Civitas klubo susitikimas ir naujos knygos pristatymas

2014 m. gruodžio 10 d. 17 val. Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos (Maironio g. 12) konferencijų salėje Civitas klubo susitikimas, naujos knygos Nerija Putinaitė  „Trys lietuviškosios Europos. Tauta, Europa, ES dabartinėje tapatybėje" pristatymas.

Dalyvauja knygos autorė, žurnalo „Naujasis Židinys-Aidai" direktorė Gabrielė Gailiūtė, istorikas Tomas Vaiseta.

Maloniai visus kviečiame!

~~~

Filosofė, kultūros tyrinėtoja dr. Nerija Putinaitė lietuviškosios tapatybės klausimus svarsto jau ilgą laiką: bene prieš dešimtmetį pasirodė jos studija Šiaurės Atėnų tremtiniai, kurioje imtasi kritiškai apmąstyti tai, kas plačiojoje visuomenėje atrodo savaime suprantama - nuostatas, kad lietuvių tauta esanti išskirtinė, didingesnė, senesnė, narsesnė, daugiau iškentusi už kitas. Šioje knygoje pirmą kartą analizuotas ir toli gražu nevienareikšmis lietuviškumo ir europietiškumo santykis. Tyrėjos žvilgsnis krypsta į dar vieną lietuviškosios tapatybės šaltinį. Praėjus dešimtmečiui nuo įstojimo į Europos Sąjungą, jos kultūra, paveldas ir veikimas Lietuvoje iš kultūrinių diskusijų lauko jau perėjo į politines, sukuria naujas priešpriešas visuomenėje. "Kas kliudo jaustis esant visaverčiais europiečiais? Kodėl europietiškumas kai kada išgyvenamas kaip priedas prie tikrosios ir autentiškosios lietuviškos savivokos ar net kaip jai priešingas? Kodėl vis dar „grįžtame" į Europą, ir kada šis grįžimas baigsis? Kas yra Europa, kuri mums būtų prasminga, sava ir verta pastangų?" - klausiama knygos pratarmėje. Mėginant į šiuos klausimus atsakyti, išryškėja trys lietuviškosios Europos.