Startuoja projektas „Tvarios plėtros skatinimas stiprinant viešojo sektoriaus socialinę klasterystę“

Pradedamas įgyvendinti 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis finansuojamas projektas „Tvarios plėtros skatinimas stiprinant viešojo sektoriaus socialinę klasterystę".


Siekdamos prisidėti prie ekonominių ir socialinių skirtumų mažinimo Europos ekonominėje erdvėje (EEE), Norvegijos Karalystė, Islandijos Respublika ir Lichtenšteino Kunigaikštystė sukūrė EEE finansinį mechanizmą ir Norvegijos finansinį mechanizmą.

EEE finansinio mechanizmo lėšos skiriamos 15 šalių: 2004 m. į ES įstojusioms Čekijai, Estijai, Kiprui, Latvijai, Lietuvai, Vengrijai, Maltai, Lenkijai, Slovėnijai, Slovakijai, 2007 m. įstojusioms Rumunijai ir Bulgarijai, o taip pat ES šalims Graikijai, Ispanijai bei Portugalijai. Norvegijos finansinio mechanizmo parama skiriama tik šalims, kurios į ES įstojo 2004 m. ir 2007 m. Finansinių mechanizmų paramos administravimą prižiūri Norvegijos užsienio reikalų ministerijos ir Finansinių mechanizmų komiteto įsteigta Finansinių mechanizmų valdyba (FMO). Parama Lietuvai teikiama pagal Norvegijos ir Lietuvos Susitarimo memorandumą dėl Norvegijos finansinio mechanizmo bei Lichtenšteino, Islandijos, Norvegijos ir Lietuvos Susitarimo memorandumą dėl EEE finansinio mechanizmo. Pagal EEE finansinį mechanizmą 2009 - 2014 m. Lietuvai bus skiriama 38,4 mln. eurų (arba 35,52 mln. eurų paramos lėšų), pagal Norvegijos finansinį mechanizmą - 45,6 mln. eurų (arba 42,18 mln. eurų paramos lėšų). Pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą NOR-LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas" pradedamos įgyvendinti projekto „Tvarios plėtros skatinimas stiprinant viešojo sektoriaus socialinę klasterystę" veiklos. Projekto pavadinimas: „Tvarios plėtros skatinimas stiprinant viešojo sektoriaus socialinę klasterystę" (projekto kodas NOR-LT10-VRM-01-K-02-006). Pareiškėjas – Lietuvos edukologijos universitetas. Projektui vadovauja LEU Aukštaitijos regiono edukacinio centro direktorė doc. dr. Angelė Kaušylienė. Projekto partneriai: Fleksibel utdanning Norge, Biržų, Prienų, Utenos rajonų savivaldybės, Druskininkų miesto savivaldybė, Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Prienų globos namai, Druskininkų švietimo centras, Utenos A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka, Vilniaus dizaino kolegija, VšĮ „Gintarinė akademija", Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija.
Projekto tikslas – prisidėti prie regioninės politikos įgyvendinimo skatinant tvarią plėtrą, stiprinant viešojo sektoriaus gebėjimus ir socialinę klasterystę, keičiantis gerąja patirtimi tarp Lietuvos ir Norvegijos.
Projekto uždaviniai: 1. Ugdyti įgūdžius ir plėtoti socialinės klasterystės kompetencijas, skatinant mokymosi visą gyvenimą, prisidedant prie regioninės politikos įgyvendinimo;
2. Gerinti projekto partnerių institucijose valstybės gerovės politikos įgyvendinimo administracinius ir viešuosius gebėjimus
3. Užtikrinti valstybės gerovės politikos įgyvendinime skaidrumą, plėtojant ir diegiant inovatyvias antikorupcines priemones vietos ir regionų lygiu. Bendra projekto vertė – 591.162,70 Eur. Numatoma projekto veiklų pabaiga 2016 m. II ketvirtyje.
Projektą „Tvarios plėtros skatinimas stiprinant viešojo sektoriaus socialinę klasterystę" administruoja VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra.

Informacija paimta  iš www.utena.lt