Knygos ,,Gyvenimas, koks jis buvo. Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografija" pristatymas

2016 m. kovo 3 d. 17.30 val. Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos (Maironio g. 12) konferencijų salėje Ramunės Sakalauskaitės knygos  ,,Gyvenimas, koks jis buvo. Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografija" pristatymas.

Dalyvauja:  knygos autorė ir rašytoja  Birutė Jonuškaitė.

Renginio metu bus galima įsigyti pristatomą knygą bei gauti autorės autografą.

~~~

Būsimoji žurnalistė Ramunė Sakalauskaitė su kunigu Kazimieru susipažino atvykusi studijuoti į Vilnių, bendravimas tęsėsi iki pat monsinjoro mirties. Knyga apie Monsinjoro K.Vasiliausko (1922–2001) gyvenimo kelią R.Sakalauskaitės rašyta ketverius metus, renkant medžiagą Vilniaus arkivyskupijos kurijos archyve, Lietuvos ypatingajame, Latvijos valstybės ir Daugpilio archyvuose, niekur neskelbtais kunigo laiškais, jį globojusių vienuolių atsiminimai. Atskira knygos dalis – K. Vasiliauską pažinojusių kunigų (Vaclovo Aliulio, Jono Borutos, Antano Dilio, Ričardo Doveikos, Arūno Kesilio, Kęstučio Latožos, Tadeušo Matulianeco, Gintaro Petronio, Juozo Tunaičio) atsiminimai.

Ramunės Sakalauskaitės knyga svarbi ne tik kaip įkvepiančio gyvenimo pavyzdys, bet ir kaip svarbus esminių Lietuvos valstybės gyvenimo įvykių atspindys.