius.
Papiliakalnis – vs. 12 km nuo Kuktiškių, 26 km nuo Utenos. 1976 m. – 5 gyventojai. Dėl vykdomos melioracijos 1980 m. išvyko paskutinis kaimo gyventojas.
Pašureišis – vs., minimas 1731 m. Kuktiškių dv. inventoriuje. Rašoma, kad užaugęs mišku.
Peleniškės – vs., minimas 1731 m. Kuktiškių dvaro inventoriuje. Nuomojo Jurgis Budrionis, turėęčs 3 sūnus: Tamošių, Simoną ir Kazį. Turėjo vieną arklį ir vieną jautį. Dirbo 0,5 valako žemės.
Priepalė – vs. 12 km nuo Kuktiškių, 26 km nuo Utenos. 1976 m. – 2 gyventojai. 1995 05 16 mirė paskutinis gyv.
Radišava – vs. 2 km nuo Kuktiškių, 16 km nuo Utenos. Yra ežeras Gėlys. 1971 m. mirė paskutinis kaimo gyventojas.
Rūdynė – vs. 4 km nuo Kuktiškių, 18 km nuo Utenos. 1976 m. – 5 gyventojai. Paskutinis kaimo gyventojas mirė 1982 m.
Skaistulė – kaimas 11 km nuo Kuktiškių, 25 km nuo Utenos. 1976 m. – 14 gyventojų. 1978 m. gyventojai išsikėlė, melioruojant žemes.
Smuiliškės – vs. 3 km nuo Kuktiškių, 17 km nuo Utenos. 1976 m – 3 gyventojai. Paskutinis kaimo gyventojas išvyko 1977 m.
Venclovynė – kaimas 6 km nuo Kuktiškių, 20 km nuo Utenos. 1976 m. – 2 gyventojai, o 1977 m., vykdant melioraciją, ir šie išsikėlė.

Leliūnų seniūnija

Antakalnis – vs. 1853 m. vs. gyveno 9 gyventojai – Benedikto Bražėno šeima ir 4 samdiniai. 1984 m. – 3 gyv. Nuo 1996 m. gyventojų nebėra.
Apvydžios – kaimas. Nuo 1984 m. ištuštėjęs.
Ažugirka – kaimas. Nuo Leliūnų 4 km., nuo Utenos 14 km. 1923 m. – 17 gyventojų, 1984 – 2. Nuo 1998 m. – gyventojų nebeliko.
Ąžuolija – vs. 1897 m. priklausė Utenos parapijai. 1897 m. gyveno viena 8 asmenų šeima. Išnykęs.
Baravainiai – kaimas, esantis už 18 km nuo Leliūnų, 18 km nuo Utenos. Buvo pražþios mokykla. Kaimas priklausė Baravainių dvarui. 2000 m. gyventojų nebėra.
Dubės (Dubiai) – kaimas – 11 km nuo Leliūnų, 10 km nuo Utenos. Priklausė Degulių dvarui. 1853 m. vs. vadinosi Duobiais. Gyveno 23 gyv.: Simonas Markevičius, Juozapas Morkūnas, Juozapas Zabukas, Simonas Sirgedas (kampininkas) su šeimomis. 5 iš jų samdiniai. 1897 m. buvo 4 ūkiai (32 gyv.). 1984 m. – 3. Nuo 2000 m. gyventojų nėra.
Gaidamiškiai – kaimas. 1923 m. – 5 ūkiai (30 gyv.).
Galiniai – kaimas. 1923 m. – 15 gyv.
Gaspariškis – vs. 12 km nuo Leliūnų, 19 km nuo Utenos. 1996 m. – 3, 1998 m. – 1, o 2000 m. – gyventojų nebeliko.
Girelka – vs. 4 km nuo Leliūnų, 14 km nuo Utenos. 1923 m. – 3 gyv.. Nuo 1998 m niekas nebegyvena.
Gojus – vs. 11 km nuo Leliūnų, 9 km nuo Utenos. 1853 m. buvo 7 gyv.: Stanislovas Kučiūnas ir kampininkė Pranciška Grybauskienė su šeimomis. Dabar gyventojų nėra.
Ignapolis – kaimas, priklausęs Pakalnių apl. 1976 m. išbrauktas iš gyvenamųjų vietovių sąrašo.
Ilgalaukis – vs. 11 km nuo Leliūnų, 13 km nuo Utenos. 1984 m. – 3 gyv., 1998 m. gyventojų nėra.
Janutiškis – vs., priklausęs Pakalnių apl. 1976 m. įrašytas į išnykusių vietovių sąrašą.
Jasonys – vs. 1853 m. priklausė Utenos parapijai. Tais metais gyveno 14 gyv. Veronika Verbickienė, kampininkės: Uršulė Lekavičienė, Katarina Jankovska, Teklė Stankevičienė ir kt. Dabar gyventojų nėra.
Kalveliai – vs. buvo Leliūnų apl. 1976 m. išbrauktas iš gyvenamųjų vietovių sąrašo.
Karalinava – kaimas 13 km nuo Leliūnų, 15 km nuo Utenos. 1984 m. – 2 gyventojos, o 1988 m. – ištuštėjęs.
Karčiupys – kaimas 9 km nuo Lelūžnų, 14 km nuo Utenos. 1984 m. – 6 gyv., 1998 m. – gyventojų nėra.
Karveliškis – vs. 4 km nuo Leliūnų, 14 km nuo Utenos. 1998 m. gyventojų nėra.
Katarinuvka – vs., priklausęs Pakalnių apl. 1976 m. išbrauktas iš gyvenamųjų vietovių sąrašo.
Kruniškis – kaimas 2 km nuo Leliūnų, 11 km nuo Utenos. 1998 – gyventojų nėra.
Krupilis – vs. buvo Leliūnų apyl. 1976 m. išbrauktas iš gyvenamųjų vietovių sąrašo.
Kudrė – kaimas 6 km nuo Leliūnų, 12 km nuo Utenos. 1984 m. – 2, 1996 m. – 1 gyventojas, o 2000 m. gyventojų jau nėra.
Ledninkas – kaimas 5 km nuo Leliūnų, 18 km nuo Utenos. Nuo 1998 m. gyv. nėra.
Lieplaukė – kaimas, priklausęs Pakalnių apl. 1976 m. įtrauktas į išnykusių vietovių sąrašą.
Lukna – vs. 6 km nuo Leliūnų, 19 km nuo Utenos. Nuo 1984 m. ištuštėjęs.
Margavonė – vs. 2000 m. – gyventojų nėra.
Mažeikėliai – kaimas 1897 m. priklausė Utenos parapijai. Tuomet gyveno 3 šeimos (13 gyv.). Išnykęs.
Mažeikiai – vs. 1853 m. priklausė Utenos parapijai. Tuomet gyveno Mateušo Dubausko 3 asmenø šeima. Išnykčs.
Mediniai – vs. 14 km nuo Leliūnų, 3 km nuo Utenos. 1813 m. čia gyveno Justino Veteikio šeima. Samdė 3 samdinius. Viensėdyje gyveno 6 gyv. 1897 m. gyveno 3 šeimos (18 gyv.). 1984 m. – 1, 1997 m. – 3 gyv., 2000 m. gyventojų nėra.
Meldiniai II – kaimas, priklausčs Pakalnių apl. 1976 m. įrašytas į išnykusių vietovių sąrašą.
Maldučiai – kaimas. 6 km nuo Leliūnų, 19 km nuo Utenos. 1984 m. – 3 gyv. 2000 m. gyv. nėra.
Naujasodis – vs. 1893 m. priklausė Utenos parapijai. Tais metais gyveno 2 šeimos (19 gyv.). Išnykęs.
Noliškis – vs. 1897 m. priklausė Utenos parapijai. Tais metais gyveno viena 7 asmenų šeima. Išnykęs.
Pagojė – kaimas. 6 km nuo Leliūnų, 19 km nuo Utenos. 1984 m. – 5, 1996 m. – 2 gyv. Iš Pagojės dv. kilęs V. Butleris, senos Butlerių giminės (giminiavosi su garsiais Anglijos Butleriais). Nuo 1998 m. čia gyventojų nėra.
Pamedinė – kaimas 10 km nuo Leliūnų, 17 km nuo Utenos. 1984 m – 2, nuo 1998 m. gyv. nėra.
Patošė – vs. 14 km nuo Leliūnų, 17 km nuo Utenos. Nuo 1970 m. gyv. nėra.
Razrivka – vs. 3 km nuo Leliūnų, 16 km nuo Utenos. 1984 m. – 1 gyv. Nuo 1998 gyv. nėra.
Saldotiškis – vs. 2 km nuo Leliūnų, 15 km nuo Utenos. Nuo 1998 m. – gyventojų nėra.
Skrebiškiai – kaimas 6 km nuo Leliūnų, 19 km nuo Utenos. 1984 m. – 6 gyv. Nuo 1998 m. gyv. nėra.
Subačiūnai – kaimas. Šis kaimas 1796 m. priklausė Utenėlės palivarkui. Jis buvo Leliūnų parapijoje. 1976 m. sąrašuose to kaimo nėra.
Stainiškis (Stanėnai) – vs. 2 km nuo Leliūnų, 11 km nuo Utenos. Smulkių bajorų sodžius. 1897 m. gyveno 3 šeimos (21 gyv.). Nuo 1998 m. gyv. nėra.
Šlapios (Šlapės) – vs. 6 km nuo Leliūnų, 14 km nuo Utenos. 1853 m. vs. buvo 10 gyv. Domas Daunaravičius ir Pranciškus Gulbinskas su šeimomis ir kt. Samdė 1 samdinį. 1897 m. gyveno 5 šeimos (24 gyv.). Nuo 1998 m. gyventojų nėra.
Užvareikiai – vs. 1897 m. priklausė Utenos parapijai. Tais metais gyveno viena 4 asmenų šeima.
Vaikutiškis – vs. 2 km nuo Leliūnų, 15 km nuo Utenos. Nuo 1998 m. gyventojų nėra.
Versmynas – kaimas buvo Leliūnų apl. 1976 m. išbrauktas iš gyvenamųjų vietovių sąrašo.
Viteikiai (Ignapolis) – išnykęs kaimas. Jo jau nėra 1976 m. sąrašuose. Likę tik neveikiančios kapinės.
Zablatiškiai – kaimas 5 km nuo Leliūnų, 18 km nuo Utenos. Nuo 1979 m. gyventojų nėra.
Zarankiškis – vs. 1 km nuo Leliūnų, 12 km nuo Utenos. 1986 m. – 2, 1996 m. – 2 gyv. 2000 m. gyventojų nėra.
Žigintupis – vs. buvo Leliūnų apl. 1976 m. išbrauktas iš gyvenamųjų vietovių sąrašo.
Žirgapievis – vs. 7 km nuo Leliūnų, 6 km nuo Utenos. 1853 m. šis vs. vadinosi Žirganiškis. Buvo 8 gyv.: Ignacas Palevičius, Konstantinas Lukavičius (kampininkas), Liucija Grybovska (kampininkė) ir kt. Nuo 1980 m. gyventojų nėra.
Žvyrinka – kaimas 1 km nuo Leliūnų, 13 km nuo Utenos. 1998 m. – 2 gyv., o 2000 m. gyventojų nėra. Kaimas Leliūnų miestelio teritorijoje.

Saldutiškio seniūnija

Akmenynė – kaimas. Išnyko 1999 m.
Budupis – vs. minimas 1731 m. Kuktiškių dv. inventoriuje. Kartu su Styngutiškio vs. buvo 6 valakai. Gyveno Kristupo Valentino ir jo brolių bei sūnų šeimos. Jie dirbo 2 valakus bajoriškos žemės. Juozas Jovaiša, atvykęs iš vakarų, dirbo 0,5 valako žemės. Išbrauktas iš gyvenamųjų vietovių sąrašo.
Ginaitiškis – kaimas, priklausęs Saldutiškio apl. 1976 m. išbrauktas iš gyvenamųjų vietovių sąrašo.
Grucia – kaimas, minimas 1731 m. Kuktiškių dv. inventoriuje.
Gudonys – kaimas, minimas 1731 m. Kuktiškių dv. inventoriuje.
Huniškės – vs., minimas 1731 m. Kuktiškių dv. inventoriuje. Išnykęs.
Jonakalnis – vs., minimas 1731 m. Kuktiškių dv. inventoriuje (1 valakas). Gyveno Jurgis Umbrasas su sūnumi Kazimieru ir jo sūnumi Simonu. Dirbo 0,5 valako bajoriškos žemės. Išnykęs.
Kiauneliškis – vs.
Milukiškis – vs. 1731 m. Jurgis Biekus su 4 sūnumis dirbo 1 valaką bajoriškos žemės. Išnykęs.
Oškinis – vs., minimas Kuktiškių dv. 1731 m. inventoriuje. 13 margų žemės. Išnykęs.
Pakievenis – kaimas, 1890 m. priklausė Saldutiškio dvarui.
Paperšekšnis – vs., minimas 1731 m. Kuktiškių dv. inventoriuje (16 margų).
Pašarkė – vs., priklausęs Saldutiškio apl. 1976 m. išbrauktas iš gyvenamųjų vietovių sąrašo.
Pavyžintys – kaimas. 3 km nuo Saldutiškio, 31 km nuo Utenos. Pagal 1731 m. Labanoro dvaro inventorių minimas Pavyžinčio vs., kuriam priklauso 1 valakas žemės. 1984 m. buvo 2, 1997 m. – 1 gyventojas, o 2000 m. gyventojų nėra.
Piatkuškis – vs., minimas 1731 m. Kuktiškių dv. inventoriuje. Išnykęs.
Rubeliškis – vs. minimas 1731 m. Kuktiškių dv. inventoriuje, 3 valakai. Gyveno Bartalomėjus Ryliškis su sūnumi Andriumi, dirbo 1 bajorišką valaką. Iki 1733 m. atleisti nuo prievolių dvarui.
Stargiliškis – vs., minimas 1731 m. Kuktiškių dv. inventoriuje.
Styngultiškis – vs., minimas 1731 m. Kuktiškių dv. inventoriuje.
Sūdalaukis – kaimas prie Kemešio girios. 7 km nuo Saldutiškio, 28 km nuo Utenos. 1984 m. – 5 gyventojai, o nuo 1996 m. gyventojų nėra. Paskutiniai gyventojai Milkus ir Kurlavičiūtė išsikėlė 1996 m. Jų namus nusipirko poilsiautojai.
Trūda – vs. 7 km nuo Saldutiškio, 36 km nuo Utenos. 1998 m – 1 gyv. 2000 m. gyventojų nėra.
Vecloviškis – vs. 4 km nuo Saldutiškio, 29 km nuo Utenos. 1984 m. – 1 gyv. Nuo 1985 m. gyventojų nėra.
Vilkokalnis – vs., minimas 1731 m. Kuktiškių dv. inventoriuje. 1 valakas. Gyveno Motiejus Dudėnas su sūnumi Andriumi. Už Antalamiesčio nuomojo 4 sklypus (1 ir 1/3 valako). 1976 m. kaimas išbrauktas iš gyvenamųjų vietovių sąrašo.
Vinterciuras – vs., minimas 1731 m. Kuktiškių dvaro inventoriuje.

Sudeikių seniūnija

Alinauka – vs. 3 km nuo Sudeikių, 13 km nuo Utenos. Nuo 1984 m. gyventojų nėra.
Antadavainiai – kaimas, priklausęs Sudeikių apl., 1976 m. išbrauktas iš gyvenamųjų vietovių sąrašo.
Antaniškis – vs. 3 km nuo Sudeikių, 8 km nuo Utenos. 1923 m. – 4 gyv. Nuo 1984 m. gyventojų nėra.
Armališkės (Armališkiai) – vs. 13 km nuo Sudeikių, 22 km nuo Utenos. 1923 m. – 7 ūkiai, (14 gyv.). 1984 m. – 7 gyv., 1996 m. gyventojų nebuvo. Yra Armališkės kaimo piliakalnis, senkapis.
Barbarauka – vs. 4 km. nuo Sudeikių, 5 km nuo Utenos. 1984 m. – 2, 1996 m. – 1 gyv. Paskutinė gyventoja E. Antanavičienė (gim. 1896 m.) mirė 1998 m.
Deksnys – vs., 1976 m.
Dubuliškis – kaimas buvo dabartinėje Sudeikių seniūnijoje. Čia veikė mokykla. Dabar kaimas išnykęs.
Garneliai – vs. 1897 m. priklausė Utenos parapijai. Tais metais gyveno viena 5 asmenų šeima.
Juliškis – vs. 9 km nuo Sudeikių, 8 km nuo Utenos. 1984 m. – 7 gyv., o nuo 1997 m. gyventojų nėra. Buvo Juliškio dvaro centras.
Lapiškis – vs. Čia buvo maūnas, priklausęs Adomonims, kurie emigravo į JAV. Vs. išnyko 1974 m., kai buvo įrengta užtvanka.
Margiai – vs., priklausęs Sudeikių apl. 1976 m. išbrauktas ir gyvenamųjų vietovių sąrašo.
Novynos – vs. 1782 m. priklausė Degsnio dvarui.
Panendriškis – vs., minimas 1667 m. Vaiskūnų dvaro inventoriuje. 1976 m. išbrauktas iš gyvenamųjų vietovių sąrašo.
Petriškiai – kaimas, priklausęs Sudeikių apl. 1976 m. įtrauktas į išnykusių vietovių sąrašą.
Petroniškis – vs. 2 km nuo Sudeikių, 11 km nuo Utenos. 1984 m. – 3, 1996 m. – 2 gyv., 2000 m. gyventojų nėra. Yra senkapis, vadinamas Milžinkapiu.
Pusbėdis – vs. 4 km. nuo Sudeikių, 13 km nuo Utenos. 1984 m. – 2 gyv., o nuo 1996 m. gyventojų nėra. Kaime yra Puodžiakalnis. Ant to kalno buvo didelis akmuo, ant kurio deginti mirusieji. Pelenai buvo dedami į puodus ir laidojami kalne. Akmuo apie 1995 m. nuvežtas fermos statybai.
Rudupys – vs. 4 km nuo Sudeikių, 5 km nuo Utenos. 1984 m. – 2, 1996 m. – 2gyv. 2000 m. – gyv. nėra.
Ruzgiškės – vs. 4 km nuo Sudeikių, 9 km nuo Utenos. 1986 – 1 gyv. 2000 m. gyv. nėra.
Satarečius – kaimo dalis (kita dalis Užpalių sen.). 13 km nuo Sudeikių, 12 km nuo Utenos. 1984 m. – 1 gyv. 2000 m. gyv. nėra.
Užušiliai – vs., priklausęs Sudeikių apl. 1976 m. išbrauktas iš gyvenamųjų vietovių, sąrašo.
Viktarinė – vs. minimas 1667 m. Vasaknų dv. inventoriuje. 1976 m. kaimų ir viensėdžių sąrašuose jo nėra.
Žaimiečiai – vs., minimas 1667 m. Vaiskūnų dv. inventoriuje. 1976 m. kaimų ir viensėdžių sąrašuose jo nėra.

Tauragnų seniūnija

Baltelė – vs., priklausęs Šeimaties apl. 1976 m. išbrauktas iš gyvenamųjų vietovių sąrašo.
Erkiasalė – vs., 13 km nuo Tauragnų, 23 km nuo Utenos. Nuo 1980 m. gyv. nėra.
Kaboriškės – kaimas. 8 km nuo Tauragnų, 24 km nuo Utenos. 1984 m. – 15, 1998 m. – 1 gyv., o nuo 1999 m. gyv. nėra. Kaimas buvo prie Kaboriškių kalno, kurio aukštis 235 m.
Liumpiškės – kaimas. 10 km nuo Tauragnų, 26 km nuo Utenos. 1984 m. – 2, 1998 m. – 1 gyv. Nuo 1999 m. gyv. nėra.
Martyniškis – vs. 10 km nuo Tauragnų, 20 km nuo Utenos. 1984 m. – 4 gyventojai. Paskutinis kaimo gyventojas mirė 1997 12 25.
Matijotiškis – vs., minimas 1731 m. Kuktiškių dv. inventoriuje (6 margai). Išnykęs.
Meldutiškis – kaimas. 6 km. nuo Tauragnų, 22 km nuo Utenos. 1984 m. – 16 gyv. Paskutinis gyventojas išvyko 1987 m.
Minčiakampis – vs. 1999 m. gyveno Vaclovas Petkevičius.
Paduobys (Paduobiai) – kaimas, 1976 m. 2000 m. pabaigoje išbrauktas iš gyvenamųjų vietovių sąrašo. Likę kapinaitės.
Pagailis – vs., minimas 1731 m. Kuktiškių dv. inventoriuje. 1,5 valako. Gyveno Mykolas Raukšanis ir kt.
Skroblus – vs. 14 km nuo Tauragnų, 30 km nuo Utenos. 1984 m. – 2 gyventojai. Yra pilkapiai, ežeras Ežeriokas.
Ūdriškės – vs. 5 km nuo Tauragnų, 21 km nuo Utenos. Paskutinis gyventojas išsikėlė 1974 m.
Vaišnoriškė– vs. priklausęs Šeimaties apl. 1976 m. išbrauktas iš gyvenamųjų vietovių sąrašo.
Varniškės III – vs., priklausęs Tauragnų apl. 1976 m. išbrauktas iš gyvenamųjų vietovių sąrašo.
Vilkiškės – kaimas. 10 km nuo Tauragnų, 26 km nuo Utenos. Paskutinis gyventojas išvyko 1989 m.
Žigai – kaimas. Išnyko XX a. pražioje.

Utenos parapija ir seniūnija

Akmena – vs., priklausęs Spitrėnų apl. 1976 m. išbrauktas iš gyvenamųjų vietovių sąrašo.
Aleksandrovka – vs. 1897 m. priklausė Utenos parapijai. Tais metais buvo 4 šeimos (159 gyv.)
Aliai (Alinava) – vs. 1897 m. priklausė Utenos parapijai. Tais metais gyveno 2 šeimos (9 gyv.). Alinavos vs., priklausęs Spitrėnų apl. 1976 m. išbrauktas iš gyvenamųjų vietovių sąrąšo.
Ampolis (seniau Anapolis) – arti Inkartų k., Tauragnų pusėje, prikl. Utenos sen. 1897 m. gyveno viena 7 asmenų šeima su tarnais, vėliau Jonas Labuckis, po jo – apylinkėje garsūs medžiotojai Katinai. Jų šeimoje 1907 09 06 gimė dail. Leonas Katinas. 1911 m. Anapolį nupirko Rasteniai. Čia augo žurnalistas, ateitininkų lyderis Vincas Rastenis.
Antaduobis – vs. 1671 m. gyveno 2 gyv. Kaime 4 val. žemės. 1853 m. priklausė Utenos parapijai. Gyveno Martyno Kiemučio 5 asmenų šeima. 1897 m. gyveno 3 šeimos (23 gyv.) 1976 m. išbrauktas iš gyvenamųjų vietovių sąrašo.
Atkotiškis – vs. 1897 m. priklausė Utenos parapijai. Tais metais gyveno 2 šeimos (14 gyv.).
Aruodėliai – vs. 1897 m. priklausė Utenos parapijai.
Avinakulis – kaimas. 6 km nuo Utenos. 1897 m. gyveno viena 7 asmenų šeima. 1923 – 8 gyv. 1981 m. išsikėlė paskutiniai gyventojai. Namai nugriauti.
Ažudėlė – vs. 1853 m. priklausė Utenos parapijai.
Ažulinė – vs. XIX a. priklausė Utenos parapijai.
Bertynė – vs. XIX a. – priklausė Utenos parapijai.
Beržynė – vs. 1853 m. priklausė Utenos parapijai, gyveno 22 gyventojai – Justino Deveikio, Pranciškaus Mitalo, Apolonijos Miknevičienės, Angelės Mitalienės, Uršulės Lekavičienės ir kampininko Zigmanto Ramanausko šeimos.
Blagodatna – vs., priklausęs Spitrėnų apyl. 1976 m.išbrauktas iš gyvenamųjų vietovių sąrašo.
Budreikiai – kaimas. 1671 m. priklausė Degulių dv. Buvo 2 gyv.
Bundeliškis – vs. 1897 m. priklausė Utenos parapijai. Tais metais gyveno dvi šeimos (10 gyv.).
Cegelnė – vs. 1853 m. priklausė Utenos parapijai. Tais metais čia gyveno Antanas Petkevičius su 2 asmenų šeima.
Cinkavietė – vs. XIX a. priklausė Utenos parapijai.
Dabulė – kaimas. Priklausė Spitrėnų apl. 1976 m. išbrauktas iš gyvenamųjų vietovių sąrašo.
Dadiškis – vs. 1897 m. priklausė Utenos parapijai. Tais metais gyveno 2 šeimos (5 gyv.).
Duliai – kaimas. 1671 m. priklausė Utenos dvarui. 2 gyv. dirbo 1/2 valako. 18 1/2 valako – tušti.
Ėliai – vs. XIX a. priklausė Utenos parapijai.
Engeliškis – vs. 1796 m. priklausė Utenėlės dvarui. 1976 m. sąraše jo nebėra.
Ežeriai – vs. 1853 m. priklausė Utenos parapijai. 1853 m. gyveno Anupro Jovaišos 7 asmenų šeima.
Galarašė – vs. 1897 m. priklausė Utenos parapijai. Tais metais gyveno viena 3 asmenų šeima.
Galinava – kaimas. 1984 m. – 2 gyv. 2000 m. gyv. nėra.
Gegužinė – vs., priklausęs Mockėnų apl. 1976 m. išbrauktas iš gyvenamųjų vietovių sąrašo.
Gečiai – kaimas. 1853 m. priklausė Utenos parapijai. Gyveno 19 gyv.: Juozapo Noreikos, Onos Zlatkauskienės, Kazimiero Jakutavičiaus, kampininkų – Norberto Zlatkausko, Karolinos Jakimavičienės ir kt. šeimos. 1894 m. gyveno 4 šeimos (23 gyv.).
Gegužinė – vs. XIX a. priklausė Utenos parapijai.
Gėliai – vs. XIX a. priklausė Utenos parapijai.
Gičiūnai – kaimas. 1611 m. priklausė Degulių dvarui. Buvo 1 gyv.
Girelka – vs. 10 km nuo Utenos. 1984 m. – 2, 1997 m. – 2 gyv., nuo 1998 m. gyven. nėra.
Gyvatpievis – vs. 1897 m. priklausė Utenos parapijai. Gyveno viena 3 asmenų šeima.
Gojus – kaimas. 5 km nuo Utenos. 1853 m. buvo 7 gyv.: Stanislovas Kunčinas ir Prančiška Grybauskienė su šeimomis ir kt.. 1989 08 13 mirė paskutinė gyv. Marfa Ivanovna.
Grustališkis – vs. 1853 m. priklausė Utenos parapijai. Tuomet gyveno Juozapo ir Grigaliaus Šimkevičiaus šeimos. Iš viso 14 gyv. vienas iš jų – samdinys. 1897 m. gyveno 2 šeimos (12 gyv.). 1976 m. vs. Išbrauktas iš gyvenamųjų vietovių sąrašo.
Grušačkavietė – vs. 1853 m. buvo 26 gyv.: Vincento Katino, Karolio Černiausko, Justino Gališausko ir kampininkės Daratos Strazdienės šeimos. Samdė 7 samdinius.
Ingeliškis – vs. XIX a., priklausė Utenos parapijai.
Jakštai – kaimas. 1671 m. priklausė Utenos dvarui. Buvo 5 gyv., dirbę 2 valakus. 15 valakų – tušti.
Janovna – vs. 1897 m. priklausė Utenos parapijai. Tais metais gyveno viena 9 asmenų šeima.
Jarveliškis – vs. 1853 m. gyveno Liudviko Ananičiaus šeima ir 3 samdiniai (6 gyventojai).
Jasiškės – vs. 8 km nuo Utenos. 1897 m. gyveno 3 šeimos (12 gyv.).
Javinėlė – vs., priklausęs Spitrėnų apl. 1976 m. išbrauktas iš gyvenamųjų vietovių sąrašo.
Joneliškės (Joneikiškės) – vs. 1897 m. priklausė Utenos parapijai. Tais metais gyveno 2 šeimos (11 gyv.).
Juodaraistis – vs. XIX a. priklausė Utenos parapijai.
Juodiškės – kaimas (vs.) – 7 km nuo Utenos. 1978 07 04 mirė paskutinis k. gyv. Leonas Gasperavičius.
Karciškės – vs. XX a. pr. išnyko.
Karveliškis – kaimas 16 km nuo Utenos.1853 m. gyv. Justinas Petrėnas su 4 asmenų šeima. Vėliau čia gyveno Teodoras Gineitis su 7 asmenų šeima.
Kastulinė – (Kastantuliškis) vs., priklausęs Spitrėnų apl. 1976 m. išbrauktas iš gyvenamųjų vietovių sąrašo.
Kauliniškis – vs. 1853 m. priklausė Utenos parapijai. Tais metais buvo 34 gyv. Iš jų: Antano Kacoriaus, Konstantino Kalyčio, Nikodemo Trinkūno ir kt. šeimos. Samdė 9 samdinius. 1897 m. gyveno 3 šeimos (18 gyv.).
Kazarieza – vs. 1853 m. priklausė Utenos parapijai. Tuomet gyveno Zigmanto ir Simono Pliauskių šeimos, iš viso 8 gyv. 1897 m. buvo 2 šeimos (4 gyv.).
Kigiai – vs. 1897 m. priklausė Utenos parapijai. Tais metais gyveno viena 6 asmenų šeima.
Krauciškė – vs. 1853 m. priklausė Utenos parapijai. Tais m. čia gyv. Justino Bernoto 3 asmenų šeima ir 4 samdiniai.
Kuolališkiai, vs., priklausęs Spitrėnų apl. 1976 m. įrašytas į išnykusių vietovių sąrašą.
Kuzmiškis – vs. 1897 m. priklausė Utenos parapijai. Tais metais gyveno 3 šeimos (11 gyv.).
Liepalaukis – vs. 1897 m. priklausė Utenos parapijai. Tais metais gyveno viena 7 asmenų šeima.
Ligučiai – vs., priklausęs Spitrėnų apl. 1976 m. įtrauktas į išnykusių vietovių sąrašą.
Linkeliškės – vs. 1897 m. priklausė Utenos parapijai. Tais metais gyveno viena 5 asmenų šeima.
Lisagurka – vs. 1897 m. gyveno viena 6 asmenų šeima.
Liudvinava – vs. 1897 m. priklausė Utenos parapijai. Tais metais gyveno 3 šeimos (12 gyv.).
Liugailis – vs. 1897 m. priklausė Utenos parapijai. Tais metais gyveno viena 4 asmenų šeima.
Liuimos (Liuimiškės) – vs. 1853 m. gyveno 14 gyv.: Konstantino Liuimos ir Kazimiero Kalyčio (kampininko) šeimos. 6 iš jų – samdiniai. 1897 m. gyveno viena 4 asmenų šeima.
Malinka (Molinė) – vs. 1897 m. priklausė Utenos parapijai. Tais metais gyveno 3 šeimos (13 gyv.).
Martyniškis – vs. 1853 m. priklausė Utenos parapijai. Tais metais gyveno Bogumila Landsbergienė su 4 asmenų šeima.
Melnikai – vs. 1853 m. priklausė Utenos parapijai. Tais metais gyveno 26 gyv.: Gabrielius Bikeras, Jurgis Paškevičius, Justinas Bemontas su šeimomis. Samdė 9 samdinius. 1897 m. k. gyveno 11 šeimų (44 gyv.).
Mėsėdžiai – kaimas. 1671 m. priklausė Utenos dvarui, buvo 1 gyv. 4 valakai tušti.
Mikėniškis – vs., priklausęs Mockėnų apyl. 1976 m. išbrauktas iš gyvenamųjų vietovių sąrašo.
Miškiniškis – vs. 1897 m. priklausė Utenos parapijai. Tais metais gyveno viena 3 asmenų šeima.
Miziarakiškis – vs. 1897 m. priklausė Utenos parapijai. Tais metais gyveno viena 8 asmenų šeima.
Molinė – vs. 1853 m. buvo 2 gyv. – Antano Pesliako šeima. Prikausė Utenos parapijai. Išnykęs.
Noliškėliai – vs. XX a. išnyko.
Nova Barovka – vs. 1897 m. priklausė Utenos parapijai. Tais metais gyveno viena 7 asmenų šeima.
Novasadai (Naujasodis) – kaimas 10 km nuo Utenos. 1897 m. priklausė Utenos parapijai. Tais metais gyveno viena 4 asmenų šeima. Paskutinis gyventojas Kazys Bartašiūnas išvyko 1978 m. Namai nugriauti.
Novotržeba – vs. 1897 m. priklausė Utenos parapijai. Tais metais gyveno viena 7 asmenų šeima.
Navozna – vs. 1897 m. priklausė Utenos parapijai. Tais metais gyveno viena 9 asmenų šeima.
Novosiolkos – vs. XIX a. antroje pusėje priklausė Utenos parapijai. 1853 m. buvo 22 gyv.: Stanislovo Sargūno, Povilo Slavinsko ir Jurgio Mitalo šeimos. Samdė 9 samdinius.
Padličyna – kaimas. 1897 m. priklausė Utenos parapijai. Buvo 6 šeimos (26 gyv.)
Paėliai – vs. XIX a. priklausė Utenos parapijai.
Pagrybeliai I – vs. 1897 m. priklausė Utenos parapijai. Tais metais gyveno viena 11 asmenų šeima.
Pagrybeliai II – vs. 1897 m. priklausė Utenos parapijai. Tais metais gyveno viena penkių asmenų šeima.
Pagrybis – vs. 1897 m. priklausė Utenos parapijai. Tais metais gyveno 2 šeimos (13 gyv.).
Pajasiškės – vs. 1897 m. priklausė Utenos parapijai. Tais metais gyveno 2 šeimos (15 gyv.).
Pajiedyžė – vs. 1897 m. gyveno viena 6 asmenų šeima.
Pakalnis (Pakalniškiai) – vs. 1897 m. priklausė Utenos parapijai. Gyveno Juozapas Grudzinskas su šeima. Samdė 6 samdinius (9 gyv.).
Pakiegėliai – vs. XIX a. priklausė Utenos parapijai.
Paliminė II – vs. 1897 m. priklausė Utenos parapijai. Tais metais gyveno dvi šeimos (10 gyv.).
Paliminė kaimo dalis 10 km nuo Utenos. 1984 m. – 3, 1997 m. – 1 gyv. Nuo 1998 gyv. nėra.
Parašys – vs. 1897 m. priklausė Utenos parapijai. Tais metais gyveno viena 5 asmenų šeima.
Pasadaris – vs. 1897 m. priklausė Utenos parapijai. Tais metais gyveno viena 3 asmenų šeima.
Paspitrėnis – vs. 1897 m. priklausė Utenos parapijai. Tais metais gyveno viena 10 asmenų šeima.
Pašilinka – vs. 1897 m. priklausė Utenos parapijai. Tais metais gyveno viena 3 asmenų šeima.
Paviešiai (Paviešė), Paviešys – vs. 8 km. nuo Utenos 1853 m. gyveno Kajetono Surgailio 9 asmenų šeima. 1897 m. gyveno 3 šeimos (15 gyv.). 1998 m. gyveno viena šeima.
Pavuozbis – vs. 1897 m. gyveno 3 šeimos (14 gyv.). 1976 m. kaimas išbrauktas iš gyvenamųjų vietovių sąrašo.
Pažuvintys – vs. Utenos sen. 18 km nuo Utenos. Paskutiniai kaimo gyventojai išsikėlė 1981 m. Sodybos nugriautos.
Pelėdinė – vs. 1897 m. priklausė Utenos parapijai. Tais metais gyveno 3 šeimos (9 gyv.).
Petrovka (Petrynė vs.) – kaimas. 1897 m. priklausė Utenos parapijai. Tais metais gyveno 7 šeimos (46 gyv.).
Podkiegeliai – vs. 1925 m. priklausė Utenos dv. išbrauktas iš gyvenamųjų vietovių sąrašo.
Pukynė – vs. – 1897 m. priklausė Utenos parapijai. Tais metais gyveno dvi šeimos (8 gyv.). 1976 m. išbrauktas iš gyvenamųjų vietovių sąrašo.
Pupiškės – vs. 1897 m. priklausė Utenos parapijai. Tais metais gyveno viena 9 asmenų šeima.
Purviniškis – kaimas. 2 km nuo Biliakiemio, 12 km nuo Utenos. Vardą gavęs dėl molingo, purvynės kelio iki jo. Krūmingoje vietoje gyveno po dvi šeimas Valiulių, Steiblių ir Deveikių šeimos. Vėliau gyveno Vilūnai, Sukarevičiai ir kt. Viensėdijos buvo senos, kaip Purviniškio dv. užkaboriai, viena nuo kitos gana nutolę. Jau XVIII a. minimi Purviniškių I. II. III viensėdžiai. 1984 m. – 3 gyv., 2000 m. gyv. nėra.
Pušinėlė (Pušynėlė) – vs. 5 km nuo Utenos. 1897 m. gyveno 4 šeimos (20 gyv.). 1993 – 2 gyventojai. Nuo 1994 m. – Utenos miesto ribos.
Raguškės – vs. XX a. išnyko.
Ramavydiškės – vs. 1897 m. priklausė Utenos parapijai. Tais metais gyveno viena 4 asmenų šeima. Išnykęs.
Ramoškėnai – vs. 1976 m. išbrauktas iš gyvenamųjų vietovių sąrašo.
Ramoškonys – kaimas. 1671 m. priklausė Degulių vaitijai. 4 gyv. 63/4 valakai tušti.
Raudesa – vs. 1853 m. priklausė Utenos parapijai. Tuomet buvo 7 gyv.: Jurgis Šilinskas ir Kalikstas Gineitis ir kt. 1897 m. gyveno viena 7 asmenų šeima. 1976 m. Viensėdis išbrauktas iš gyvenamųjų vietovių sąrašo.
Raudonžemė – vs. priklausęs Spitrėnų apyl. įtrauktas į išnykusių vietovių sąrašą.
Ražampolis – kaimas. 9 km nuo Utenos. 1984 m. – 2, 1996 m – 1 gyv. Kaimas ribojasi su Purviniškio kaimu rytuose su Biliakiemio kaimu pietryčiuose. Kaime tebuvo du vienkiemiai, kuriuose gyveno Armavičių šeimos. 1996 m. paskutinė kaimo gyventoja Veronika Armanavičienė išvyko į Carito globos namus.
Ribnikai – kaimas. 1897 m. priklausė Utenos parapijai. Tais metais gyveno viena 7 asmenų šeima. 1983 m. – 31 gyv. Nuo 1984 metų rugsėjo mėn., pakeitus miesto ribas, priklauso Utenos miestui.
Salelės – vs. 1897 m. priklausė Utenos parapijai. Tais metais gyveno viena 4 asmenų šeima.
Salūnai – kaimas. 1671 m. priklausė Utenos dvarui. 1 gyv. dirbo tik daržą.
Sirvydis – vs. 1894 m. priklausė Utenos parapijai. Gyveno viena 4 asmenų šeima.
Skaistakalnis – vs. XIX a. priklausė Utenos parapijai.
Skersinė – vs. 1853 m. gyveno 7 asmenų Jono Šavinio šeima.
Skupeikiai – kaimas 1671 m. priklausė Utenos dvarui. Gyveno 2 gyv., dirbo 1/2 valako. 11,5 valako tušti.
Smilgis – vs. 1853 m. priklausė Utenos parapijai. Tuomet gyveno Justinas Zamauskas su 6 asmenų šeima.
Stapšėnai – kaimas, priklausęs Spitrėnų apl. 1976 m. išbrauktas iš gyvenamųjų vietovių sąrašo.
Strazdakankis – vs. 1853 m. priklausė Utenos parapijai. Tuomet buvo 11 gyv. Gyveno Jokūbas Cibas su 8 asmenų šeima. Samdė 3 samdinius.
Subačiūnai – kaimas. 1746 m. priklausė Utenos bažnyčiai. Gyveno Mykolas Pakalnis ir Kazimieras Brasaunis.
Suraiža – vs. 1853 m. priklausė Utenos parapijai. Tuomet gyveno: Mykolo Kazakevičiaus ir kampininkės Kristinos Ivanauskienės šeimos. 1897 m. gyveno 4 šeimos (24 gyv.).
Suraška – vs. 1853 m. priklausė Utenos parapijai. Gyveno Augustino Jarkevičiaus 7 asmenų šeima.
Šakiškės (Šakynė) – vs. 1853 m. priklausė Utenos parapijai. Tais metais gyveno Bonifaco Brunbergo šeima (4 gyv.). 1897 m. gyveno viena 5 asmenų šeima.
Šeduikiškė – vs., priklausęs Spitrėnų apl. 1976 m. išbrauktas iš gyvenamųjų vietovių sąrašo.
Šeipuškis – vs. 1853 m. priklausė Utenos parapijai. Tuomet buvo 6 gyv. – Motiejaus Ramono šeima. Samdė 3 samdinius.
Šeitiškis – vs., priklausęs Mockėnų apl. 1976 m. išbrauktas iš gyvenamųjų vietovių sąrašo.
Šileliai – vs. 1984 – 9, 1997–2000 m. 1 gyv.
Šilinė – kaimo dalis, 1981 m – 23 gyv. Nuo 1982 m. Utenos miesto ribos.
Šlaitinės – kaimas 9 km nuo Utenos. 1853 m. vs.gyveno Juozapas Žulys su 7 asmenų šeima. Samdė vieną samdinį. 1897 m. gyveno viena 6 asmenų šeima. Numelioravus vietovę ir nugriovus sodybą, 1977 m. išvyko paskutinė kaimo gyventoja Elena Graužinytė.
Šlyninka – vs. 1897 m. priklausė Utenos parapijai. Tais metais gyveno viena 4 asmenų šeima.
Taukeliškis – vs., priklausęs Spitrėnų apl., 1976 m. išbrauktas iš gyvenamųjų vietovių sąrašo.
Taurokšnė – kaimas. Priklausė Spitrėnų apl. 1976 m. išbrauktas iš gyvenamųjų vietovių sąrašo.
Teodorovka – vs. 1897 m. priklausė Utenos parapijai. Tais metais gyveno 3 šeimos (16 gyv.).
Trečialaukis – vs. 1897 m. priklausė Utenos parapijai. Tais metais gyveno 3 šeimos (20 gyv.). 1976 m. vs, priklausęs Mockėnų apyl., įrašytas į išnykusių vietovių sąrašą.
Trubakalnis – kaimas, priklausęs Mockėnų apyl., 1976 m. įrašytas į išnykusių vietovių sąrašą.
Utėlynė – vs. 1853 m. priklausė Utenos parapijai. Tais metais buvo 11 gyv.: Antanas Levinskas, Mykolas Limanauskas su šeimomis ir kt. Samdė 2 samdinius.
Užbalys – vs. 1897 m. priklausė Utenos parapijai. Tais metais gyveno viena 6 asmenų šeima. 1976 m. išbrauktas iš gyvenamųjų vietovių sąrašo.
Užėliai – vs. XIX a. priklausė Utenos parapijai.
Užliminis – vs. 1853 m. priklausė Utenos parapijai. Tuomet gyveno 6 gyv.: Baltramiejaus ir Jurgio Čekanavičių šeimos ir kt. Samdė 6 samdinius.
Užubaliai – vs. 1853 m. priklausė Utenos parapijai. Tuomet gyveno Antano Varatinsko 7 asmenų šeima.
Užudėlė – vs. 1853 m. priklausė Utenos parapijai. Tais metais gyveno 11 gyv. Iš jų: Pranciškus Kunčiūnas ir Stanislovas Stankūnas su šeimomis ir kt. Samdė 1 samdinį.
Užugila – vs. XIX a. priklausė Utenos seniūnijai.
Užumoliškis (Užumoliniškis) – vs. 1853 m. priklausė Utenos parapijai. Tuomet gyveno Mykolo Raslano, Ignaco Martinausko ir Kampininko Jono Krūminsko šeimos. Samdė 2 samdinius. Iš viso vs. gyveno 17 gyv.
Užušilė – vs. 1853 m. priklausė Utenos parapijai. Tais metais čia gyveno 8 gyv. – Justino Zizevičiaus šeima ir 5 samdiniai.
Užuvareikiai – vs. XIX a. priklausė Utenos parapijai.
Užuvareikiai – kaimas, priklausęs Mockėnų apl. 1976 m. išbrauktas iš gyvenamųjų vietovių sąrašo.
Vaikutėnai – eiguva. 1897 m. priklausė Utenos parapijai. Tais metais gyveno viena 7 asmenų šeima.
Vaikutėnai I – vs. 1897 m. priklausė Utenos parapijai. Tais metais gyveno 2 šeimos (9 gyv.).
Vaikutėnai II – vs. 1897 m. priklausė Utenos parapijai. Tais metais gyveno 4 šeimos (18 gyv.).
Vareikiai – kaimas. 1670 m. buvo 5 dūmai. Priklausė Lūskinui.
Varnakis – vs. 1897 m. priklausė Utenos parapijai. Tais metais gyveno 2 šeimos (9 gyv.).
Vidnapolis – vs., priklausęs Spitrėnų apl. 1976 m. išbrauktas iš gyvenamųjų vietovių sąrašo.
Vieša – vs. 1853 m. priklausė Utenos parapijai. Tais metais buvo 7 gyv. Juozapo Savicko ir kampininkės Onos Kruminskienės šeimos.
Voverynė – vs. 1897 m. gyveno 2 šeimos (6 gyv.).
Želva – kaimas 1897 m. priklausė Utenos parapijai, tais metais gyveno 7 šeimos (43 gyv.).
Žydiškė – vs. 1897 m. priklausė Utenos parapijai. Tais metais gyveno viena 4 asmenų šeima.
Žilviškis – vs. 1853 m. priklausė Utenos parapijai. Buvo 10 gyv. Kazimiero Grigaravičiaus ir kampininkų Viktorijos Barčiauskienės ir Justino Ščenavičiaus šeimos. 1897 m. gyveno 2 šeimos (11 gyv.).
Žirganiškis – vs. 1853 m. priklausė Utenos parapijai. Tais metais buvo 8 gyv. Ignacas Palevičius ir kampininkai Konstantinas Lukaševičius bei Liucija Grybovska su šeimomis.
Žirgapievis – vs. 1897 m. priklausė Utenos parapijai. Tais metais gyveno viena 7 asmenų šeima.

Užpalių seniūnija

Miškiniai – kaimas. 8 km nuo Užpalių, 28 km nuo Utenos. Miškinių užusienyje buvo 2 ūkiai – Mykolo Guobės ir Mykolo Miškinio. 1986 m. – 2, 1996 m. – 1 gyv. 2000 m. gyv. nėra.
Pasaliai – kaimas 5 km nuo Užpalių, 21 km nuo Utenos. 1819 m gyveno 17 vyrų, 10 moterų (4 sodybos). Prieš Antrąjį pasaulinį karą buvo 4 sodybos: Velučių, Gudų, Rakauskų ir Žvironų. 1984 m. – 3 gyv., 1996 m. – gyventojų nebeliko. Per kaimą teka Ringio upė (Šventosios intakas).
Pašiliniai – kaimas, priklausęs Užpalių apl. 3 km nuo Užpalių.Prieš Antrąjį pasaulinį karą ir vėliau čia gyveno Tarvydų, Indrulionių, Velučių, Vaikelių, Slapšių ir Bislių šeimos. 1976 m. išbrauktas iš gyvenamųjų vietovių sąrašo.
Pašlyninis – kaimas. 1976 m. išbrauktas iš gyvenamųjų vietovių sąrašo.
Stadalai (Stadaliai) – kaimas. 1976 m. išbrauktas iš gyvenamųjų vietovių sąrašo.
Stasiškės – dalis kaimo. 13 km nuo Užpalių, 29 km nuo Utenos. Pirmas kaimo gyventojas buvo Steponavičius, čia atsikėlęs prieš 1910 m. Negalėdamas išsimokėti mokesčių, dalį žemės pardavė užpalėnams Paršiukui ir Vilučiui. Iki Antrojo pasaulinio karo buvo 5 sodybos, Vilučių (3), Steponavičių ir Paršiukų. Visų ūkininkų namai buvo dviejų galų, prie jų – darželiai. Ūkininkai laikė bites. Nuo 1984 m. gyv. neliko. Yra Gečemiškės lapuočių miškas, Vidumiškės miškelis, Pagrundos kalnas. Yra senos kapinaitės. 1990 m. čia pastatytas kryžius. Kazimieras Vilutis tarnavo caro armijoje. Jonas Steponavičius ištremtas į Sibirą. Vykstant melioracijai kaimas išnyko.
Tatuoliškės – kaimas. 18 km nuo Užpalių, 41 km nuo Utenos. 1984 m. – 1 gyv. Nuo 1996 m. gyv. neliko. Teka upė Nosvė.
Vėželiai – kaimas. 5 km nuo Užpalių, 21 km nuo Utenos. Prie Šventosios upės. Yra Dvarašilio miškas. Prieš Antrąjį pasaulinį karą čia gyveno 4 šeimos Baranauskų, Vėželių, Repšių, Gaidamavičių. 1984 m. – 1, 1996 m. – 1 gyv. 2000 m. gyv. nėra.

Vyžuonų seniūnija

Marijonava – vs. Buvo XIX a. pab.
Meldučiai – kaimas. 4 km nuo Vyžuonų, 18 km nuo Utenos. 1984 m – 2, 1998 – 1 gyv. 2000 – gyv. neliko.
Padusinis – vs., priklausęs Vyžuonų apl. 1976 m. išbrauktas iš gyvenamųjų vietovių sąrašo.
Pajuodupis – vs., priklausęs Vyžuonų apl. 1976 m. išbrauktas iš gyvenamųjų vietovių sąrašo.
Santaka – vs. 4 km nuo Vyžuonų, 18 km nuo Utenos. 1984 m – 1 gyv. 2000 m. gyv. nėra.
Vastapai – vs., priklausęs Vyžuonų apl. 1976 m. išbrauktas iš gyvenamųjų vietovių sąrašo.

© Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka
Utena. 2002