ES Griundtvig mokymosi partnerysčių projektas „Europos paveldas aktyviam pilietiškumui per tarpkultūrinį dialogą"

Projekto partnerių susitikimas Le Puy en Velay, Prancūzija

2008 - 2010 m. GRUNDTVIG mokymosi partnerysčių projektas Europos paveldas aktyviam pilietiškumui per tarpkultūrinį dialogą / European Heritage for an Active Citizenship Through Intercultural Dialogue (www.activeheritage.eu).

Projekto vaizdo archuvas: http://www.blip.tv/file/4119090/

     

Partneriai iš 8 Europos šalių (Ispanijos, Lenkijos, Graikijos, Prancūzijos, Kipro ir Lietuvos) šiame projekte dirba kartu siekdamos saugoti ir populiarinti savo regionų ir miestų paveldą. Projekto idėja – skatinti Europos piliečių aktyvumą bei savęs, kaip Europos piliečio suvokimą per žinių apie projekte dalyvaujančių šalių kultūrinį ir istorinį paveldą sklaidą. Projekto tikslinė grupė – įvairaus amžiaus besimokantieji: moksleiviai, studentai, bibliotekų lankytojai, besimokantys suaugusieji, mokytojai, žmonės su specialiais mokymosi poreikiais, vietinių valdžios institucijų darbuotojai, atsakingi už kultūrą ir švietimą.
Projekto uždavinai:
Keistis patirtimi tarp institucijų, užsiimančių suaugusiųjų švietimu ir mokymu.
Tobulinti komunikacijos įgūdžius.
Plėsti žinias apie skirtingus Europos regionus ir jų kultūrą.
Kurti naują žiniatinklio turinį ir multimedijos produktus skirtus paveldo populiarinimui.
Bendradarbiaujant skatinti novatoriškų, interaktyvių suaugusiųjų mokymo metodų naudojimą.
Gerinti suaugusiųjų mokymo ir švietimo kokybę.
Skatinti projekte dalyvaujančių šalių švietimo ir kultūros institucijų bendradarbiavimą.
Gilinti užsienio kalbų žinias ir tobulinti įgūdžius.

Įgyvendinant projektą sukurti multimedijos produktai apie ES šalių paveldą, metodinės priemonės, organizuoti 8 tarptautiniai seminarai partnerių šalyse.