Technologijos amžiaus iššūkiams – gyvenkime saugiau

 2014 m. įgyvendintas projektas, kurį rėmė LR kultūros ministerijos Bibliotekų plėtros programa. Skirtas finansavimas – 95000 Lt.
Projekto „Technologijos amžiaus iššūkiams – gyvenkime saugiau" tikslas: išplečiant ir į aukštesnį kokybės lygmenį pakeliant regiono viešųjų bibliotekų vykdomą gyventojų technologinio ir skaitmeninio raštingumo mokymą, suteikti 6 Lietuvos savivaldybių gyventojams naujų žinių ir įgūdžių, reikalingų amžiaus ir gyvenimo būdo keliamiems iššūkiams spręsti, paskatinti ir motyvuoti aktyviai taikyti technologijas asmeniniame gyvenime taip didinant jo saugumą ir perspektyvas.

Skaityti daugiau...

Kultūrinės edukacijos projektas „Utenos krašto padavimai animacijoje“

Projektas įgyvendintas 2012 metais, jį finansavo LR Kultūros ministerijos vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos programa. Projekto tikslas – per animacinio filmo kūrimą paskatinti vaikų kūrybiškumą, jų domėjimąsi krašto istorija. Projekto rezultatas – animacinis filmas „Kunigaikštis Utenis".

Skaityti daugiau...

Socialinis-edukacinis projektas „Žaisdami mokomės"

2010 m. projektas Žaisdami mokomės / Play to Study, paremtas EIFL fondo Viešųjų bibliotekų inovacijų programos. Jo tikslas - pakeisti požiūrį į bibliotekų, kaip neformaliojo švietimo įstaigų svarbą formaliojo švietimo sistemoje vykdant vaikų ir paauglių nenoro mokytis bei mokyklos nelankymo prevencijos ir popamokinio užimtumo programas, IKT ir mokyklų bei bibliotekų bendradarbiavio pagalba įtraukti problemiškus vaikus ir paauglius į veiklas, skatinančias mokytis, siekti pripažinimo mokykloje ir ją lankyti.

Skaityti daugiau...