Kviečiame į parodą „Lietuva pašto siuntoje"

Nuo kovo 1 d. biblioteka kviečia į labai modernią, interaktyvią UNESCO parodą ,,Lietuva pašto siuntoje". Ši paroda pristato materialųjį ir nematerialųjį Lietuvos paveldą. Parodą sudaro 10 informacinių terminalų, kuriuose matomi paveldo maketai bei perteikiama vaizdinė ir garsinė informacija.

Į UNESCO paveldo sąrašus įtrauktus kultūrinius, gamtinius Lietuvos objektus pristatanti paroda buvo pagaminta trimis tiražais. Subtilus, elegantiškas, modernus ir interaktyvus parodos eksponatų pateikimo būdas pritraukia dėmesį, kelia susidomėjimą, suteikia džiaugsmo pojūtį ir net nostalgiją.

UNESCO paroda, kuri vadinasi ,,Lietuva pašto siuntoje" sukurta keliaujančio įdomybių/keistenybių kambario (Wunderkammer) principu: dešimtyje informacinių terminalų (konteinerių), atveriamų skrynios principu, skirtingai taikant vis kitokias išraiškos priemones ir taip kurstant lankytojų smalsumą, pristatomos 10 temų, perteikiančių Lietuvos gamtos ir kultūros paveldo savitumą. Įdomybių kambario principas leidžia bendrą parodos erdvę formuoti laikantis stiliaus vienovės, o atskirų parodos segmentų turinį perteikti pačiomis įvairiausiomis išraiškos priemonėmis. Projektuojant informacinių konteinerių vidų sąmoningai laikomasi eklektiškumo principo, kartu atidžiai atsižvelgiant, kad būtų išsaugotas kiekvienos iš parinktų išraiškos priemonių paveikumas, kad atskiri parodos segmentai garsais, vaizdais ar šviesomis nekonkuruotų vieni su kitais. Pasirinkti objektai yra įrašyti į skirtingus su UNESCO vardu siejamus tarptautinius sąrašus ar registrus:

UNESCO Pasaulio paveldo sąrašas:

1. Vilniaus istorinis centras

2. Kernavės archeologinė vietovė

3. Kuršių nerija

4. Struvės geodezinio lanko punktai

UNESCO Reprezentatyvusis žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašas:

5. Kryždirbystė ir kryžių simbolika Lietuvoje

6. Dainų ir šokių švenčių tradicija Baltijos valstybėse

7. Lietuvių polifoninės dainos sutartinės

UNESCO programos „Žmogus ir biosfera" tarptautinis biosferos rezervatų tinklas:

8. Žuvinto biosferos rezervatas

UNESCO programos „Pasaulio atmintis" tarptautinis registras:

9. Baltijos kelio dokumentai

10. Radvilų archyvai ir Nesvyžiaus bibliotekos kolekcija

Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai metu paroda buvo eksponuota:

.       8 skirtingose valstybėse;

.       daugiau nei 10-yje skirtingų miestų;

.       15-oje skirtingų ekspozicinių erdvių;

.       Du tiražai sausumos transportu Europoje nukeliavo apie 12 000 km.

.       Vienas tiražas buvo nugabentas (lėktuvu ir keltu) į JAV.

Pasibaigus Pirmininkavimui (nuo 2014 m. sausio):

II tiražas buvo eksponuojamas:

2014 metais:

.       Sausio - balandžio mėn. - LR Vyriausybėje;

.       Balandžio mėn. - Anykščių ,,Menų inkubatoriuje";

.       Gegužės-spalio mėn. - Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijoje;

.       Spalio - gruodžio mėn. - Panevėžio kraštotyros muziejuje;

2015 metais:

.       Sausio - balandžio mėn. - Žagarės regioninio parko direkcijoje;

.       Užsienio reikalų ministerijoje;

.       Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje.

Paroda eksponuojama nuo 2016 m. kovo 1 d. iki balandžio 1 d. Maloniai visus kviečiame!