Konferencijų teatrinė impresija „Metų" šviesoje

2015 m. sausio 20 d. 17 val. Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos (Maironio g. 12) konferencijų teatrinė impresija „Metų" šviesoje, skirta Kristijono Donelaičio jubiliejui.

Poeto gyvenimo ir kūrybos keliu keliauja: aktorė Virginija Kochanskytė, dainininkas Liudas Mikalauskas, klarnetininkas Valdas Andriuškevičius.

Maloniai visus kviečiame!

Projektą dalinai remia Lietuvos kultūros taryba

~~~~~~~~

,,METŲ" ŠVIESOJE

KRISTIJONUI DONELAIČIUI - 300

 

 „Kiekvienam daryti gera savo darbu ir žodžiu.
Visad elgtis taip, kaip dera ir teisingas būt geidžiu.
Nekerštauti niekada, gyvo padaro gailėti,
Dievą, žmones jo mylėti – mano priedermė šventa."
K. Donelaitis

K. Donelaičio poemos „Metai" ir rašytinio palikimo fragmentai

Mažosios Lietuvos ir Klaipėdos krašto dainos

Poeto gyvenimo ir kūrybos keliu keliauja

VIRGINIJA KOCHANSKYTĖ, teatro ir kino aktorė, renginių režisierė, pelniusi apdovanojimus už vaidmenis ir literatūrinius skaitymus. Klaipėdos universiteto docentė.
LIUDAS MIKALAUSKAS, dainininkas (bosas), tarptautinių konkursų laureatas. Dirba Kauno valstybiniame muzikiniame teatre, taip pat ruošia vaidmenis Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre, Panevėžio muzikiniame teatre ir Klaipėdos muzikiniame teatre. Dažnai kviečiamas dainuoti su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru, Kauno simfoniniu orkestru, Šv. Kristoforo kameriniu orkestru, Camerata Klaipėda kameriniu orkestru, Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru; nuolatos koncertuoja Lenkijoje su Varšuvos nacionalinės operos simfoniniu orkestru, Poznanės operos teatro simfoniniu orkestru, Katovice Filharmonia Slaska simfoniniu orkestru, Filharmonijos Sudecka simfoniniu orkestru.
VALDAS ANDRIUŠKEVIČIUS, klarnetininkas, meninių programų ir projektų prodiuseris. Dar studijų metais pradėjo ruošti koncertines programas – rečitalius, kurias atliko įvairiose Lietuvos koncertų salėse. Dalyvauja meninių projektų kūrime ir vykdyme kaip solistas, įvairių ansamblių narys bei organizatorius. Dirba koncertinės įstaigos „Kauno santaka" vadovo pavaduotoju meno ir organizaciniams reikalams.

Nuolat su įvairių sričių menininkais originalius kamerinius projektus įgyvendinanti talentinga aktorė, renginių režisierė Virginija Kochanskytė ir  Kauno muzikinio teatro solistas, nenuilstantis įvairių koncertų bei projektų dalyvis ir publikos numylėtinis Liudas Mikalauskas drauge su klarnetininku Valdu Andriuškevčiumi pristato naują programą, dedikuotą lietuvių grožinės literatūros pradininkui, liuteronų kunigui bei kovotojui už lietuvybę Mažojoje Lietuvoje Kristijonui Donelaičiui. 300-osios rašytojo gimimo metinės – svarbi mūsų kultūrai data, 2014-aisias metais įrašyta į UNESCO minimų sukakčių kalendorių. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute saugomi K. Donelaičio laiškai bei poemos „Metai" dalys įtraukti į UNESCO programos „Pasaulio atmintis" dokumentinio paveldo registrą.

Teatrinėje impresijoje ,,METŲ" ŠVIESOJE galėsime dar kartą prisiliesti prie neįkainojamų mūsų literatūros klodų. Remiantis K. Donelaičio kūrybiniu palikimu – poema ,,Metai", laiškais, išrašais iš Krikšto knygų, biografinėmis žiniomis, V. Kuzmicko knyga ,,Kristijonas Donelaitis", papildant šią medžiagą su K. Donelaičiu siejama XX a. lietuvių poetų kūryba,  scenoje fragmentiškai kuriamas rašytojo portretas, improvizuojama gyvenimo kelionės tema, skleidžiasi laikmečio, kuriame K. Donelaitis gyveno, dvasia. Programos ašis - Poeto gyvenimo kelionė. Juolab, kad ir jo sukurti ,,Metai'' taip prasmingai atliepia  žmogaus kelionei: gimimas – pavasaris, savęs kūrimas – vasara, branda – ruduo, išėjimas – žiema. Mažosios Lietuvos krašto dainomis, choreografijos elementais, kostiumais kuriama Poeto gyvenamo laiko atmosfera.

Skamba Mažosios Lietuvos krašto dainos:

 • ,,Lėki, volunge"
 • ,,Iš Gilijos miestužio"
 • ,,Anoj pusėj Nemuno"
 • ,,Pripilki',,Ir įšoko oželis"
 • ,,Beauštanti aušrelė"
 • ,,Kur lygios lankos"
 • ,,Turgelis"
 • ,,Ei, auga, auga"
 • ,,Padainuosiu gražią dainą"
 • ,,Anyt, anytėli, žabok žirgelį"
 • ,,Po langu burkuoja balandis"
 • ,,Aš padainuosiu".