ASD1.gif (8484 bytes)

Autoriai
Pratarmė
Pratarmė elektroninei versijai
Turinys
Sutrumpinimai
Summary in English
Rėmėjai
Paieška

Turinys > Geologinė ir geomorfologinė apžvalga

 

 

Parengė Prof. habil. dr. Algirdas Gaigalas

 

 

Utenos krašto geologinė ir geomorfologinė sandara ilgą laiką buvo silpniausiai pažinta Lietuvoje. Šiaurės rytų Lietuvoje mažai buvo pragręžta gilesnių gręžinių. Vidutinio mastelio (1:200.000) geologinė nuotrauka atlikta vėliausia. Utenos rajono geologinės sandaros pažinimui labai daug davė stambaus mastelio (1:50.000) grupinė geologinė nuotrauka atlikta prieš 15 metų. Buvo įvertintos Utenos miesto ir jo apylinkių geologinės ir geomorfologinės sąlygos, išryškinti statybinių medžiagų (smėlio ir žvyro) perspektyvūs plotai ir požemio vandens horizontai. Turint patikimą faktinę geologinę medžiagą, įmanomos tikslesnės geologinės ekspertizės. Jos reikalingos naudingųjų iškasenų paieškoms ir žvalgybai, požemio vandens racionaliam eksploatavimui ir patikimai apsaugai, gamtosaugai ir kraštotvarkai, planavimui ir projektavimui.

Žemės paviršius

Moreniniai masyvai ir aukščiausios kalvos

Plokščiakalvės

Šiuolaikiniai procesai

Žemės gelmės

Geologinė-paleogeografinė praeitis

Naudingos iškasenos

 

© Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka
Utena. 2002