Projektas specialių poreikių vaikų bendriesiems gebėjimams ir socialiniams įgūdžiams ugdyti

Lietuvos Respublikos kultūros ministras Šarūnas Birutis ir Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius prof. dr. Renaldas Gudauskas pasirašė įsakymus dėl bibliotekų projektų finansavimo.

Finansavimas skirtas įgyvendinant projektą „Bibliotekos pažangai 2" ir Kultūros ministerijos priemonę „Ugdyti gyventojų gebėjimus naudotis elektroninėmis paslaugomis ir didinti jų informuotumą apie naujas technologijas ir elektronines paslaugas, vykdant edukacinius ir naujų technologijų, elektroninių paslaugų sklaidos projektus viešosiose bibliotekose".


Remiantis nepriklausomos bibliotekų paraiškų vertinimo komisijos išvadomis, dalinis finansavimas suteiktas 32 Lietuvos viešosioms bibliotekoms, projektams skirta 910 997 Eur.
Geriausiu  pagal surinktų balų skaičių pripažintas Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos projektas „Sutrikusios raidos vaikų bendrųjų gebėjimų ir socialinių įgūdžių ugdymas bibliotekose panaudojant tikslinius žaidimus bei kompiuterines ir aplinkos technologijas" , kurio vertė  -  45.118 Eur.
Projekto tikslas: ugdyti sutrikusios raidos vaikų bendruosius gebėjimus ir socialinius įgūdžius bibliotekose panaudojant tikslinius žaidimus bei kompiuterines ir aplinkos technologijas.
Inicijuojamo projekto tikslas - ugdyti sutrikusios raidos vaikų bendruosius gebėjimus ir socialinius įgūdžius Utenos regiono bibliotekose panaudojant tikslinius žaidimus bei kompiuterines ir aplinkos technologijas. Tam dviejų regiono savivaldybių – Utenos ir Molėtų viešosiose bibliotekose bus:
sukurtos mobilios tikslinių žaidimų ir robotų laboratorijos su sutrikusios raidos vaikų ugdymui pritaikytomis technologijomis: kompiuteriais, mobiliais ir judesio atpažinimo įrenginiais, konstruktoriais – robotais. Mobilių laboratorijų įranga bus skolinama ir šių savivaldybių bibliotekų kaimo filialams bei projekto naudos gavėjų – Ignalinos ir Zarasų viešosioms bibliotekoms;
įdiegtas specializuotas profesionalų sukurtus ir patikrintas ugdymo turinys;
parengti 68 tikslinių žaidimų ir aplinkos technologijų taikymo konsultantai, adaptuotos efektyvios ugdymo metodikos.
Projekto tikslinė grupė – 7-18 metų amžiaus raidos sutrikimų turintys vaikai ir paaugliai iš specialių mokyklų ar integruotų bendrojo ugdymo mokyklų klasių. Į bendrųjų gebėjimų ir socialinių įgūdžių ugdymo veiklas bibliotekose grupėse ir individualiai projekto metu bus įtraukta 1600 sutrikusios raidos vaikų.
Projekte dirbs ypatingai aukštos kompetencijos partneriai  -  VU Matematikos ir informatikos institutas bei Šiaulių universiteto Socialinės gerovės ir negalės studijų fakultetas kartu kuriantys  kalba valdomas kompiuterių paslaugas; Všį „Hiteco"  įgyvendinanti du ES Mokymosi visą gyvenimą programos projektus tikslinių žaidimų ir robotų taikymo socialinių kompetencijų ugdymui srityje; kūrybinių industrijų sektoriaus įmonė „Gluk Media" besispecializuojanti aukštos pridėtinės vertės multimedijos sprendimų švietimui ir sveikatai kūrime, regiono švietimo įtaigios. Projektas bus įgyvendintas iki 2016 metų vidurio.
Tikslinių žaidimų ir aplinkos technologijų taikymo konsultantai projekto veiklas tęs ir jam pasibaigus. Taip bus užtikrinama, kad specialių poreikių vaikai Utenos regiono bibliotekose ugdytų savo bendruosius gebėjimus ir socialinius įgūdžius, o ilgalaikėje perspektyvoje gerėtų jų mokymosi, socialinės integracijos bei viso gyvenimo perspektyvos.