Kultūros edukacijos projektas „Biblioteka – kultūros vartai"

2016 metais įgyvendintas dalinai Lietuvos kultūros tarybos prie LR kultūros ministerijos remtas projektas kultūros programa „Biblioteka – kultūros vartai". Skirta 6000€. Projekto renginiai buvo skirti Bibliotekų metams bei A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos – 85-erių metų jubiliejui minėti.

Kultūros edukacijos projektas „Biblioteka – kultūros vartai" suteikė galimybę bendruomenei, ypač socialinės atskirties visuomenės grupėms, pažinti ir pajausti profesionaliojo meno ypatumą, ugdyti kūrybines galias, spausdinto žodžio, muzikos raišką , skatinti saviraiškos iniciatyvas, suteikė galimybę gyventi kitaip. Projekto renginiai aktyvino rašytojų kūrybos pažinimą ir sklaidą, pritaikant naujausias technologijas, kuriant teatrines improvizacijas skatino kūrybiškumą. Aktyvino jaunosios kartos potencines galimybes keisti negatyvų požiūrį į supančią aplinką, ugdė tautiškumo ir vienybės vertybes, akcentavo tradicijos reikšmę.