Aldonos Vasiliauskienės monografijos pristatymas

2015 m. balandžio 21 d. 17 val. Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos (Maironio g. 12) konferencijų salėje dr. Aldonos Vasiliauskienės monografijos „Vasilijaus Zinko studija „Sesuo Rafaila": istorinis biografinis kontekstas, moksliniai komentarai ir teologinė terminologija" pristatymas.

Dalyvauja knygos autorė, knygos redaktorė doc. dr. Irena Ramaneckienė, ukrainiečiai vienuoliai bazilijonai t. Pavlo Jachimecas ir t. Maksymas Pišta (Vilnius), Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bazilikos klebonas dr. Gediminas Jankūnas,  Kamajų Šv. Kazimiero parapijos klebonas mgr. Andrius Šukys, LR Švietimo ir mokslo ministerijos atstovas, Lietuvos edukologijos universiteto rektoriaus padėjėja dr. Giedrė Misiūnienė.

Skapiškio pagrindinės mokyklos mokinių ir mokytojų programa (vadovė Regina Stanienė)

Maloniai visus kviečiame!

~~~~~~

A.Vasiliauskienės monografijos svarbiausioji struktūrinė dalis – į lietuvių kalbą išversta kun. V. Zinko OSBM studija (per 120 p.) „Sesuo Rafaila". Studijoje-apybraižoje stengiamasi dokumentaliai tiksliai atskleisti nuoseklų V. Rimkevičiūtės, ukrainietės ir lietuvio dukros, kelią į pašaukimą – į Rytų apeigų Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos seserų Tarnaičių kongregaciją. Tas kelias, anot pačios sesers Rafailos, prasidėjęs netgi jai dar negimus. Tai jaunuolio Aleksandro kelionės po pasaulį metu Brazilijoje nutikęs pranašiškas sapnas, kurio prasmė paaiškėjo tik po daugelio metų, kai su dviem dukromis ir jų aukle (1905) skubiai paliko Rygą, žandaro ukrainiečio slaptai informuotas, jog yra sekamas, jog už darbą savo tautai ir Bažnyčiai gresia ne tik suėmimas, bet ir tremtis į Sibirą, kurio įšale amžiams liko tėvas Onufrijus, 1863–1864 m. sukilimo dalyvis. Studijoje jautriai aprašomi ir kiti lemiami sesers Rafailos kelio į pašaukimą momentai.

Kaip nurodyta monografijos įvade, antroji, labai svarbi šio mokslinio veikalo dalis – kun. Vasilijaus Zinko OSBM gyvenimo ir veiklos apžvalga. Rytų (graikų) apeigų katalikų bažnyčios struktūra ir apeigos lietuviams menkai pažįstamos, todėl nuspręsta plačiau pristatyti Lietuvos visuomenei ir patį autorių. Taip atsirado monografijos dalis, skirta iškiliam, turtingos biografijos ir kilnios širdies žmogui, be abejonės, Šventosios Dvasios pamalonintam išmintimi, supratimu, maldingumu, tolerancija, nuoširdumu, žinojimu, valios tvirtumu ir Dievo baime.

Dr. Aldonos Vasiliauskienės monografija „Vasilijaus Zinko studija „Sesuo Rafaila": istorinis biografinis kontekstas, moksliniai komentarai ir teologinė terminologija" – tai solidus ir vertingas indėlis į ukrainistikos tyrimų aruodą ne tik parturtinantis Ukrainos ir Lietuvos istorijos žinias, bet taip pat ugdantis smalsumą ir dėkingumą tiems lietuviams ir ukrainiečiams, kurie tarnavo ar tarnauja dvasiniams ir krikščioniškiems idealams.