Užpalių vaikai skaito lietuviškas knygas

Užpalių gimnazija dar 2015 m. rudenį Kultūros rėmimo fondui teikė projekto paraišką finansavimui gauti  pagal programą „Skaitymo skatinimo iniciatyvos". Ir štai šių metų sausį sužinojome, jog paraiška patenkinta ir projektui „Užpalių vaikai skaito lietuviškas knygas" įgyvendinti gauta 2000 eurų.

Projekto tikslas - stiprinti Užpalių gimnazijos mokinių skaitymo įgūdžius, pasitelkiant tėvus ir kūrėjus, sudarant  kūrybinės saviraiškos galimybes, populiarinant lietuvių autorių kūrinius. Jis bus skirtas vaikams ir paaugliams iki 14 metų.  Supažindinti  vaikus su lietuvių  literatūros lobynais  pradinių klasių laikotarpiu labai palanku - jie išmoksta skaityti, tobulėja jų mąstymas, ugdomos emocijos, platėja interesų ratas. Tai pagrindinė šios tikslinės grupės pasirinkimo priežastis. Kadangi  paauglystėje truputį nutolstama nuo knygos, todėl   į projekto veiklas įtrauksime ir  paauglius iki 14 metų, kad knyga išliktų kaip viena iš saviugdos, laisvalaikio  praleidimo formų. Gimnazijos mokiniai jau kelis metus dalyvauja standartizuotuose testuose, nacionaliniuose tyrimuose  ir gauta testų, tyrimų  analizė rodo, kad vaikų, kurių šeimose yra 100 ir daugiau knygų, pasiekimai yra aukštesni. Vaikai, kurių šeimoje skaitymo veiklai skiriamas dėmesys, geriau mokosi, sklandžiau dėsto mintis, labiau išlavėjusi jų fantazija. Todėl į projekto veiklas įtrauksime ir tėvus. Labai svarbūs skaitymo kultūrai ir įgūdžiams ugdyti yra susitikimai su rašytojais, iliustruotojais, aktoriais, leidėjais. Įgyvendindami projektą mes  planuojame organizuoti įvairius  susitikimus, nes norime ugdyti savimi pasitikintį, savarankišką skaitytoją. Gyvendami provincijoje, priklausydami įvairiems socialiniams sluoksniams ne visi vaikai gali nuvykti į spektaklį, parodą ar susitikimą su rašytojais.

Projekto veiklas pradėjome vykdyti sausio mėnesį, organizuodami renginių ciklą  „Tėvų skaitytos lietuvių autorių knygos". Bibliotekoje parengėme lietuvių autorių knygų parodą  „Jas skaitė mano tėvai". Bibliotekininkės skatina vaikus skaityti parodos lentynose esančias knygas. Antras ciklo renginys - foto konkursas „Mano skaitanti šeima", kuris  sausio - vasario mėnesiais. Mokiniai fotografuos savo skaitančią šeimą, vėliau bus surengta paroda. Kovo 16 d. organizuosime baigiamąjį šio ciklo renginį, į kurį pakviesime visus projekto  dalyvius. Eksponuosime nuotraukas,  tėvai pasakos apie perskaitytas knygas, vaikai skaitys ištraukas. Dalyviai  stebės Utenos KC Vaikų teatro studijos  spektaklį. Antra projekto veikla - edukacinis užsiėmimas „Kaip gimsta knyga".  1 - 4 klasių vaikus pakviesime į susitikimą su knygų iliustratore, o 5 - 7 klasių - su rašytoju. Per tradicinę Vaikų knygos dieną organizuosime "Knygų turgelį". Knygas pardavinės, dovanos, jomis keisis patys vaikai iš savo asmeninių bibliotekėlių.  Turgelio metu vyks susitikimas su   leidyklos "Nieko rimto" atstovu. Aktyviausius žiemos - pavasario sezono projekto dalyvius pakviesime į ekskursiją,  į Indros leidyklą ir spaustuvę, apsilankysime Utenos viešojoje bibliotekoje. Vasaros skaitymo sezonas prasidės birželio mėnesį.  Bibliotekoje veiks vasaros lauko skaitykla, keitimosi knygomis lentyna. Vaikai bus kviečiami  dalyvauti „Vasaros skaitymų kelionėje". Rugsėjo mėnesį apibendrinsime vasaros skaitymų rezultatus. Juos paskelbsime internetiniame gimnazijos puslapyje, bibliotekos stende, Užpalių bendruomenės Facebook  paskyroje. Aktyviausius vasaros skaitymo   dalyvius pakviesime  į susitikimą su Nomeda Marčėnaite.  Dailininkė ir rašytoja pristatys savo kūrybą ir kartu su vaikais spalvins puodukus skaitytų knygų motyvais. Spalio mėnesį paskelbsime Pasakorių konkursą. Jo metu bus pasakojamos įvairios istorijos iš skaitytų lietuvių autorių knygų. Nugalėtojus paskatinsime dovanomis ir  vaišinsime arbata iš vaikų dekoruotų puodukų.  O projekto veiklas vainikuos Vilniaus Teatriukas.

Bibliotekininkės