Tiksliniai žaidimai bei kompiuterinės ir aplinkos technologijos ugdymui

Bibliotekoje įgyvendinamas projektas  „Sutrikusios raidos vaikų bendrųjų gebėjimų ir socialinių įgūdžių ugdymas bibliotekose panaudojant tikslinius žaidimus bei kompiuterines ir aplinkos technologijas", kurį remia Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projektas „Bibliotekos pažangai2" ir LR Kultūros ministerija.

Šiuolaikinio ugdymo tikslas - kiekvienos asmenybės socializacija, tačiau sutrikusi vaikų raida dažnai jiems trukdo siekti išsilavinimo, integruotis į visuomenę.  Utenos ir Molėtų savivaldybių socialinės situacijos analizė rodo, kad čia gyvenančių sutrikusios raidos vaikų skaičius didesnis už oficialų šalies vidurkį, todėl bendruomenėse aktualūs jų ugdymo ir integracijos klausimi. Pastebėta, kad sutrikusios raidos vaikai, nors būdami suinteresuoti, dar menkai naudojasi esamomis bibliotekų paslaugomis, nes jos jiems nepritaikytos. Ekspertai tvirtina, kad sutrikusios raidos vaikai irgi gali būti aktyviais bibliotekų paslaugų vartotojais ir gauti iš to naudos, tačiau bibliotekos turi sukurti atitinkamas paslaugas ir parengti darbuotojus. Ypač reikšmingi sutrikusios raidos vaikų ugdyme gali būti tiksliniai kompiuteriniai žaidimai, nes technologijos traukia visus vaikus, o kitokį jų taikymą specialių poreikių vaikams  riboja menkesni jų gebėjimai.

Vykdomo projekto tikslas - ugdyti sutrikusios raidos vaikų bendruosius gebėjimus ir socialinius įgūdžius Utenos regiono bibliotekose panaudojant tikslinius žaidimus bei kompiuterines ir aplinkos technologijas. Tam dviejų regiono savivaldybių – Utenos ir Molėtų viešosiose bibliotekose bus:

  • sukurtos mobilios tikslinių žaidimų ir robotų laboratorijos su sutrikusios raidos vaikų ugdymui pritaikytomis technologijomis: kompiuteriais, mobiliais ir judesio atpažinimo įrenginiais, konstruktoriais – robotais. Mobilių laboratorijų įranga bus skolinama ir šių savivaldybių bibliotekų kaimo filialams.
  • įdiegtas specializuotas profesionalų sukurtus ir patikrintas ugdymo turinys;
  • parengti tikslinių žaidimų ir aplinkos technologijų taikymo konsultantai, adaptuotos efektyvios ugdymo metodikos.

Projekto tikslinė grupė – 7-18 metų amžiaus raidos sutrikimų turintys vaikai ir paaugliai iš specialių mokyklų ar integruotų bendrojo ugdymo mokyklų klasių. Į bendrųjų gebėjimų ir socialinių įgūdžių ugdymo veiklas bibliotekose grupėse ir individualiai projekto metu bus įtraukta 1600 sutrikusios raidos vaikų.

Projekte dirba ypatingai aukštos kompetencijos partneriai  -  VU Matematikos ir informatikos institutas bei Šiaulių universiteto Socialinės gerovės ir negalės studijų fakultetas kartu kuriantys  kalba valdomas kompiuterių paslaugas; Všį „Hiteco  įgyvendinanti du ES Mokymosi visą gyvenimą programos projektus tikslinių žaidimų ir robotų taikymo socialinių kompetencijų ugdymui srityje; kūrybinių industrijų sektoriaus įmonė „Gluk Media" besispecializuojanti aukštos pridėtinės vertės multimedijos sprendimų švietimui ir sveikatai kūrime, regiono švietimo įtaigios.

Tikslinių žaidimų ir aplinkos technologijų taikymo konsultantai projekto veiklas tęs ir jam pasibaigus. Taip bus užtikrinama, kad specialių poreikių vaikai Utenos regiono bibliotekose ugdytų savo bendruosius gebėjimus ir socialinius įgūdžius, o ilgalaikėje perspektyvoje gerėtų jų mokymosi, socialinės integracijos bei viso gyvenimo perspektyvos.