Šiuolaikinių technologijų taikymas ir kūrybiška partnerystė populiarinant kultūros paslaugas jaunimui

2014 m. įgyvendintas projektas regiono kultūros darbuotojų kvalifikacijai. Rėmė Lietuvos kultūros taryba. Paramos suma 40 000 Lt.
Projekto tikslas - sustiprinti Utenos regiono kultūros darbuotojų kompetenciją populiarinant kultūros  paslaugas jauniems regiono gyventojams, pritraukiant jaunimą jomis naudotis.

Projekto rezultatai:

1. Surengti moduliniai  mokymai Utenos regiono savivaldybių kultūros darbuotojams, suteikta žinių ir praktinių įgūdžių, reikalingų kūrybiškiau ir išradingiau populiarinti  kultūros paslaugas jaunimui.
Mokymų temos:

  • Kūrybinės veiklos psichologija.
  • Technologijos komandiniam darbui:  principai, priemonės ir įrankiai.
  • Jaunimo poreikių kultūros paslaugoms nustatymas.
  • Interaktyvios priemonės kultūros paslaugų temoms atskleisti ir vartotojams pritraukti, lobių medžioklės žaidimo Geocaching ir jo internetinių platformų pritaikymas kultūros paslaugų populiarinimui.
  • Internetinis marketingas - kaip pritraukti lankytojus?
  • 21 veiksnys naujinant interneto svetainę" įgyvendinimas.

Mokymuose dalyvavo 360 dalyviai.  Paskatinta tarpinstitucinė regiono kultūros įstaigų partnerystė pakviečiant ir sudarant galimybes jų darbuotojams mokytis kartu.

2. Perimta geroji užsienio kolegų patirtis:  Surengta Studijinė išvyka į Lenkijos kultūros įstaigas -  Varšuvos Koperniko mokslo centrą ir Olštyno miesto viešąją biblioteką, kuri 2013 m. laimėjo EIFL fondo Viešųjų bibliotekų inovacijų programos apdovanojimą už sukurtą technologijų laboratoriją jaunimui.