Kultūrinės edukacijos projektas „Utenos krašto padavimai animacijoje“

Kūrybinės dirbtuvės

Projektas įgyvendintas 2012 metais, jį finansavo LR Kultūros ministerijos vaikų ir jaunimo kultūrinės edukacijos programa. Projekto tikslas – per animacinio filmo kūrimą paskatinti vaikų kūrybiškumą, jų domėjimąsi krašto istorija. Projekto rezultatas – animacinis filmas „Kunigaikštis Utenis".

Projekto įgyvendinimas prasidėjo paskelbus piešinių konkursą 7-12 metų vaikams „Utenos krašto padavimų knygą atvėrus...". Konkurso užduotis - perskaityti Utenos krašto padavimus ir labiausiai patikusį iliustruoti. Vaikų darbai buvo eksponuojami bibliotekoje surengtoje parodoje, o mokytojų ir bibliotekininkių komisija išrinko geriausius, kurių autoriai pakviesti į 4 dienų kūrybines dirbtuves. Kūrybinius užsiėmimus vedė profesionalūs animatoriai Jūratė Leikaitė – Aškinienė ir Valentas Aškinis. Vaikai susipažino su animacijos istorija ir technika, piešė eskizus ir tokiu būdu sukūrė bendrą rezultatą – animacinį filmą „Kunigaikštis Utenis", kuris buvo įrašytas į DVD diskus. Vaikai dirbdami suprato, kas yra animacija, kaip ji kuriama, sužinojo, kad vienai scenai sukurti reikia mažiausiai penkių piešinių ir kad visi būtų panašūs, o kelių minučių filmui – pusės tonos popieriaus. Nuo to, kiek vaikai nupieš piešinių, priklausė filmuko trukmė, todėl kūrybinėse dirbtuvėse vaikai išmoko organizuotumo, kantrybės, suvokimo, kad norint pasiekti rezultatų, reikia daug dirbti. Paskutinę darbo dieną vaikai jau galėjo pasidžiaugti savo kūrybos vaisiais. Jie su pasididžiavimu žiūrėjo filmuką ekrane ir atpažinę savo piešinius džiaugėsi projektu. Vaikai, dalyvavę animacinio filmo kūrime buvo apdovanoti atminimo diplomais  ir pakviesti į spektaklį „Gintaro šalies pasakos".