Socialinės rizikos vaikų atskirties mažinimo projektas bibliotekoje

Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos  projektas „Utenos miesto socialinės rizikos vaikų atskirties mažinimas per kultūrines ir edukacines veiklas"  parengtas pagal Utenos miesto vietos veiklos grupės 2016 – 2022 m. vietos plėtros strategiją. Projekto tikslas - per kultūrines bei edukacines veiklas, pasitelkiant savanorius, mažinti socialinę atskirtį Utenos miesto  socialinės rizikos vaikams ir jaunimui.  Projekto dalyviai turės galimybę ugdyti  socialinius įgūdžius,  kompetencijas, pažinti naujas technologijas, dalyvauti įvairiose veiklose. Per sociokultūrines veiklas galės atskleisti savo gebėjimus, tinkamai praleisti laisvalaikį, gebės spręsti asmenines problemas, mokysis bendrauti su bendraamžiais ir taip integruosis į visuomenę.

Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekoje, Aukštakalnio ir Smėlio padaliniuose, Všį „Taip kitaip" patalpose bus organizuojamos kultūrinės ir edukacinės veiklos: naktiniai skaitymai, įrengta teatro studija, pažintinės kelionės, animacinių filmų kūrimas, ekologinės dirbtuvės, pažintis su naujausiomis technologijomis, popamokiniai užsiėmimai.

Projekto trukmė 2018 m. rugsėjis – 2020 m. rugsėjis

Projekto partneris  VšĮ „Taip kitaip"