Mokomės mokyti technologijų pagalba

Bibliotekoje vykdomo projekto „Sutrikusios raidos vaikų bendrųjų gebėjimų ir socialinių įgūdžių ugdymas bibliotekose panaudojant tikslinius žaidimus bei kompiuterines ir aplinkos technologijas" dalyviai: bibliotekininkai, spec. pedagogai, mokytojai, intensyviai ruošiasi projekto tikslų įgyvendinimui, kuriuos nusako pats projekto pavadinimas.

Spalio  - lapkričio mėnesiais Utenos ir Molėtų viešosiose bibliotekose būsimi konsultantai mokėsi dirbti su tiksliniais žaidimais bei kompiuterinėmis ir aplinkos technologijomis, susipažino su ugdymo turiniu, metodikomis, priemonėmis.

Projekte dirbantys partneriai  -  VU Matematikos ir informatikos institutas bei Šiaulių universiteto Socialinės gerovės ir negalės studijų fakultetas, kartu kuria kalba valdomas kompiuterių paslaugas. Mokymu metu būsimiems konsultantams instituto ekspertas G. Navickas pristatė dėmesio vertą paslaugą „Pagalbininkas", kuri padės mokytis lietuvių kalbos ir lavinti socialinius įgūdžius. „Pagalbininkas" siūlo išgirsti visus lietuvių kalbos abėcėlės garsus, dvigarsius, dvibalsius bei 300 žodžių, kuriuose šie garsai girdimi. Be to, paslauga siūlo sudalyvauti keturiose bendravimo situacijose - socialiniuose kontekstuose: „Aš ir kiti", „Pas gydytoją", „Kavinė", „Parduotuvė". Vartotojas gali rinktis animuotą personažą, išbandyti įvairius vaidmenis. „Pagaliau atvertos galimybės  naudoti lietuviškai suprantančius ir lietuviškai šnekančius kompiuterius – tai didelis pasiekimas ir pagalba", - apibendrina G. Navickas.

Všį „Hiteco"  įgyvendino du ES Mokymosi visą gyvenimą programos projektus tikslinių žaidimų ir robotų taikymo socialinių kompetencijų ugdymui srityje. Įstaigos vadovė Vilma Ferrari mokė dirbti su robotais – konstruktoriais, kurie gali tapti tarpininkais tarp mokytojų ir vaikų, leidžiančiais mokiniams su mokymosi sutrikimais geriau įsisavinti  socialinius ir bendravimo įgūdžius.  Mokymų metu būsimi konsultantai daug gilindamiesi ir dirbdami su šia naujausia metodika bei įrankiais, suprato, jog šiuolaikinių robotų pagalba mokymosi procese didžiulė. Juos galima ne tik sukonstruoti, bet ir užprogramuoti taip, kad skatintų bendravimą ir kitus vaikų socialinius įgūdžius, padėtų geriau įsitraukti į mokymosi veiklas. Mokymuose dalyvavę bibliotekininkės pastebėjo, kad robotai tikrai labai praturtins neformalų mokymąsi, nes vaikai natūraliai įsitraukia, mėgsta žaisti.

Socialinės vaikų kompetencijos projekte bus ugdomos ir kitais būdais. Net 12 jų ugdyti padės specialus edukacinis kompiuterinis žaidimas „Inkų sala", kuris yra pritaikytas tiek kompiuteriams, tiek mobiliesiems įrenginiams.

Dar vienas projekto partneris - UAB „Gliuk Medija", kūrybinių industrijų įmonė besispecializuojanti multimedijos sprendimų kūrime, bibliotekoms dovanojo tris judesio atpažinimo žaidimus vaikų reakcijai, logikai ir pusiausvyrai lavinti. Tokių žaidimų naudojimo praktiką įmonė yra įgijusi dirbdama su Santariškių vaikų ligonine bendrai sukurtoje vaikų reabilitacijos programoje. Bibliotekininkai – būsimi dovanotų žaidimų taikymo konsultantai,  patys išbandė šiuos žaidimus ir mano, kad jie bus labai populiarūs bibliotekose besilankančių moksleivių tarpe.

Būsimieji žaidimų konsultantai taip pat išklausė įdomias dviejų dienų trukmės paskaitas apie tai, kaip dirbti su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais. Jas skaitė lektorė Renata Dudzinskienė - švietimo ekspertė - konsultantė, mokyklų išorės vertintoja (NMVA), švietimo magistrė, turinti didelę pedagoginio ir vadybinio darbo patirtį, kurią įgijo vadovaudama pedagoginei psichologinei tarnybai. Seminaro metu susipažinta su specialiųjų poreikių asmenų sutrikimų grupėmis, jų charakteristikomis. Taip pat gauta daug naudingos informacijos apie autizmą, įvairius kitus raidos sutrikimus, aptarta, kokia yra specialiųjų poreikių įtaka asmenybės ir socialinei raidai, kaip specialių poreikių turinčius vaikus galima įtraukti į mokymosi procesą, kokią reikšmę tam turi santykiai su bendraamžiais ir suaugusiaisiais.

Mokymų metu daug patirties įgiję konsultantai projekto metu, o taip pat ir ilgalaikėje perspektyvoje užtikrins, kad specialių poreikių vaikai lankydamiesi bibliotekose sėkmingai ugdytų savo bendruosius gebėjimus bei socialinius įgūdžius.

Parengė Dainora Narkūnienė