Atminties institucija – inovatyvi ugdymo erdvė jaunimui. II dalis

 2016 m. įgyvendinamo projekto tikslas - suaktyvinti jaunimo kultūrinį ugdymą, kūrybiškumo ir saviraiškos skatinimą Utenos regiono bibliotekose suteikiant jų darbuotojams kompetencijų tikslingai naudoti pažangią veiklų sužaidybinimo praktiką. Jį rėmė Lietuvos kultūros Taryba, skirta 6000 EUR.

Skaityti daugiau...

Atminties institucija - inovatyvi mokymo erdvė jaunimui

 Projektas įgyvendintas 2015 m. Jo tiklsas - suaktyvinti meninį bei kultūrinį  jaunimo ugdymą Utenos regiono atminties institucijose išmokant bibliotekininkus ir muziejininkus taikyti sužaidybinimo praktiką bei diegti  atvirų ženkliukų sistemas jaunimo įgytų žinių bei kompetencijų pripažinimui. Projektą rėmė Lietuvos kultūros taryba. Skirtas finansavimas 9000 Eurų.

Skaityti daugiau...

Šiuolaikinių technologijų taikymas ir kūrybiška partnerystė populiarinant kultūros paslaugas jaunimui

2014 m. įgyvendintas projektas regiono kultūros darbuotojų kvalifikacijai. Rėmė Lietuvos kultūros taryba. Paramos suma 40 000 Lt.
Projekto tikslas - sustiprinti Utenos regiono kultūros darbuotojų kompetenciją populiarinant kultūros  paslaugas jauniems regiono gyventojams, pritraukiant jaunimą jomis naudotis.

Skaityti daugiau...

Kultūros specialistų kvalifikacijos tobulinimo projektas „Utenos regiono (apskrities) kultūros darbuotojų kvalifikacijos jaunimo kultūrinei ir socialinei įtraukčiai didinti stiprinimas“

Projektą finansavo LR Kultūros ministerija. Kvalifikacijos tobulinimo programa „Utenos regiono (apskrities) kultūros darbuotojų kvalifikacijos jaunimo kultūrinei ir socialinei įtraukčiai didinti stprinimas" buvo skirta Utenos regiono kultūros darbuotojams.

Skaityti daugiau...