Kultūros specialistų kvalifikacijos tobulinimo projektas „Utenos regiono (apskrities) kultūros darbuotojų kvalifikacijos jaunimo kultūrinei ir socialinei įtraukčiai didinti stiprinimas“

Projektą finansavo LR Kultūros ministerija. Kvalifikacijos tobulinimo programa „Utenos regiono (apskrities) kultūros darbuotojų kvalifikacijos jaunimo kultūrinei ir socialinei įtraukčiai didinti stprinimas" buvo skirta Utenos regiono kultūros darbuotojams.

Jos tikslinė auditorija – kultūros centrų, muziejų, bibliotekų specialistai, organizuojantys paslaugas ir vykdantys kultūrines bei edukacines veiklas jaunimui.  Mokymo programos tikslas - sustiprinti Utenos regiono kultūros darbuotojų kvalifikaciją bei pasirengimą inicijuoti programas ir projektus, padedančius plėtoti jaunų žmonių galimybes regione, skatinančius jaunimo kultūrinę edukaciją ir kūrybiškumą, kuriančius aplinką jauno žmogaus vertingam gyvenimui ir saviraiškai. Įgyvendinant projektą 2012 metais 160 Utenos regiono kultūros darbuotojų dalyvavo moduliniuse mokymuose projektų valdymo, strateginio planavimo tematika, įgijo darbui jaunimui atvirose erdvėse reikalingų žinių bei įgūdžių. 40 darbuotojų iš įvairių regiono kultūros įstaigų dalyvavo studijinėje išvykoje į Talino (Estija) ir jo regiono kultūros, socialinius ir neformalaus švietimo multicentrus siekdami periimti jų gerąją patirtį dinant jaunimo socialinę ir kultūrinę įtrauktį. 

Projektą biblioteka įgyvendino kartu su partneriais: Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetu, Utenos švietimo centru,  VšĮ „Sėkmės mokykla", Lietuvos bibliotekininkų draugijos Utenos skyriumi, Utenos, Anykščių, Ignalinos, Molėtų, Visagino ir Zarasų savivaldybėmis.