Saugesnio interneto diena Leliūnų bibliotekoje

Asociacija „Langas į ateitį" vasario 9 – 14 d. pakvietė bibliotekas jungtis prie iniciatyvos,  padedant savo bendruomenei jaustis saugesniais internetinėje erdvėje. Vasario 11 d.  Leliūnų bibliotekoje  1- 6 kl. mokiniams vyko popietė, skirta, „Saugesnio  interneto savaitei" paminėti.

Renginį  vedė Utenos A. ir M. Miškinių VB vyr. bibliotekininkė Jurgita Gudelienė. Su jaunaisiais bibliotekos lankytojais smagiai  praleidome laiką. Žaidėme žaidimą „Bekraštis miškas". Jame pasakojama apie tai kas yra internetas, ką galime veikti internete. Jurgita kalbėjo apie el.paštą. akcentavo, kad su laiškais plinta virusai. Mokė kaip elgtis su „blogais" laiškais, kokius turime saugoti dokumentus, į ką kreiptis pagalbos ir panašiai... .

Leliūnų bibliotekos vyr. bibliotekininkė

Danutė Mažliokienė