Projektas jaunimui „Atrask save“

2016 – 2017 m. vyko projektas jaunimui „Atrask save", kurio tikslas - sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio 15–29 m. amžiaus  jaunimo skaičių. Projekte dalyvavo ir praktiką bibliotekoje pasirinko savanoris Albertas Medzevičius.

Projektas skirtas jaunimui, kuris niekur nedirba, nesimoko, neatlieka praktikos ir nedalyvauja mokymuose. Neaktyviam jaunimui teikiamos socialinės, pedagoginės, psichologinės ir motyvavimo paslaugos jaunimo ir su jaunimu dirbančiose organizacijose, esant poreikiui, ir specialiosios siauros srities paslaugos. Taip pat jaunuoliams buvo teikiamos: vaiko minimalios priežiūros paslaugos, pagalbos pažįstant save ir socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo bei motyvavimo paslaugos, informavimo ir konsultavimo apie jauno žmogaus galimybes, įtraukimo į visuomenei naudingą veiklą, savanoriškos veiklos atlikimo organizavimo, tarpininkavimo su švietimo įstaigomis ar teritorine darbo birža paslaugos.

Kiekvienas projekto „Atrask save" dalyvis skatinamas asmeniškai atrasti save. Kadangi jaunuoliams reikia įgyti profesiją ar kvalifikaciją, galbūt darbinės patirties bei kitų jam trūkstamų įgūdžių, jis skatinamas, motyvuojamas, konsultuojamas bei dirbama pagal individualius veiklos planus ir tokiu būdu padedama įsilieti į darbo rinką ar švietimo sistemą. Sakote tai neįmanoma? Nuo projekto starto „Atrask save" jaunuoliai noriai lankėsi Utenos jaunimo mokykloje, kartu su koordinatore ieškojo galimybių dirbti, mokytis ar atlikti savanorišką veiklą, pagal jų poreikius ar sugrįžti į švietimo sistemą.

„Niekada nebūčiau savęs įsivaizdavęs kaip žmogaus, užsiimančio savanoryste. Pasirinkau Utenos biblioteką, kuri yra labai graži, moderni ir atvira. Man čia patiko: gavau daug užduočių, stengiausi padėti ir prisidėti. Drąsiai galiu teigti, kad projektas „Atrask save" man padėjo padaryti tai, ką sako pavadinimas - atrasti save. Jau esu beveik tikras, ką noriu veikti ateityje", - džiaugėsi projektu ir savanoryste bibliotekoje Albertas. Vaikinas vedė kompiuterinio raštingumo kursus gyventojams, vedė bibliotekos radijo laidas „Utenos radijuje", tvarkė knygų fondą, padėjo organizuojant renginius bei  kitas veiklas.

Lietuvos darbo birža projektą įgyvendina kartu su Jaunimo reikalų departamentu ir 57 su jaunimu dirbančiomis jaunimo organizacijomis. Projektas finansuojamas ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Projekto vertė – 33 798.580 Eur. Projekto metu įgyvendinamos priemonės, numatytos Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo plane.

Dainora Narkūnienė